balashov_1 [object object] Склад кафедри balashov 1

Балашов Віталій Олександрович – д.т.н., професор, завідувач кафедри «Телекомунікаційні системи»

Балашов В.О., 1946 року народження. У 1969 році закінчив Одеський електротехнічний інститут зв’язку (ОЕІЗ) (сьогодні Одеська національна академія зв’язку – ОНАЗ) ім. О. С. Попова за спеціальністю “Багатоканальний електрозв’язок”. З 1969 по 1971 рік служив в армії; з 1971 по 2000 рік працював в ОНАЗ на посадах доцента кафедри “Основи схемотехніки”, декана факультету “Радіозв’язок та радіомовлення” (1988 -1989 рік); завідувач кафедри “Обчислювальна техніка та мікропроцесори” (1999 -2000 рік). В 1983 році захистив кандидатську дисертацію, а в 1998 році докторську. З серпня 2000 року директор ДП “Одеський науково-дослідний інститут зв’язку”. У вересні 2011 року призначений виконуючим обов’язки завідувача кафедри «Телекомунікаційні системи» ОНАЗ за сумісництвом.

 За 2010-2012 роки Балашовим В. О. поставлені два курси сучасних дисциплін: «Системи передачі ортогональними сигналами» і «Сигнали і коди в телекомунікація». Для методичного забезпечення дисциплін видані три навчальних посібники: «Мережі та обладнання широкосмугового доступу за технологіями xDSL», «Системи передачі широкосмуговими сигналами», «Проектування мереж широкосмугового доступу», розроблені лабораторні роботи, видані методичні вказівки. Під керівництвом Балашова В.О. виконано ряд науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, розроблені дослідні зразки сучасної апаратури зв’язку. Балашовим В. О. опубліковано більше 150 наукових праць та навчально-методичних посібників, з них – отримано 24 авторських свідоцтва та патенти України на винаходи. Він успішно керує підготовкою наукових кадрів вищого рівня кваліфікації: під його керівництвом захищено вісім кандидатських дисертацій.

 Балашов В.О. бере активну участь у науково-технічній діяльності галузі зв’язку: він є членом Вченої ради АКАДЕМІЇ, членом Спеціалізованої Вченої ради АКАДЕМІЇ по захисту докторських дисертацій, членом редколегій наукового збірника ОНАЗ “Інформатика і зв’язок”, а також професійного журналу “Зв’язок”. Має почесні звання: “Почесний радист” та “Почесний зв’язківець”, нагороджений Почесним знаком Держспецзв’язку, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною грамотою Державного комітету зв’язку та інформатизації України, Грамотою Міністра освіти України.

barba_1 [object object] Склад кафедри barba 1Барба Ірина Борисівна – к,т.н., старший викладач, секретар кафедри ТКС.

Народилася 21 квітня 1982 р. У 2004 році закінчила Одеську національну академію зв’язку ім. О.С. Попова.

 З 2010 по 2014 рік навчалася в аспірантурі, після закінчення якої в 2015 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Підвищення ефективності застосування технологій широкосмугового абонентського доступу по телефонній мережі».

Працює в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова на посаді старшого викладача кафедри ТКС. Наукові інтереси – теорія систем передачі з ортогональними гармонійними сигналами, проектування і побудова мереж широкосмугового доступу.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA [object object] Склад кафедри bondar 1

Бондар Ольга Дмитрівна – завідуюча лабораторією, старший викладач кафедри ТКС.

Народилася 12 березня 1954. У 1975 р. вступила в Одеський електротехнічний інститут зв’язку, який закінчила в 1981 р. за фахом інженер електрозв’язку. Поєднувала навчання з роботою техніка-конструктора в СКБ «Блискавка» м. Одеса.

З 1976 р. працювала в ОЕІЗ ім. О.С. Попова на посаді лаборанта, старшого лаборанта, інженера. З 1991 р. працює на посаді завідуючої лабораторією.

За її участю були створені сучасні наукові лабораторії кафедри: лабораторія цифрових систем передачі і систем доступу, лабораторія основ систем телекомунікацій та теорії багатоканальних телекомунікаційних систем, лабораторія технічної експлуатації багатоканальних телекомунікаційних систем, два комп’ютерних класи, де виконуються віртуальні лабораторні роботи. Проводить практичні та лабораторні роботи на високому рівні. Керує дипломним та курсовим проектуванням.

bunchujnaya_1 [object object] Склад кафедри bunchujnaya 1Бунчужна Тамара Сергіївна – старший викладач кафедри Телекомунікаційних систем.

