Публікації кафедри ТКС в 2015/2016 навчальному році:

 • Статті:

 1.  Балашов В.О. Характеристики широкосмугового доступу за технологією VDSL2 із застосуванням системи компенсації перехідних завад «векторінг» / В.О. Балашов, Л.М. Ляховецький, В.І. Орєшков // Научные труды SWorld.– Иваново: Научный мир, 2015. – № 3 (40). Том 3. – С. 4 – 11.

 2. Балашов В.А. Скорость доступа по многопарным телефонным кабелям на базе технологии передачи G.fast / В.А. Балашов, А.М. Зеленый, А.Г. Лашко, Л.М. Ляховецкий, В.И. Орешков, В.Н. Молога // Зв’язок. – 2015. – № 6. – С. 46 – 48.

 3. Балашов В.О. Оцінка швидкості передавання цифрових абонентських ліній за технологією g.fast / В.О. Балашов, В.І. Орєшков, В.М. Молога // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2015. – № 2. – С. 52 – 60.

 4. Барба И.Б. Эффективность xDSL-технологий с ортогональными гармоническими сигналами/ И.Б. Барба В.И. Орешков, Н.В. Сытник // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2015. – № 2. – С. 104 – 110.

 5. Орєшков В.І. Доцільність застосування топології «шина» в мережах доступу за технологією PON / В.І. Орєшков // Научный взгляд в будущее. – 2016. – № 1 (1). – Том 1. – С. 26 – 35.

 6. Брескін В. О. Система передавання дискретних парціально кодованих сигналів з виправленням помилок / В. О. Брескін, Д. М. Розенвассер // Цифрові технології. – 2015. – Вип. 17. – С. 80-86.

 7. Врублевський А.Р. Маршрутизація на основі нечіткої логіки за протоколом RIP / І.П. Лісовий, А.Р. Врублевський, Г.В. Пилипенко // Телекомунікаційні та інформаційні технології. – 2015. – №3. -С. 64-69.

 8. Колчар В.М. Залежність флуктуації фази синхроімпульсів від параметрів пристрою синхронізації меж елементарних сигналів / І.П. Лісовий, В.М. Колчар // Телекомунікаційні та інформаційні технології. – 2015. – №4. –С. 12-18.

 9. Колчар В.М. Математична модель пристрою синхронізації меж елементарних сигналів / І.П. Лісовий, В.М. Колчар // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. – 2015. – №4 (38). –С. 31-36.

 10. Педяш В. В. Усовершенствование модели распространения оптического сигнала на базе рядов Вольтерра / В. В. Педяш // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2015. – № 2. – С. 96-103.

 • Конференції:

 1. Балашов В.А. Перспективы технологий широкополосного доступа по телефонным линиям [Текст] / В.А. Балашов, В.И. Орешков // Международная научно-техническая конференция «Современные информационно-телекоммуникационные технологии. Том 2. Актуальные вопросы построения современных телекоммуникационных систем и сетей», г. Киев, 17 – 20 ноября 2015 г. – С. 5 – 6.

 2. Барба И.Б. Повышение эффективности технологий передачи ШД xDSL [Текст] / И.Б. Барба, В.И. Орешков, Н.В. Сытник // Международная научно-техническая конференция «Современные информационно-телекоммуникационные технологии. Том 2. Актуальные вопросы построения современных телекоммуникационных систем и сетей», г. Киев, 17 – 20 ноября 2015 г. – С. 42 – 44.

 3. Барба І.Б., Ситник Н.В. Моделювання характеристик систем передачі ортогональними гармонічними сигналами узагальненого классу/ І.Б. Барба, Н.В. Ситник // ХVI-та Міжнародна науково-технічна конференція « Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-16-2016)», м. Одеса, 10-15 червня 2016 р. – С. 180 – 182.

 4. Орешков В.И. Характеристики широкополосного доступа по технологии G.fast / В.И. Орешков // 70-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів, секція 2 телекомунікаційні системи та мережі, м. Одеса, 1 – 3 грудня 2015 р. – С. 78 – 79.

 5. Vitaliy Balashov. Perspective broadband access technologies over multipair telephone cables / Vitaliy Balashov, Vasil Oreshkov // TCSET’2016. XIIIth 2016 International Conference “Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications, and Computer Science”. Lviv-Slavsko, Ukraine, February 23 – 26, 2016. – P. 899 – 901.

 6. Орешков В.И. Оценка эффективности применения системы «векторинг» на отечественных многопарных кабелях [Текст] / В.И. Орешков // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах: матеріали XVI міжнар. наук.-техн. конференції (10–15 червня 2016 р., м. Одеса (Затока)); Одес. нац. акад. зв’язку ім. О.С. Попова. – Одеса–Хмельницький : ХНУ, 2016. – С. 201.

 7. Орєшков В.І. Оптимізація тривалості захисного інтервалу с систем передачі ортогональними гармонічними сигналами узагальненого класу [Текст] / В.І. Орєшков, І.Б. Барба, О.П. Єгупова // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах: матеріали XVI міжнар. наук.-техн. конференції (10–15 червня 2016 р., м. Одеса (Затока)); Одес. нац. акад. зв’язку ім. О.С. Попова. – Одеса–Хмельницький : ХНУ, 2016. – С. 199 –200.

 8. Брескин В.А. Увеличение пропускной способности ОК WDM / В.А. Брескин, Д.М. Розенвассер // Современные информационно-телекоммуникационные технологии: материалы научно-технической конференции. Том 2. Актуальные вопросы построения современных телекоммуникационных систем и сетей, г. Киев, 17 – 20 ноября 2015 г. – С. 49-51.

 9. Balashov V. A. Optimal signals for transmission over the imperfect media / V. A. Balashov, I. B. Barba // Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science: proceedings of the XIII International Conference (TCSET’2016), Slavske, Ukraine, 23 – 26 February, 2016. – Lviv: Lviv Polytechnic National University. – P. 914– 917.