Основні курси кафедри:

1.  Векторна алгебра та лінійна алгебра.

2.  Аналітична геометрія.

3.  Диференціальне та інтегральне числення.

4.  Ряди.

5.  Диференціальні рівняння.

6.  Теорія функції комплексної змінної.

7.  Теорія ймовірностей та математична статистика.

8.  Дискретна математика.

9.  Соціально-економічна статистика.

10.  Обробка соціологічної інформації на комп’ютері.

11.  Математично-статистичні методи аналізу в соціології.

Спецкурс для майбутніх магістрів:

1. Основи теорії масового обслуговування.

На потоці ТЕ всі заняття проводяться англійською мовою