Народилася 22 липня 1948 року в сім`ї зв’язківця воєнних років.

Шлях фахівця – зв’язківця розпочала у 1963 році з вступу у Харківський електротехнікум зв`язку. По закінченні відділення «Проводового зв`язку» технікуму з відзнакою у 1967 році була направлена на навчання в Одеський  електротехнічний інститут зв`язку ім. О. С. Попова, який закінчила у 1972 році. І в якості інженера була зарахована в науково – дослідну лабораторію бінарних систем кафедри багатоканального електрозв’язку.

 З 1972 по 1989 рік займалася науково – дослідною роботою спочатку в якості інженера, потім – наукового співробітника.

З 1975 по 1979 рік навчалася без відриву від виробництва в аспірантурі ОЕІЗ ім. О. С. Попова. Напрям наукової роботи – коригування спотворень цифрового лінійного тракту.

З 1989 року основний вид діяльності – викладацький. З 1989 року по 1994 рік працювала асистентом кафедри телекомунікаційних систем, з 1994 року – старшим викладачем, а потім доцентом кафедри ТКС. Читає лекції з курсів «Інформаційно – комунікаційні системи та мережі», «Синхронізація мереж та систем передачі». Керує дипломним проектуванням.

Приймає участь у науково – дослідний роботі кафедри з техніки та проблем вищої школи. Має три авторських свідоцтва на винахід та близько 30 наукових та методичних публікацій.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA [object object] Склад кафедри egupova 1

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Єгупова Олена Павлівна – аспірант, викладач кафедри ТКС.

Народилася 1 січня 1981 р. У 2004 р. закінчила ОНАЗ ім. О.С. Попова, факультет ТКС.

У 2010 р. зарахована до аспірантури здобувачем. Тема дисертації: “Методи корекції частотних характеристик каналів в системах передачі з OFDM”. Дисципліни: ТКСП, СМСП, ІКСМ, ОТСМ, керівник дипломних та бакалаврських робіт.

У 2010 р. у співавторстві Єгуповою О.П. видані наступні методичні вказівки: Методичні вказівки до Самостійної роботи з курсу СПЕЗ “Ціфрові багатоканальні системи передачі первинної Мережі плезіохронної ієрархії” і Методичні вказівки до самостійної роботи іноземних студентів за курсом СПЕЗ “Цифрові багатоканальні системи передачі первинної мережі плезіохронної ієрархії”.

У 2012 р. у співавторстві видано Збірник методичних вказівок до лабораторних робіт № 1,2,3,4 по дисципліні «Системи передачі ортогональними гармонічними сигналами».

У 2013 р. у співавторстві видано Методичні вказівки до комплексного завдання з курсу ТкСП «МСП-СРК» для іноземних студентів та Методичні вказівки до комплексного завдання з курсу Телекомунікаційні системи передачі «МСП-ВРК-ІКМ» для іноземних студентів.

У 2016 р. зарахована до аспірантури.

kornei4uk_1 [object object] Склад кафедри kornei4uk 1Корнійчук Володимир Іванович – к.т.н., доцент кафедри ТКС.

Народився 19 жовтня 1950 р. Закінчив Одеський електротехнічний інститут зв’язку, факультет РС і РМ.

Напрямок наукової діяльності – Пристрої та системи оптичного зв’язку (більше 100 наукових і методичних робіт, у тому числі монографії і підручники). У 1985 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження та оптимізація шумових характеристик широкосмугових попередніх підсилювачів для фотодіодних перетворювачів».

Працював інженером проектно-конструкторського відділу, науковим співробітником на кафедрах нелінійних ланцюгів і фізики, викладачем на кафедрах Лінії зв’язку і Телекомунікаційних систем.

 Дисципліни: Системи передачі мереж доступу (СПСД); Функціональні вузли оптичних систем передачі (ФУ ОСП); Оптичні транспортні системи та мережі (ОТСС).

lesovoi_1 [object object] Склад кафедри lesovoi 1Лісовий Іван Павлович – доктор технічних наук, професор.

 У 1981 році закінчив Одеський електротехнічний інститут зв’язку ім. О.С. Попова, факультет Багатоканального електрозв’язку.

У 1993 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження та оптимізація лінійних трактів кабельних цифрових систем передачі на основі застосування багаторівневих сигналів» та присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.02 – «Системи та пристрої передачі інформації по каналах зв’язку».

1998 році обраний членом-кореспондентом Академії зв’язку України.

