Розробки/Патенти

1 Патент 47111

Спосіб аналогово-цифрового мовлення у діапазоні ДВЧ

друк Заявл. 26.10.2009; опубл. 11.01.2010, бюл.№ 1 Стрелковська І.В

Балан М.М.

Іскендерзаде Ш.Г.

2 Патент 92577

Спосіб передавання цифрової інформації

 

друк Заявл. 31.05.2010; опубл. 10.11.2010, бюл. № 21 Стрелковська І.В

Сукачов Е.О.

 

3 Патент 56946

Спосіб багатопрограмного аналого-цифрового радіо-мовлення у діапазоні ДВЧ

друк Заявл. 01.11.2010; опубл. 25.01.2011, бюл. № 2 Стрелковська І.В

Балан М.М.

Виходець О.А.

Іскендерзаде Ш.Г.

 

205. Пат. 77288 Україна, МПК Н 04J 1|00. Спосіб сумісного аналого-цифрового мовлення у діапазоні ДВЧ / Балан М. М., Дмитрієва І. Ю., Іскендерзаде Ш. Г., Казакова Н. Ф.; заявник та власник Одес. нац. ак. зв’язку ім. О. С. Попова. – № 77288; заявл. 10.07.2012; опубл. 11.02.2013, Бюл. № 3.

199. А. с. на комп’ютерну програму. Держ. служба інтелектуальної власності України. Аналіз розподілу складових електромагнітного поля на  обмеженій площині / М. М. Балан, І. Ю. Дмитрієва (Україна). – № 67873;  заявл. 21.07.2016; зареєстр. 19.09.2016.

200. А. с. на комп’ютерну програму. Держ. служба інтелектуальної власності  України. Автоматизований аналіз даних та напруженості електричного і магнітного полів у виді тривимірних графіків / М. М. Балан, І. Ю. Дмитрієва (Україна), Іскендерзаде Шахін Гусейн огли  (Азербайджан), П. О. Шестаковський (Україна). – № 67983; заявл.  01.08.2016; зареєстр.