На кафедрі виконується багаторічна ініціативна НДР за темою: „Дослідження та розробка методів та пристроїв підвищення ефективності роботи ліній передачі” під керівництвом д.т.н., проф. Бондаренка О.В.

Крім того, на кафедрі виконуються наукові роботи за такими напрямами:

– дослідження та забезпечення показників надійності волоконно-оптичних ліній зв’язку (д.т.н., проф. Бондаренко О.В., к.т.н., доц. Степанов Д.М.);

– розробка, дослідження та оптимізація параметрів елементів конструкцій оптичних кабелів зв’язку (д.т.н., проф. Бондаренко О.В., к.т.н., доц. Степанов Д.М.);

– розробка та дослідження методів і пристроїв компенсації дисперсії оптичних імпульсних сигналів (к.т.н., доц. Багачук Д.Г.);

–  розробка алгоритмів моделювання явищ в оптичних середовищах (к.т.н., доц. Одегов М.А.);

– дослідження властивостей анізотропії оптичних волокон з метою розробки компонентів ВОСП (к.т.н., ст. викл. Стащук О.М.).

Крім того, на кафедрі ВОЛЗ ведеться керівництво студентськими  науковими роботами з технічних наук.

Зокрема, у 2016 р. студент Балєєв М.С. під керівництвом к.т.н.
Стащук О.М. бере участь у всеукраїнському конкурсі наукових робіт (тема роботи «Направлений відгалужувач волоконно-оптичної системи передачі на базі анізотропного оптичного волокна») та у конкурсі Стипендіальної програми “Завтра.UA” (тема роботи «Направлений оптичний відгалужувач на базі анізотропного оптичного волокна»).

У 2014 – 2015 р.р. під керівництвом к.т.н., доц. Степанова Д.М. велася підготовка студентів Ромащенко В.В. та Калантир Т.І. до всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Студента Ромащенко В.В. залучено до написання та видання наукової статті у збірнику «Праці ОНАЗ ім. О.С. Попова» вип. №1 2015, участі у міжнародній науково-технічній конференції «Інфокомунікацї – сучасність та майбутнє» (30-31 жовтня 2014 р.), а також  конкурсу Фонду Пінчука «Завтра.юа». За участь у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт студент Ромащенко В.В. посів призове 3 місце.

У 2013 р. під керівництвом к.т.н., доц. Степанова Д.М. велася підготовка студентки Цуманець Ю.В. до всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та конкурсу Фонду Пінчука «Завтра.юа». За участь у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт студентка Цуманець Ю.В. посіла призове 1 місце.

На кафедрі створена наукова школа «Новітні технології вимірювання та перетворення параметрів радіосигналів» під керівництвом д.т.н., проф. Троцишина І.В.

На кафедрі ВОЛЗ активно ведеться робота з опублікування результатів наукових досліджень у виді статей у фахових видання різних науковометричних баз даних.

2013/2014 навчальний рік

1. Бондаренко О.В. Дослідження стріли провисання самоутримних оптичних кабелів з периферійним силовим елементом із арамідних ниток / Бондаренко О.В., Степанов Д.М. // Праці Донецького національного університету, Донецьк, 2013 . – Вип 54. – С. 74 – 79.

2. Бондаренко О.В. Метод оптимізації багатомодульної конструкції осердя оптичних кабелів / Бондаренко О.В., Степанов Д.М., Боярова Г.А. // Праці ОНАЗ ім.. О.С. Попова, 2013. – Вип. №. 1 – С. 75 – 80.

3. Бондаренко О.В. Методологічні аспекти розрахунку повної собівартості волоконно-оптичного кабелю / О.В. Бондаренко, П.П. Воробієнко, В.А. Коляденко, Н.Ю. Потапова-Сінько // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». – Хмельницький, 2013. – Вип. № 1 (29). – С. 164 – 172.

4. Захарченко Л.А. Изменения в системе налогообложения и их учет в деятельности предприятия в современных условиях хозяйствования / Л.А. Захарченко, Н.Е. Потапова-Синько, О.В. Бондаренко, Н.В. Бобкова // Труды Северо-Кавказского филиала Московского технического университета связи и информатики. – Ростов-на-Дону, 2013. – С. 403 – 406.

5. Бондаренко О.В. Оценка вероятности банкротства предприятия в постприватизационный период О.В. Бондаренко, Н.И. Кравченко, Н.Е. Потапова-Синько // Труды Северо-Кавказского филиала Московского технического университета связи и информатики. – Ростов-на-Дону, 2013. – С. 359 – 363.