 З 2000 по 2003 рік навчався в докторантурі УДАЗ (ОНАЗ) ім. О.С. Попова.

У 2005 році присвоєно вчене звання доцента кафедри Телекомунікаційних систем. У 2005 році захистив докторську дисертацію на тему «Синтез радіотехнічних систем керування на основі нечіткої логіки» та присуджено науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. У 2008 році присвоєно вчене звання професора Телекомунікаційних систем.

 21 січня 2008 року обраний академіком Академії зв’язку України, відділення Міжнародної Академії інформатизації, асоційованого члена Організації Об’єднаних Націй.

         Напрямок наукової діяльності: цифрові системи передачі, цифрове оброблення та формування сигналів у телекомунікаційних системах, застосування нечіткої логіки у телекомунікація.  Є автором 79 наукових праць, з них 8 монографій та 1 патент Російської Федерації.

Після закінчення Одеського електротехнічного інституту зв’язку з 1981 по 1986 рік працював у Територіальному центрі управління міжміських зв’язків та телебачення № 2 (ТЦУМЗ-2) м. Вінниця, на посадах інженера метролога, інженера, старшого інженера відділу організації технічної експлуатації лінійно-кабельних споруд.

З 1986 по 1989 рік навчався в аспірантурі ОЕІЗ ім. О.С. Попова на кафедрі Багатоканального електрозв’язку. Після закінчення аспірантури ОЕІЗ ім. О.С. Попова у 1989 році працював на посаді провідного інженера відділу технічної експлуатації ПЗЗ та РРЛ Територіального виробничого об’єднання міжміських зв’язків і телебачення №2 (ТВО-2).

З 1 січня 1990 року працював на посаді начальника Технічного вузла союзних магістральних зв’язків №2 м. Одеса. З 1996 начальника Технічного вузла міжміських зв’язків №2, а з 1998 р. до 2000 року директора Технічного вузла міжміських зв’язків №12 (ТВМЗ-12).

У 1996 році у зоні обслуговування ТВМЗ-12 при безпосередній участі Лісового І.П. була побудована перша в Україні ВОЛЗ значної протяжності та пропускної спроможності, підводна ВОЛЗ міжнародного проекту ITUR (Італія – Турція –Україна – Росія) з застосуванням ВОСП S-560. Протяжність українського сегменту складає понад 250 км по дну Чорного моря. У 1997 році приймав безпосередню участь у проектуванні, будівництві та введенні в експлуатацію ВОЛЗ «Південь» Одеса – Миколаів – Кіровоград – Черкаси – Київ . У 2000 році приймав участь у реалізації морського сегменту ТАЄ – проект BSFOCS (Black Sea Fibre Optic Cable System – Чорноморська волоконно-оптична кабельна система).

Викладає дисципліни: Телекомунікаційні системи передачі, Системи передачі мереж доступу, Технічна експлуатація телекомунікаційних систем, Синхронізація телекомунікаційних систем.

mazur_1 [object object] Склад кафедри mazur 1Мазур Ганна Дмитрівна – викладач кафедри ТКС.

В 2005 р. закінчила Одеську Національну академію зв’язку ім. А. С. Попова.

З 2010 по 2014 рік навчалась в аспірантурі ОНАЗ, займаючись проведенням досліджень та підготовкою дисертації на тему «Підвищення ефективності ВОСП WDM». По даному напряму опубліковано 5 статей, 16 тезисів та отримано 1 патент на корисну модель.

Наукові інтереси — волоконно-оптичні системи передавання та перспективні напрямки їх розвитку.

Проводить заняття по дисциплінам: СПМД, ТКСП, ТКСМНП, ТіПР, СССП, Перспективні ТСП. Займається керівництвом ДП, БР.

makarov_1 [object object] Склад кафедри makarov 1Макаров Ігор Володимирович – старший викладач кафедри ТКС, аспірант.

Народився 13 листопада 1981 р. Закінчив Одеську національну академію зв’язку ім. O.С. Попова, факультет ТКС.

Напрямок наукової діяльності – брав участь в держбюджетній НДР на тему: “Електромагнітна сумісність систем передачі xDSL”; випущені 2 статті, а також 4 методичних посібника.

Готується кандидатська дисертація на тему «Дослідження та оптимізація лінійного тракту цифрової системи передачі при однокабельному режимі роботи».

Працював інженером 1-ої категорії на кафедрі Телекомунікаційних систем (ТКС) з 2003р по 2012. З 2004 р. викладач кафедри ТКС.

