Наукові досягнення та розробки науковців кафедри є важливим внеском у розвиток галузі телекомунікації. В 60-80 роках минулого століття на кафедрі склалися передові наукові школи перспективних в той час напрямків розвитку телекомунікацій:

 • Корекції частотних характеристик каналів зв’язку (д.т.н. Кисіль В.О., к.т.н.: Брітнер Л.П., Нудельман П.Я., Павліченко Ю.А., Пашолок П.О., Кісь О.М.);

 • Розробки систем передачі (модемів) цифрових сигналів по аналогових каналах зв’язку (к.т.н.: Брескін В.А., Лазарєв А.В., Лев А.Ю., Шевченко Ю. В., Недельніченко В., Бунчужна Т.С., Яценко С.Г., Гаврилюк М.С., Болотескіх Т.О., Кузнєцов Л.Ф., Печерський В.І.);

 • Розробки систем передачі (модемів) з ортогональними гармонійними сигналами (к.т.н.: Байдан І.А., Балашов В.О., Гуцалюк А.К., Нудельман П.Я., Раховіч Л.М., Темесов О.М.);

 • Розробка багатоканальних систем передачі різного призначення (к.т.н.: Захаров В.М., Байдан І.О., Лісовий І.П., Мельникова О.М., Чистяков Ю.І.).

 • Результатами наукової діяльності вчених кафедри, об’єднаних в науково-дослідну лабораторію «Систем передачі бінарних сигналів» – НДЛ СПБС стали наступні головні досягнення:

 • Розробка першого в СРСР автоматичного фазового коректора характеристик каналів тональної частоти, яка отримала Грамоту за перше місце на ВДНГ СРСР. Розробка автоматичного коректора характеристик вторинних (смуга частот 240 кГц) каналів і трактів та ін;

 • Розробка ряду модемів на різні швидкості передачі;

 • Розробка модемів з ортогональними гармонійними сигналами: «Поліорт», «Газета». Розробка цифрового модему на швидкість 480 кбіт / с з ортогональними гармонійними сигналами і процесором швидкого перетворення Фур’є. Система передачі цифрової інформації «Гамма-ЦТ» по каналах апаратури К-60. Перша в СНД цифрова система передачі 4-х телефонних сигналів по абонентській телефонній лінії;

 • Розробка підводної багатоканальної системи збору і передачі інформації.

 • Розробка системи передачі з перетворенням тимчасового масштабу сигналів.

Співробітниками кафедри опубліковано 14 наукових монографій та підручників, більше 1000 статей в наукових журналах, отримано сотні авторських свідоцтв на винаходи.

За час діяльності кафедри підготовлено близько 60 кандидатів наук, з яких 14 стали докторами технічних наук.

На протязі 2015/2016 навчального року на кафедрі ТКС проводилися наступні НДР:

 1. «Дослідження та розроблення перспективних телекомунікаційних технологій передавання мереж наступного покоління» (керівник — д.т.н., проф. Балашов В.О.). В цій НДР прийняли участь такі співробітники: к.т.н., Ляховецький Л.М., доц. Орєшков В.І.,  доц. Педяш В.В., доц. Решетнікова О.С., ст. викл. Барба І.Б., магістри кафедри ТКС Чижова Людмила, Тимчук Сергій;

 2. «Застосування нечіткої логіки в телекомунікаціях» (керівник — д.т.н., проф. Лісовий І.П.). В цій НДР прийняли участь такі співробітники: ст. викл. каф. ТКС Макаров І. В., ст. викл. каф. КС Колчар В.М., асп. Врублевський А.Р. асп. Пилипенко Г.В.

Результати виконання науково-дослідної роботи використовуються у навчальному процесі, що безумовно підвищує його якість.

Також  викладачі кафедри працюють зі студентами  у таких напрямках студентської науково-дослідної роботи:

 • Дослідження перспективних технологій широкосмугового доступу (керівник – д.т.н., проф.. Балашов В.О.).

 • Проектування та експлуатація мереж доступу FTTH, FTTB (керівник – к.т.н., доц. Орєшков В.І.).

 • Моделі та характеристики оптичних СП з багаточастотними сигналами (керівник – к.т.н., доц. Педяш В.В.).

 • Дослідження характеристик ортогональних гармонічних сигналів загального класу ( керівник к.т.н., ст. викл. Барба І.Б.).

 • Дослідження атмосферних оптичних ліній (керівник – к.т.н., доц. Корнійчук В.І.),

 • Дослідження ефективності переобладнання транспортної мережі зв’язку з ВОСП – SDH на ВОСП – СРК (проф. Брескін В.О.).

На кафедрі в 2015/2016 навчальному році працював науковий семінар, на якому були обговорені доповіді за наступними науково-технічними темами:

 1. «Особливості використання ортогональних гармонічних сигналів в сучасних телекомунікаційних системах» (доповідач проф. Балашов В.О.);

 2. «Підвищення спектральної ефективності ВОСП з ортогональними гармонічними сигналами» (доповідач доц. Педяш В.В.);

 3. «Оптимізація тривалості захисного інтервалу СП ортогональними гармонічними сигналами» (доповідач викл. Єгупова О.П.);

 4. «Перспективні технології ШД» (доповідач доц. Орєшков В.І.);

 5. «SMART TV основні функції». (доповідач ст.викл. Макаров І.В.).

 6. «Методи компенсації дисперсії». (доповідач викл. Мазур Г.Д.).

 7. «Перспективні формати оптичних сигналів». (доповідач проф. Лісовий І.П.).

 8. «Комплектація обладнання DWDM фірми ECI» (доповідач доц. Бунчужна Т.С.).

 9. «Нелінійні перешкоди в ОВ» (доповідач доц. Решетнікова О.С.).

 10. «Завадостійкість декодування диференційних сигнально-кодових конструкцій в MIMO каналах із завмираннями» (доповідач викл. Тотміна Ю.М.).

Протягом 2015/2016 навчального року співробітниками кафедри ТКС було опубліковано у фахових виданнях України 10 наукових статей та 15 тез доповідей міжнародних конференцій. Іноземними аспірантами, що закріплені за кафедрою було опубліковано 17 статей та 18 тез доповідей.