Лесовой Лісовий Іван Павлович        199x300

Лісовий Іван Павлович – доктор технічних наук, професор. Народився 7 жовтня 1955 року. У 1981 році закінчив Одеський електротехнічний інститут зв’язку ім. О.С. Попова, факультет «Багатоканального електрозв’язку».

У 1993 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження та оптимізація лінійних трактів кабельних цифрових систем передачі на основі застосування багаторівневих сигналів» та присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.02 – «Системи та пристрої передачі інформації по каналах зв’язку».

1998 році обраний членом-кореспондентом Академії зв’язку України.

З 2000 по 2003 рік навчався в докторантурі УДАЗ (ОНАЗ) ім. О.С. Попова.

У 2005 році присвоєно вчене звання доцента кафедри Телекомунікаційних систем. У 2005 році захистив докторську дисертацію на тему «Синтез радіотехнічних систем керування на основі нечіткої логіки» та присуджено науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. У 2008 році присвоєно вчене звання професора Телекомунікаційних систем.

21 січня 2008 року обраний академіком Академії зв’язку України, відділення Міжнародної Академії інформатизації, асоційованого члена Організації Об’єднаних Націй.

Після закінчення Одеського електротехнічного інституту зв’язку з 1981 по 1986 рік працював у Територіальному центрі управління міжміських зв’язків та телебачення № 2 (ТЦУМЗ-2) м. Вінниця, на посадах інженера метролога, інженера, старшого інженера відділу організації технічної експлуатації лінійно-кабельних споруд.

З 1986 по 1989 рік навчався в аспірантурі ОЕІЗ ім. О.С. Попова на кафедрі Багатоканального електрозв’язку. Після закінчення аспірантури ОЕІЗ ім. О.С. Попова у 1989 році працював на посаді провідного інженера відділу технічної експлуатації ПЗЗ та РРЛ Територіального виробничого об’єднання міжміських зв’язків і телебачення №2 (ТВО-2).

З 1 січня 1990 року працював на посаді начальника Технічного вузла союзних магістральних зв’язків №2 м. Одеса. З 1996 начальника Технічного вузла міжміських зв’язків №2, а з 1998 р. до 2000 року директора Технічного вузла міжміських зв’язків №12 (ТВМЗ-12).

 У 1996 році у зоні обслуговування ТВМЗ-12 при безпосередній участі Лісового І.П. була побудована перша в Україні ВОЛЗ значної протяжності та пропускної спроможності, підводна ВОЛЗ міжнародного проекту ITUR (Італія – Турція –Україна – Росія) з застосуванням ВОСП S-560. Протяжність українського сегменту складає понад 250 км по дну Чорного моря.

1 Лісовий Іван Павлович 1 300x208

Схема підводної ВОЛЗ «ITUR»

  Для реалізації цього проекту поблизу м. Одеси у селищі Кароліно-Бугаз у 1996 р. було збудовано берегову станцію.

2 Лісовий Іван Павлович 2 300x228

Будівля берегової станції проекту ITUR в селищі Кароліна – Бугаз

Реалізація даного проекту забезпечила нашій державі прямий вихід до м. Палермо (Італія), де розташований міжнародний центр підводних ВОЛЗ і Україна отримала прямий доступ до всіх континентів.

3 Лісовий Іван Павлович 3 203x300

Робоча станція підводної ВОСП ITUR

Логічним завершенням проекту ITUR було будівництво ВОЛЗ «Південь» Одеса – Миколаів – Кіровоград – Черкаси – Київ  з застосування стандартного одномодового волоконно-оптичного кабелю та обладнання FiberWorld TN-4X виробництва NorthenTelecom, у проектуванні, будівництві та введенні в експлуатацію якої у 1997 році приймав безпосередню участь.

4 Лісовий Іван Павлович 4 300x241

У відповідності до взятих Україною зобов’язань по проекту ТАЄ (Trans-Asian-European Fibre  Optic Cable System – Транс Азіатсько – Європейська волоконно-оптична кабельна система) для приєднання мереж ряду азіатських держав, утворенням транзитної магістралі Франкфурт – на – Майні (Німеччина) – Шанхай (КНР).

У 2000 році приймав участь у реалізації морського сегменту ТАЄ – проект BSFOCS (Black Sea Fibre Optic Cable System – Чорноморська волоконно-оптична кабельна система). http://www.rit.informost.ru/rit/2-2002/31.pdf

5 Лісовий Іван Павлович 5 300x206

Схема проходження  ВОЛЗ BSFOCS

 6 Лісовий Іван Павлович 6 300x231

Засідання робочої групи з проектування  ВОЛЗ BSFOCS

7 Лісовий Іван Павлович 7 300x200

Прокладання оптичного кабелю  берегового сегменту ВОЛЗ BSFOCS 

Приймав участь у ряді науково-дослідницьких та дослідно – конструкторських роботах. В рамках НДР «Імпульс» з НДІ «РИФ», розроблено підводну цифрову волоконно-оптичну систему збору та передачі інформації для системи гідролокації «Полюс- Рубеж», яка успішно функціонує в акваторії Чорного моря.

Напрямок наукової діяльності:  «Підвищення ефективності телекомунікаційних систем», «Застосування теорії нечітких множин та нечіткої логіки у телекомунікація».  Є автором понад 90 наукових праць: з них – 4 монографії, 5 підручників та навчальних посібників і 1 патент.

За 2010 – 2015 роки розроблено курси дисциплін «Синхронізація телекомунікаційних систем та мереж», «Технічна експлуатація телекомунікаційних систем та мереж» та «Управління в телекомунікаційних системах та мережах». Для методичного забезпечення цих дисциплін розроблено лабораторні роботи й видано методичні вказівки.

Викладає дисципліни: «Телекомунікаційні системи передачі», «Системи передачі мереж доступу», «Технічна експлуатація телекомунікаційних систем та мереж», «Управління в телекомунікаційних системах та мережах».

Підготовка науково-педагогічних кадрів: Лісовий І. П. керує навчанням двох аспірантів.

Лісовий І. П. одружений, має двох дітей.