Читає наступні дисципліни: Телекомунікаційні системи передачі (ТКСП), Системи передачі мереж доступу (СПСД), Синхронізація мереж і систем передачі (СМСП), Функціональні вузли оптичних систем передачі (ФУ ОСП).

oreshkov_1 [object object] Склад кафедри oreshkov 1Орєшков Василь Іванович – к,т.н., ст.викладач кафедри ТКС.

Народився 4 червня 1980 р. У 2002 р. закінчив УДАЗ / ОНАЗ ім. О.С. Попова У 2013 р захистив кандидатську дисертацію на тему “Підвищення ефективності використання цифрових абонентських ліній в мережах широкосмугового доступу”.

У 2017 році зарахований до докторантури ОНАЗ ім. О.С. Попова.

Напрямок наукової діяльності – теорія систем передачі з ортогональними гармонічними сигналами, питання побудови мереж широкосмугового доступу (з даної тематики видано 13 методичних вказівок до виконання ЛР та КЗ, 1 навчальний посібник, 26 статей, 6 колективних монографій, 1 патент).

Працює старшим викладачем кафедри ТКС. Дисципліни – ТКСП, СПМД (метою курсу є формування системи понять, певної сукупності знань та умінь щодо побудови та функціонування телекомунікаційних систем та мереж доступу; вивчення теоретичних основ та принципів побудови різних видів систем доступу на телекомунікаційних мережах), СП ОГС (метою курсу є вивчення теоретичних основ і принципів побудови різноманітних систем передачі, що використовують ортогональні гармонійні сигнали, алгоритми обробки сигналів в СП ОГС, основних експлуатаційних характеристик даних систем), СКТКС (метою курсу є вивчення спектральних і часових методів аналізу і синтезу сигналів і кодів, з характеристиками, що задані; вивчення характеристик сигналів і кодів, що використовуються в сучасних телекомунікаційних СП; поглиблення знань та умінь магістрів, необхідного для дослідження, розробки, проектування і експлуатації сучасних телекомунікаційних СП), МОСМТ (метою курсу є формування системи понять та сукупності знань і умінь, необхідних у науковій і практичній діяльності фахівців при дослідженні, розробленні та експлуатації систем зв’язку, що використовують сучасні принципи передавання сигналів, освоєння методів моделювання та оптимізації сучасних систем та мереж телекомунікацій з використанням новітніх комп’ютерних технологій, закріплення знань основ теорії зв’язку).

Проводить курси підвищення кваліфікації для співробітників “Укртелекому”

У 2017р. зарахований до докторантури.

pedyash_1 [object object] Склад кафедри pedyash 1Педяш Володимир Віталійович – к.т.н., доцент кафедри ТКС.

 Народився 7 квітня 1979 р. З 1996 по 2001 роки навчався в Українській державній академії зв’язку ім. O.С. Попова за спеціальністю “Багатоканальний електрозв’язок”.

 Напрямок наукової діяльності досліджень: Системи передачі з багатосмуговою передачею символів і Оптичні системи передачі.

У 2001 році почав працювати на посаді викладача кафедри ТКС. У 2006 році переведений на посаду старшого викладача кафедри ТКС, а з 2008 року і по теперішній час працює доцентом кафедри ТКС.

 У період з 2002 по 2005 роки навчався в очній аспірантурі ОНАЗ ім. О.С. Попова.

 У 2007 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: “Підвіщення спектральної ефектівності модемів з багатосмуговім передавання сімволів” і отримав науковий ступінь кандидата технічнихнаук.
Дисципліни:

1) Телекомунікаційні системи мереж наступних поколінь;

2) Технології та протоколи телекомунікаційних мереж;

3) Синхронізація мереж та систем передачі;

4) Розподілені сервісні системи.

Читає дисципліни в групах з навчанням на англійській мові

reshetnikova_1 [object object] Склад кафедри reshetnikova 1Решетінікова Ольга Сергіївна – к.т.н., ст.викладач кафедри ТКС.

Народилася 30 березня 1984 р. У 2006 р закінчила ОНАЗ ім. О.С.Попова, факультет ТКС (дипломи бакалавра і магістра з відзнакою).

З 2006 року прийнята на посаду викладача кафедри ТКС. У 2010 році переведена на посаду старшого викладача кафедри ТКС, а з 2013 року і по теперішній час працює старшого викладача де і по теперішній час працює на  кафедрі ТКС.