6. Лесовой И. П. Вариационные методы анализа направляющих систем поперечного сечения сложной формы / И. П. Лесовой, Н. Н.Одинцов, Д. Н. Степанов // Науково-виробничий збірник «Наукові записки українського  науково-дослідного інституту  зв’язку».  – Київ, 2013. – Вип. № 4(28). – С. 22 – 27.

7. Бондаренко О.В. Эксплуатационные показатели качества работы транспортной телекоммуникационной первичной сети Украины / Бондаренко О.В., Костик Б.Я., Степанов Д.Н., Левенберг Е.В. // Научно-технический журнал «Технология и конструирование в электроннй аппаратуре». – Одесса, 2013. – Вип. № 6. – С. 37 – 40.

8. Бондаренко О.В. Компенсація  дисперсії сигналу за допомогою оптичного волокна з анізотропними властивостями / Бондаренко О.В., Манько О.О., Стащук О.М., Степанов Д.М., Багачук Д.Г.// Міжнародний науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах». – Хмельницький, 2013. – Вип. № 4. – С. 43 – 49.

9. Stepanov D.M. Еstimation of transmission parameters of dielectric self-supporting optical cables in the exploitation conditions / Міжнародний науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах». – Хмельницький, 2014. – Вип. № 1. – С. 50 – 56.

2014/2015 навчальний рік

1. Бондаренко О.В. Кількісні показники надійності волоконно-оптичних ліній зв’язку в різних кліматичних умовах / Бондаренко О.В.,  Костік Б.Я., Кіфорук С.В., Степанов Д.М., Слободянюк І.А. // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. –  Одеса, 2014. – Вип. № 1. – С. 23 – 28.

2. Бондаренко О.В. Рабочая емкость цепи «замокшего» кабеля ТПП-100×2×0,5 / О.В. Бондаренко, А.І. Рябушей // Міжнародний науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах». – 2014. – № 3. – C. 57 – 61.

3. Бондаренко О.В. Оптимізація багатомодульної конструкції осердя оптичних кабелів за критерієм мінімальної собівартості / Бондаренко О.В., Степанов Д.М., Ромащенко В.В., Боярова А.А. // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. –  Одеса, 2014. – Вип. № 2. – С 86 – 90.

4. Одинцов Н.Н. Распространение волн в направляющих системах с медленно меняющимися параметрами / Н.Н. Одинцов, И.В. Старенький, И.А. Слободянюк // Міжнародний науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах». – 2014. – № 3. –  C. 176 – 179.

5. Одинцов Н.Н. Анализ нерегулярных направляющих систем / Н.Н. Одинцов, И.П. Лесовой, Д.Г. Багачук, Н.М. Савицкая // науково-виробничий збірник «Наукові записки УНДІЗ». – 2014. – № 6(34). – C. 38 – 43.

6. Полікаровських О.І. Дослідження параметрів шуму прямих цифрових обчислювальних синтезаторів / Полікаровських О.І, Троцишин І.В.  // Цифрові технології. – м.Одеса, 2013.- Вип.14. – С.120-128. (РИНЦ).

7. I.V. Trotsyshyn. Attenuators- divider TROTSYSHYNA AS REPRESENTATIVE OF PRINCIPLES QUANTUM THEORY AMPLITUDES MEASUREMENT SIGNAL PARAMETERS / I.V. Trotsyshyn // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. –2014. -№4. –С. 30-38.

8. Шокотько Г.Ю. Проблемы измерительных приборов для измерения частоты  радиоимпульсных сигналов вблизи  верхней границы частотного диапазона / Шокотько Г.Ю., Троцишин И.В. // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. –2014. -№4. –С. 84-87.

9. Троцишина Н.И. Исследование характеристик преобразователей на основе делителя Троцишина для построения ЦАП и АЦП / Троцишина Н.И., Троцишин И.В.// Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. –2014. -№4. –С. 194-198.

10. І.В. Троцишин.  Новітня методологія  та  сучасні технічні засоби виконання  шкільного лабораторного практикуму з фізики  (електрика і магнетизм) /  І.В. Троцишин, Н.І.Євтушенко,  Л.П. Леонова, Н.М. Кузьміна. // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. –2014. -№4. –С. 244-253.

2015-2016 навчальний рік

1. Стащук О.М. Вплив хімічного складу скла оптичного волокна на хвилеводну дисперсію сигналу / Стащук О.М., Степанов Д.М., Багачук Д.Г.  // Науковий журнал Вісник Вінницького політехнічного інституту. –  Вінниця, 2016. – Вип. № 2 (125). –С. 157 – 160.

