Дмитриева И.Ю. [object object] Склад кафедри

Дмитрієва Ірина Юріївна – к.ф.-м. н., доцент, зав.кафедри.

Працює в Академії з 2011 р. Проводить заняття в групах з англійською мовою навчання. Автор понад 120 наукових праць.

Наукові інтереси: теорія поля, технічна електродинаміка, комплексний аналіз багатьох змінних, математична фізика.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стрелковская И.В. [object object] Склад кафедриСтрелковська Ірина Вікторівна –д.т.н., професор, почесний зв’язківець, директор ННІ ІКПІ, голова ради ННІ ІКПІ. Працює в Академії з 1990 року.

Автор 167 наукових і методичних робіт, в тому числі 90 наукових статей, 3 патентів, 46 навчально-методичних посібників, 4х підручників, затверджених Міністерством освіти і науки України. Наукові інтереси: сплайн-апроксимація функцій в областях з квазіконформною межею, математичне моделювання систем зв’язку з використанням тензорного та вейвлет аналізу.

 

 

 

 

 

 

 

 

Григорьева Т.И. [object object] Склад кафедриГригор’єва Тетяна Ігорівна – к.т.н., доцент.

Працює в Академії з 2002 р. Автор понад 20 наукових робіт. Наукові інтереси: математичне моделювання сигналів, каналів та систем зв’язку за допомогою тензорних методів, майже геодезичні відображення риманових просторів. Проводить заняття в групах з англійською мовою навчання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баранов Н.И. [object object] Склад кафедриБаранов Микола Іванович – к.ф.-м.н., доцент.

Працює в Академії з 2002 р. Автор 25 наукових робіт. Наукові інтереси: спектральна теорія операторів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Василенко О.А. [object object] Склад кафедриВасиленко Оксана Анатоліївна –к.пед.н., доцент.

Працює в Академії з 2005 р. Автор 12 наукових робіт. Наукові інтереси: факторний аналіз у соціологічному дослідженні.

 

 

 

 

 

 

 

 

Харсун А.М. [object object] Склад кафедриХарсун Олексій Михайлович – доцент ОНАЗ.

Працює в Академії з 1975 р. Автор понад 10 наукових і методичних робіт. Наукові інтереси: нелінійні диференціальні рівняння.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паскаленко В.Н. [object object] Склад кафедриПаскаленко Вікторія Миколаївна – ст. викладач, заступник завідувача кафедри, секретар кафедри, заступник директора ННІ ІКПІ по роботі з технічною елітою. Працює в Академії з 1975 р. Автор понад 10 навчальних посібників.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яковчук О.П. [object object] Склад кафедриЯковчук Ольга Петрівна – ст. викладач.

Працює в Академії з 1985 р., з 1999 по 2001 рр. – секретар ради факультету ІМ (зараз ННІ ІК та ПІ).

 

 

 

 

 

Коробова Л.Н. [object object] Склад кафедриКоробова Людмила Миколаївна – ст. викладач.

Працює в Академії з 2010 р. Автор понад 10 наукових і методичних робіт. Проводить заняття в групах з англійською мовою навчання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарасенко И.В. [object object] Склад кафедриТарасенко Ірина Вікторівна – ст. викладач.

Працює в Академії з 1994 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гребинная И.В. [object object] Склад кафедриГребінна Ірина Вікторівна – інженер 1 категорії.

Працює в Академії з 2012 р. Проводить заняття з математики на підготовчому відділені для іноземних студентів.