Напрямок наукової діяльності – Оптимізація характеристик оптичних систем передачі DWDM (нелінійні ефекти в оптичному волокні), 11 робіт.

У період з 2007 по 2012 рік навчалася в аспірантурі ОНАЗ ім. О.С.Попова на денному відділенні.

У 2012 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему “Оптимізація характеристик оптичних систем передачі з щільним спектральним розділенням каналів” і здобула науковий ступінь кандидата технічних наук.

Читає дисципліни в групах з навчанням на англійській мові: Основи телекомунікаційних систем передачі, Телекомунікаційні системи передачі. Керує дипломним проектуванням.  Має 5 публікацій навчально-методичного характеру для груп з навчанням на англійській мові.

riabukha_1 [object object] Склад кафедри riabukha 1Рябуха Ольга Володимирівна – викладач кафедри ТКС.

Народилася 25.08.1986 р. У 2008р. закінчила ОНАЗ ім. О.С. Попова, факультет Телекомунікаційних систем (Магістр телекомунікацій), ННІ ЕтаМ (Магістр економіки).

З 2008 р. прийнята на посаду методиста 1 кат. кафедри ТКС. На сьогоднішній день працює інженером 1 кат. та викладачем кафедри ТКС       Читає такі дисципліни: Телекомунікаційні системи передачі (ТКСП), Системи передачі мереж доступу (СПСД), Синхронізація мереж та систем передачі (СМСП).

stepovoi_1 [object object] Склад кафедри stepovoi 1Степовий Сергій Андрійович – завідувач лабораторією кафедри ТКС, старший викладач.

Народився 3 січня 1948. У 1966 році поступив в Одеський електротехнічний інститут зв’язку, який закінчив у 1972 році за фахом інженер радіозв’язку. Поєднував навчання з роботою монтажником радіоапаратури зв’язку на заводі «Промзв’язок» м. Одеса, а з 1968 р. працює в ОЕІЗ ім. O.С. Попова на посаді лаборанта, старшого лаборанта. З 1972 року на посаді завідувача лабораторії.

         Бере безпосередню участь у проведенні навчальних занять, працює на посаді 0,5 ст. старшого викладача. Забезпечує кафедру новітньої інформацією навчально-методичного характеру, використовуючи сучасні засоби інформації, мережі Інтернет. Вміє експлуатувати весь комплекс лабораторного обладнання, підтримує його в робочому стані, забезпечує проведення навчального процесу.

Організовує роботу співробітників лабораторії згідно графіка, затвердженого зав. кафедрою, забезпечує проведення лабораторних занять, ремонтує лабораторне обладнання з аналогових систем передачі і комп’ютерного класу, забезпечує профілактичне обслуговування і ремонт лабораторного обладнання, і його працездатність на початку кожного семестру. Забезпечує облік і економію матеріальних цінностей у лабораторії, а також облік апаратури та окремих деталей, що містять дорогоцінні метали. Своєчасно готує основне обладнання, а також необхідну документацію до щорічної інвентаризації. Забезпечує підвищення кваліфікації всіх співробітників лабораторії, за програмою затвердженою зав. кафедрою.

Має 11 публікації навчально-методичного характеру.

sutnik_1 [object object] Склад кафедри sutnik 1Ситник Надія Вікторівна – аспірант, викладач кафедри ТКС.

Народилася 19 квітня 1980 р. Закінчила ОНАЗ ім. О. С. Попова. Працювала на кафедрі ТКС інженером, а потім викладачем. Читає такі дисципліни: Телекомунікаційні системи передачі ТКСП, Технічне обслуговування телекомунікаційних систем.

totmina [object object] Склад кафедри totminaТотміна Юлія Миколаївна – викладач кафедри ТКС.

Народилася 3 серпня 1986 У 2008 р. закінчила ОНАЗ ім. O.С. Попова: факультет Інформаційних мереж (Інженер телекомунікацій), ННІ ЕтаМ (Магістр економіки).

2009 р. працювала в ЗФ ВАТ «Укртелеком», спеціаліст з продажу бізнес послуг.

Навчалась в аспірантурі ОНАЗ, займаючись проведенням досліджень та підготовкою дисертації на тему: «Розвиток методів передавання інформації в багатоантенних телекомунікаційніх системах».

Наукова робота: 1 стаття, 3 тези. Методичні матеріали і публікації: по дисципліні ТО ТКСП «Методичні вказівки до ЛР № 210, 211, 212» (2012 р.), Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін ТКСП (рос. та англ. мова.), СМСП (англ.мова.), ТО ТКСП .