ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

     Одночасно з відкриттям у 1930 році Одеського інституту інженерів зв’язку було створено кафедру «телефонно-телеграфного зв’язку», на якій викладалися поряд з дисципліною «Лінійні споруди зв’язку» такі дисципліни, як «Електроматеріали», «Апаратура телефонного і телеграфного зв’язку», «Вимірювання». Як самостійний структурний підрозділ, кафедра була створена в 1945 році під назвою «Лінійно-кабельні споруди», в 1967 році кафедра дістала назву «Лінії зв’язку», а з 1990 року – «Волоконно-оптичні лінії зв’язку». Першим завідуючим кафедри був призначений кандидат технічних наук, доцент Пишкін Іван Петрович. Кафедра готувала фахівців факультету телефонно-телеграфного зв’язку. На кафедрі було створена лабораторія, в якій студенти отримували теоретичні та практичні навики по технічній експлуатації, проектуванню та будівництву повітряних і кабельних ліній зв’язку. Після доцента І.П. Пишкіна завідувачами кафедри працювали доц. М.А. Сецько, ст. викладач М.Г. Кузьмін, доц. Ю.В. Калінін, доц. А.Л. Отліванський, проф. Т.В. Макаров, проф. М.М. Одінцов. З 2003 року завідувачем кафедри є лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки, доктор технічних наук, проф. Олег Володимирович Бондаренко.

     Професор О.В. Бондаренко на протязі 10 років суміщав роботу на кафедрі з роботою на виробництві ВАТ «Одескабель». Працюючи начальником науково-дослідного відділу ВАТ «Одескабель», він вніс особистий вклад в справу становлення вітчизняної науки по розробці та технології виробництва кабелів зв’язку. При ВАТ «Одескабель» сформована за його участю наукова школа по конструюванню, технології виробництва і прискореному дослідженню надійності кабелів зв’язку. Створені нові типи кабелів зв’язку для магістральних, зонових, місцевих і структурованих мереж. За комплекс дослідницьких, конструкторсько-технологічних розробок по впровадженню високих технологій при виробництві волоконно-оптичних кабелів світового рівня в 2001 році йому була присуджена Державна премія України в галузі науки та техніки. Його наукові праці в області волоконно- оптичних кабелів узагальнені в монографії «Волоконно-оптические кабели. Теоретические основы, конструирование и расчет, технология производства и эксплуатация». Бондаренко О.В. являється автором більш як 120 наукових праць та авторських свідоцтв на винаходи, шести монографій та підручників і ряду метод посібників з курсу НСЗ.

     Бондаренко О.В. являється академіком Академії зв’язку України – відділення міжнародної Академії інформатизації, асоційованого члена Організації Об’єднаних Націй, він нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, нагрудним знаком «Почесний зв’язківець України», медаллю «Ветеран труда» та інше. Він  також тривалий час працював деканом по роботі з іноземними студентами.

     Професором Т.В. Макаровим розроблено основи теорії фотопружної і електрооптичної анізотропії світловодів (волоконних і смужкових), шість нових типів світловодів і способи їхнього виробництва, які підтверджені 22 авторськими свідоцтвами на винаходи; опубліковано понад 150 наукових робіт. Він являється членом кореспондентом Академії зв’язку України, нагороджений почесним знаком СРСР «Майстер зв’язку», багато років працював проректором академії по науковій роботі.

     Професор М.М. Одінцов працював над дослідженням модоселек­тивних направленних відгалужувачів для хвилевидних ліній зв’язку. В дійсний час тема його досліджень пов’язана з аналізом волоконно-оптичних ліній передачі з неоднорідностями, а також анізотропних оптичних волокон. М.М. Одінцов являється членом кореспондентом Академії зв’язку України,  автором більш як 100 наукових робіт серед яких 3 винахода. Микола Миколайович нагороджений нагрудними знаками «Почесний зв’язківець України», «Почесний радист СРСР», «Відмінник освіти СРСР» та «Відмінник освіти України». Багато років він працював проректором академії по роботі з іноземними студентами.

     За роки свого існування кафедра внесла значний вклад в розвиток лінійних споруд кабельних магістралей в галузі зв’язку. Так в 1960 році на полігоні колишнього Одеського електротехнічного інституту зв’язку кафедра засновує лабораторію по випробуванню кабельної продукції на надійність. Нею виконується ряд науково-дослідних робіт по замовленню Всесоюзного науково-дослідного інституту кабельної промисловості (м. Москва). У 1963 році працівниками кафедри розроблено комплекс механізації будівництва ліній зв’язку (автори: доц. І.П. Пишкін; ст. викладачі М.Г. Кузьмін та О.Г. Кондаков, інженер Г.Е. Кузнєцов), який демонструвався на Всесоюзній виставці досягнень народного господарства СРСР і був відмічений Бронзовою медаллю. У 1974 році на кафедрі був розроблений комплекс трасопошукових приладів (автори: доц. Є.Г. Жаріков та доц. Ю.В. Калінін, ст. науковий співробітник С.Г. Павлов), який також був відмічений Бронзовою медаллю ВДНГ СРСР. У 1980 році кафедрою разом з НДІ “Дальній зв’язок” (м. Ленінград) розроблена система фільтрації хвильовидної лінії зв’язку (від кафедри у розробці брали участь доценти   Т.В. Макаров, М.М. Одінцов, та викладач В.А. Зіменко), яка відзначена Золотою медаллю ВДНГ СРСР.

     В даний час на кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці: д.т.н., проф. Бондаренко О.В.; д.т.н., проф. Троцишин І.В.;  к.т.н., доц. Степанов Д.М.; к.т.н., ст. викл. Стащук О.М.; к.т.н., доц. Петрович В.С.; ст. викл. Лупов А.Л.;    ст. викл. Багачук Д.Г.; викл. Старенький І.В.; викл. Слободянюк І.А.; викл. Вербицький О.О.; викл. Юр’єва О.В.; зав. лаб. Ковальчук С.В..

     При кафедрі діють аспірантура і курси підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників.

   На даний момент кафедра волоконно-оптичних ліній зв’язку відноситься до факультету «Інфокомунікації». Вона є однією з профілюючих кафедр, що проводить підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів з напрямних ліній електричного та оптичного зв’язку, волоконно-оптичних систем передачі, проектування, будівництва та технічної експлуатації традиційних кабельних (з мідними жилами), повітряних і волоконно-оптичних ліній зв’язку. При кафедрі існують три лабораторії. Дві по проводовим і одна по волоконно-оптичним лініям передачі. За роки існування, викладачі та наукові працівники кафедри досягли значних успіхів в справі підготовки висококваліфікованих фахівців, які працюють в Україні та за її межами.