Балашов  Балашов Віталій Олександрович                199x300

Балашов Віталій Олександрович  – д.т.н., профессор, завідувач кафедри «Телекомунікаційні системи» Балашов В.О., 1946 року народження. У 1969 році закінчив Одеський електротехнічний інститут зв’язку (ОЕІЗ) (сьогодні Одеська національна академія зв’язку – ОНАЗ) ім. О. С. Попова за спеціальністю “Багатоканальний електрозв’язок”. З 1969 по 1971 рік служив в армії; з 1971 по 2000 рік працював в ОНАЗ на посадах доцента кафедри “Основи схемотехніки”, декана факультету “Радіозв’язок та радіомовлення” (1988 -1989 рік); завідувач кафедри “Обчислювальна техніка та мікропроцесори” (1999 -2000 рік). В 1983 році захистив кандидатську дисертацію, а в 1998 році докторську. З серпня 2000 року директор ДП “Одеський науково-дослідний інститут зв’язку”. У вересні 2011 року призначений виконуючим обов’язки завідувача кафедри «Телекомунікаційні системи» ОНАЗ за сумісництвом.

За 2010-2012 роки Балашовим В. О. поставлені два курси сучасних дисциплін: «Системи передачі ортогональними сигналами» і «Сигнали і коди в телекомунікаціях». Для методичного забезпечення дисциплін видані три навчальних посібники: «Мережі та обладнання широкосмугового доступу за технологіями xDSL», «Системи передачі широкосмуговими сигналами», «Проектування мереж широкосмугового доступу», розроблені лабораторні роботи, видані методичні вказівки. Під керівництвом Балашова В.О. виконано ряд науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, розроблені дослідні зразки сучасної апаратури зв’язку. Балашовим В. О. опубліковано більше 140 наукових праць та навчально-методичних посібників, з них – отримано 24 авторське свідоцтво та патенти України на винаходи. Він успішно керує підготовкою наукових кадрів вищого рівня кваліфікації: під його керівництвом захищено вісім кандидатських дисертацій.

Сьогодні він керує навчанням двох аспірантів і консультує двох докторантів.

Балашов В.О. бере активну участь у науково-технічній діяльності галузі зв’язку: він є членом Вченої ради АКАДЕМІЇ, членом Спеціалізованої Вченої ради АКАДЕМІЇ по захисту докторських дисертацій, членом редколегій наукового збірника ОНАЗ “Наукові праці ОНАЗ ”. Має почесні звання: “Почесний радист” та “Почесний зв’язківець”, нагороджений Почесним знаком Держспецзв’язку, Подякою Прем’єр-міністра України, Грамотою Міністра освіти України, Почесною грамотою Державного комітету зв’язку та інформатизації України

Балашов В.О. одружений, має трьох дітей.