Виховна робота – це невід’ємна частина навчально-виховного процесу, здійснюваного кафедрою, спрямована на розвиток моральних та ділових якостей майбутніх фахівців, виховання почуття патріотизму, соціальної активності та відповідальності за свою діяльність.
Основною формою виховної роботи на кафедрі є спілкування співробітників кафедри зі студентами в процесі навчання та проведення поза навчальної роботи.  Від викладачів кафедри поряд з вимогами високої професійної підготовки потрібні: високі морально-ділові якості, відповідний рівень соціального та загальнокультурного розвитку, а також культура спілкування. Колектив кафедри докладає всіх зусиль, щоб створити на кафедрі у взаєминах зі студентами поряд з вимогливістю атмосферу доброзичливості, відкритості та коректності.

Високим авторитетом і повагою у студентів користуються проф. Брескін В.О., доц. Кісь О.М, доц. Педяш В.В.
Викладачі кафедри беруть участь у кураторської роботи на факультеті. Кураторами призначаються найбільш досвідчені та підготовлені викладачі. В даний час кураторами працюють старші викладачі Барба Ірина Борисівна і Орєшков Василь Іванович. Куратори проводять зі студентами культурні заходи в академії, організовують відвідування музеїв, театрів, виставок. Важливим в роботі кураторів є контроль за відвідуваністю і успішністю студентів та організація взаємодопомоги в навчанні, обговорення правил поведінки в гуртожитку і за межами академії.
Питання виховної роботи регулярно обговорюються на кафедрі.

o.