Кафедра телекомунікаційних систем (ТКС) є однією з провідних кафедр академії, що відповідає за випуск бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціалізацією “Телекомунікаційні системи та мережі” спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка». Основним напрямом діяльності  кафедри є підготовка фахівців в галузі зв’язку для виконання робіт, пов’язаних із інсталяцією, подальшим налагодженням та експлуатацією обладнання зв’язку по провідним (металевим та оптичним) середовищам розповсюдження.

Під час навчання студенти оволодівають знаннями і вміннями з розробки, проектування та технічної експлуатації цифрових систем передачі по металевих, волоконно-оптичних, радіорелейних і супутникових лініях зв’язку. Під керівництвом викладачів кафедри випускники готують дипломи та випускні кваліфікаційні роботи.

В процесі навчання студенти освоюють наступні дисципліни, що читаються виключно професорсько-викладацьким складом нашої кафедри:

 • Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр:

 • Основи телекомунікаційних систем і мереж

 • Системи передачі мереж доступу

 •  Синхронізація мереж та систем передачі

 •  Кінцеві пристрої абонентського доступу

 •  Технічне обслуговування ТКСП

 •  Функціональні вузли оптичних систем передавання

 •  Системи передачі гармонічними ортогональними сигналами

 • Перспективні ТКСП.

 • Телекомунікаційні системи передачі.

 • Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр:

 • Перспективні оптичні ТК технології і СП.

 • Проектування телекомунікаційних систем та мереж.

 • Технічна експлуатація ТКСП і мереж.

 • Управління телекомунікаційними системами та мережами.

 • Технології та протоколи телекомунікаційних мереж.

 • Сигнали та коди телекомунікаційних систем.

 • Сучасні технології і системи передачі мереж широкосмугового доступу.

 • Технології і системи передачі мереж наступного покоління.

 • Ефективність телекомунікаційних систем передачі.

 • Моделювання та оптимізація систем та мереж телекомунікацій

 • Розподілені сервісні системи

Кафедра має п’ять навчальних лабораторій, обладнаних сучасною цифровою технікою зв’язку відомих фірм: Ericsson, Iskratel, Alcatel-Lucent, Фарлеп і Watson Telecom. У навчальному процесі широко використовується обчислювальна техніка. На кафедрі є три комп’ютерні класи, обладнані сучасними персональними комп’ютерами з цілодобовим доступом до мережі Інтернет. З використанням комп’ютерів проводиться ряд віртуальних лабораторних робіт. Теоретична підготовка студентів доповнюється практичною роботою під час лабораторних робіт на діючому сучасному обладнанні зв’язку і виробничою практикою на підприємствах зв’язку.

Починаючи з 3-го курсу, студенти також проходять практику на підприємствах галузі зв’язку для закріплення отриманих в процесі навчання знань та детального знайомства із функціонуванням підприємства зв’язку.

Лабораторна база кафедри ТКС є однією з найбільших в академії та містить зразки:

 • класичного телекомунікаційного обладнання (ІКМ-30; ІКМ-120; ІКМ-15);

 • сучасних волоконно-оптичних систем передавання (обладнання NG-SDH Ericsson AXD-155, Hitron uMSPP-155e; Watson CWDM);

 • обладнання мереж доступу (xDSL модеми, мультиплексори DSLAM кількох типів);

 • вимірювальних приладів для вимірювання параметрів та налагодження обладнання (вимірювачі рівнів електричного та оптичного сигналу, аналогові та цифрові осцилографи, рефлектометр, цифрові аналізатори спектру та ін.).