2. Бондаренко О.В. Дослідження загасання сигналу в спірально вигнутому одномодовому оптичному волокні / Бондаренко О.В., Багачук Д.Г., Степанов Д.М., Стащук О.М., Міжнародний науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах». – Хмельницький, 2016. – Вип. № 1. – С. 44 – 48.

3. Стащук О.М. Вплив хімічного складу скла оптичного волокна на матеріальну дисперсію сигналу / О.М. Стащук, Д.М. Степанов, Д.Г. Багачук // Вісник Хмельницького Національного Університету – Хмельницький, 2015 – Вип. 6, С. 234 – 237

4. Троцишина Н. І. Дослідження характеристик цифрового перетворення на основі подільника Троцишина  для побудови ЦАП і АЦП / Н. І. Троцишина, І. В. Троцишин // Цифрові технології. – Одеса, – 2015.- Вип. 17. – С. 176-181. (Index Copernicus, Google Scholar, РИНЦ).

5. Голевич О.Б. Впорядкування ансамблів хаотичних сигналів та способи їх використання в над широкосмугових телекомунікаційних системах / О. Б. Голевич, О. С. Пивовар, І. В. Троцишин // Цифрові технології. –  Одеса, 2015.- Вип. 17. –  С. 182-192. (Index Copernicus, Google Scholar, РИНЦ).

6. Бех С. В. Використання принципів квантової теорії вимірювальних перетворень для побудови оригінальних засобів радіоелектронної боротьби з радіоканалами безпілотних розвідувальних систем / С. В. Бех, І. В. Троцишин, Н. І Троцишина. // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. –2015. -№ 3. – С. 217 – 224. (Index Copernicus, Google Scholar, РИНЦ).

7. Троцишин І.В. Новітні технології вимірювальних перетворень радіосигналів для побудови засобів радіоелектронної боротьби з радіоканалами безпілотних розвідувальних систем / С., І. В. Троцишин, Н. І Троцишина, М .І. Лисий // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. –2015. -№ 4. – С. 226 – 234. (Index Copernicus, Google Scholar, РИНЦ).

8. Сенчишина Ю.В. Математична модель періодичного сигналу з прямокутним спектром і мінімальним пік-фактором / Сенчишина Ю.В., Любчик В. Р., Троцишин І. В., Розорінов Г. М. // Телекомунікаційні та інформаційні технології, 2016. – № 1. – С. 23–29.

9. Сенчишина Ю.В. Дослідження методів вимірювання відстаней / Сенчишина Ю.В., Любчик В. Р., Троцишин І. В. // Вісник Хмельницького національного університету – 2016. – № 1. – С. 61–68.

10. Троцишин І.В. Новітня методологія та сучасні технічні засоби виконання шкільного лабораторного практикуму з фізики (електрика і магнетизм) / І.В. Троцишин // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. –2016. -№ 1. – С. 193 – 207. (Index Copernicus, Google Scholar, РИНЦ).

11. Троцишина Н. І Дослідження новітньої методології побудови ЦАП і АЦП із програмованими параметрами для обробки радіосигналів / Н.І Троцишина, І. В. Троцишин, О.М. Гордієнко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. –2016. -№ 1. – С. 236 – 242. (Index Copernicus, Google Scholar, РИНЦ).

12. Сенчишина Ю.В. Розробка імітаційної моделі багаточастотного фазового методу вимірювання дальності багатьох об’єктів та її дослідження / Сенчишина Ю.В.,  Троцишин І.В. // Цифрові технології – 2016. – № 18.

13. Любчик В.Р.. Дослідження точності вимірювання та роздільної здатності аналітичного багаточастотного фазового методу вимірювання дальності / Любчик В.Р.,Сенчишина Ю.В.,Троцишин І.В.// Вісник ОНАЗ ім. О.С. Попова – 2016. – № 1.

14. Троцишина Н.І. Пристрої з програмованими ЦАП і АЦП для оброблення радіосигналів /  Н.І. Троцишина, І.В. Троцишин // Вісник ОНАЗ ім. О.С. Попова – 2016. – № 1.

15. Голевич О. Б. Ансамблі хаотичних сигналів для зменшення дії системних завад  у надширокосмугових системах зв’язку / О. Б. Голевич, Л. В. Ковтун,  О.С. Пивовар, І. В. Троцишин // “Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах”: матеріали чотирнадцятої міжнародної науково-технічної конференції (ВОТТП_14_2015). 5-9 червня 2015р., Одеса, Україна, – Одеса, 2015. – С. 211.