08 - Telecommunications Systems, Laboratory-01 [object object] Наші лабораторії 08 Telecommunications Systems Laboratory 01В комп’ютерному класі № 1 проводяться заняття на віртуальних макетах з іноземними студентами

Копия 08 - Telecommunications Systems, Laboratory-012 [object object] Наші лабораторії      08 Telecommunications Systems Laboratory 012Доц. Бунчужна Т.С проводить практичне заняття в комп’ютерному класі № 2 на віртуальних макетах

08 - Telecommunications Systems, Laboratory-02 [object object] Наші лабораторії 08 Telecommunications Systems Laboratory 02К.т.н., доц. Педяш В.В. пояснює студенту виконання лабораторної  роботи на апаратурі uMSSP-155e

Копия 08 - Telecommunications Systems, Laboratory-02 [object object] Наші лабораторії      08 Telecommunications Systems Laboratory 02Засідання кафедри ТКС

08 - Telecommunications Systems, Laboratory-03 [object object] Наші лабораторії 08 Telecommunications Systems Laboratory 03К.т.н., доц. Ляховецький Л.М.  та інженер Голуб А.А. налаштовують вимірювальний прилад  Agilent OmniBER718 для проведення лабораторної роботи

Копия 08 - Telecommunications Systems, Laboratory-03 [object object] Наші лабораторії      08 Telecommunications Systems Laboratory 03Д.т.н., проф. Лісовий І.П дає завдання студентам для виконання лабораторної роботи на обладнанні радіорелейної системи ALCOMA

08 - Telecommunications Systems, Laboratory-04 [object object] Наші лабораторії 08 Telecommunications Systems Laboratory 04К.т.н., ст.викл. Барба І.Б. проводить практичне заняття в лабораторії Основ систем передачі телекомунікацій

08 - Telecommunications Systems, Laboratory-07 [object object] Наші лабораторії 08 Telecommunications Systems Laboratory 07К.т.н., проф. Брескін В.О. проводить консультацію викладачу Тотміній Ю.М.  на новому обладнанні uMSSP-155 фірми  Watson Telecom

08 - Telecommunications Systems, Laboratory-06 [object object] Наші лабораторії 08 Telecommunications Systems Laboratory 06Викл. Тотміна Ю.М. показує студенту мультиплексор доступу цифрової абонентської лінії , а саме плату  ADSL на 24 порти

08 - Telecommunications Systems, Laboratory-05 [object object] Наші лабораторії 08 Telecommunications Systems Laboratory 05Зав.лаб., ст.викл. Степовий С.А. перевіряє роботу віртуального осцилографа Agilent U2702A USB

Копия 08 - Telecommunications Systems, Laboratory-07 [object object] Наші лабораторії      08 Telecommunications Systems Laboratory 07К.т.н., доц. Орєшков В.І.  розповідає про побудову апаратури  HTC – 1100Е

08 - Telecommunications Systems, Laboratory-08 [object object] Наші лабораторії 08 Telecommunications Systems Laboratory 08К.т.н., доц. Корнійчук В.І., ст.викл. Макаров І.В. та інженер Вронський О.В. діагностують мультисервісну вимірювальну платформу JDSU MTS – 4000

Копия 08 - Telecommunications Systems, Laboratory-08 [object object] Наші лабораторії      08 Telecommunications Systems Laboratory 08Зав.лаб., ст.викл. Бондар О.Д.  профорг кафедры ТКС

08 - Telecommunications Systems, Laboratory-09 [object object] Наші лабораторії 08 Telecommunications Systems Laboratory 09Викладач Мазур Г.Д. пояснює  студенту структуру DDF

Копия 08 - Telecommunications Systems, Laboratory-09 [object object] Наші лабораторії      08 Telecommunications Systems Laboratory 09Зав. лаб., ст. викл. Степовий С.А. та викл. Тотміна Ю.М. перевіряють роботу окремих плат ISAM 7330 RU фірми Alcatel Lucent

08 - Telecommunications Systems, Laboratory-10 [object object] Наші лабораторії 08 Telecommunications Systems Laboratory 10Зав. лаб., ст. викл. Степовий С.А. демонструє інформаційні стенди кафедри ТКС

Спільне засідання кафедри ТКС з деканатом факультету «Інфокомунікацій» 

У зв’язку з тим, що кафедра ТКС увійшла до складу факультету ІК, було проведено спільне засідання кафедри з представниками деканату ІК для знайомства з лабораторіями та співробітниками кафедри.

Копия 08 - Telecommunications Systems, Laboratory-10 [object object] Наші лабораторії      08 Telecommunications Systems Laboratory 10Зав. каф. ТКС, проф. Балашов В.О. знайомить декана факультету ІК проф. Стрелковську І.В. з циклом лабораторних робіт в комп’ютерному класі №1

DSC_3235 [object object] Наші лабораторії DSC 3235Ст.викл. Орєшков В.І демонструє представникам деканату програму з управління комп’ютерним класом

08 - Telecommunications Systems, Laboratory-11 [object object] Наші лабораторії 08 Telecommunications Systems Laboratory 11Зав. каф. ТКС, проф. Балашов В.О. пояснює роботу з програмою для побудови мережі в комп’ютерному класі № 2

Копия 08 - Telecommunications Systems, Laboratory-11 [object object] Наші лабораторії      08 Telecommunications Systems Laboratory 11К.т.н., доц. Корнійчук В.І. демонструє роботу з оптичним рефлектометром JDSU MTS-4000

08 - Telecommunications Systems, Laboratory-12 [object object] Наші лабораторії 08 Telecommunications Systems Laboratory 12Д.т.н., проф. Лісовий І.П. показує на комп’ютері систему управління обладнання DSLAM Si-2000 (фірми ISKRATEL)

DSC_3252_1 [object object] Наші лабораторії DSC 3252 1Обговорюється питання про завершення роботи над новим оформленням сайту кафедри ТКС.

Куди ідуть працювати наші випускники:

 • Випускники кафедри здійснюють розробку, проектування, будівництво та технічну експлуатацію стаціонарних транспортних телекомунікаційних мереж та мереж операторів мобільного зв’язку.

 • Монтаж та обслуговування мультиплексорів широкосмугового доступу до Інтернет.

 • Технічне обслуговування обладнання міжнародних транспортних телекомунікаційних систем.

 • Монтаж та технічне обслуговування телекомунікаційних систем місцевого зв’язку.

 • Вимірювання параметрів трактів міжміського зв’язку.

 • Обслуговування обладнання місцевого зв’язку.

 • Технічне обслуговування ВОСП мереж нового покоління.

 • Розробка та дослідження перспективних волоконно-оптичних ліній.

 • Моніторинг сучасних телекомунікаційних систем.

 • Тестування волоконно-оптичних систем передачі.

 • Діагностика сучасної цифрових телекомунікаційних систем.

 • Технічна експлуатація сучасних телекомунікаційних систем.

 • Ремонт та налагоджування телекомунікаційних систем.

 • Керування послугами.

 • Центр керування транспортною телекомунікаційною мережею.

 • Система керування мультиплексором.

 • Керування усуненням пошкоджень мережних елементів.

 • Технічне обслуговування мережних елементів волоконно-оптичних систем передачі.

 • Технічне обслуговування радіорелейної системи передачі операторів мобільного зв’язку.

 • Конфігурування базової станції сотового зв’язку.