Дмитриева И.Ю. [object object] Склад кафедри

Дмитрієва Ірина Юріївна – к.ф.-м. н., доцент, зав.кафедри.

Працює в Академії з 2011 р. Проводить заняття в групах з англійською мовою навчання. Автор понад 120 наукових праць.

Наукові інтереси: теорія поля, технічна електродинаміка, комплексний аналіз багатьох змінних, математична фізика.

Стрелковская И.В. [object object] Склад кафедри

Стрелковська Ірина Вікторівна – доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, почесний зв’язківець, директор ННІ ІКПІ, голова ради ННІ ІКПІ. Працює в Академії з 1990 року.

Автор більше ніж 263 наукових та навчально-методичних праць, серед них 186 наукових статтей та тез доповідей на науково-технічних конференціях, 4 патенти на винахід, 10 підручників, серед них 4 підручники затверджені Міністерством освіти і науки України та 1 підручник затверджено Міністерством транспорту та зв’язку України, 2 монографії, 61 навчальних та методичних посібника. Опубліковані наукові статті індексуються в наукометричних базах Scopus (22 публікації), Web of Science (17 публікацій), Google Shcolar (101 публікація). Коефіцієнт цитування публікацій Гірша -3,0.

Область наукових знань: дослідження аналітичних сплайнів в областях з квазіконформною границею, застосування сплайн- та вейвлет-апарату в теорії зв’язку, тензорного аналізу для рішення задач телекомунікацій.

 

Список наукових праць
https://onat.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/Список-праць-Стрелковської-І.В..pdf

ORCID
https://orcid.org/0000-0002-1813-0554

Scopus
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6505513828

Publons
https://publons.com/researcher/3596081/irina-strelkovskaya/

Google Academy
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=lsJ41VgAAAAJ&;

https://onat.edu.ua/biblioteka/vcheni-onaz-im-o-s-popova/

Паскаленко В.Н. [object object] Склад кафедри

Паскаленко Вікторія Миколаївна – ст. викладач, заступник завідувача кафедри, секретар кафедри. Працює в Академії з 1975 р. Автор понад 40 публікацій, 6 підручників серед них 4 підручники затверджені Міністерством освіти і науки України та 1 підручник затверджено Міністерством транспорту та зв’язку України.

Область наукових знань: застосування вищої математики в галузі зв’язку.

 

Яковчук О.П. [object object] Склад кафедриЯковчук Ольга Петрівна – ст. викладач.

Працює в Академії з 1985 р.

Коробова Л.Н. [object object] Склад кафедриКоробова Людмила Миколаївна – ст. викладач.

Працює в Академії з 2010 р. Автор понад 10 наукових і методичних робіт. Проводить заняття в групах з англійською мовою навчання.

Тарасенко И.В. [object object] Склад кафедриТарасенко Ірина Вікторівна – ст. викладач.

Працює в Академії з 1994 р.