Кафедра Телекомунікаційних систем

Кафедра заснована в 1932 році, як кафедра далекого телефонного зв’язку Одеського електротехнічного інституту зв’язку. Метою її створення було забезпечення підготовки фахівців в галузі електрозв’язку: вчених, розробників телекомунікаційного обладнання, інженерів радіо, телефонного і телеграфного зв’язку для потреб народного господарства і суспільства. Засновником і першим завідувачем кафедри був професор М.А. Харченко. У різні роки кафедру очолювали видатні вчені – зв’язківці: професор Н.А. Харченко (з 1932 р.), доцент А.С. Садовський (1946 – 1950 р.), доцент Л.І. Ярославський (1950 – 1954 р.), доцент О.Ю. Лев (1954 – 1975 р.), к.т.н., професор Ю.А. Павліченко (1975-2009 р.). В даний час кафедру очолює випускник кафедри, професор, доктор технічних наук Балашов В.А.

У кафедри телекомунікаційних систем велика і славна історія. За час існування кафедра взяла участь в підготовці більше 10 тисяч фахівців. Можна без сумнівів стверджувати, що серед зв’язківців підприємств зв’язку будь-якого регіону держав СНД можна і сьогодні зустріти випускників кафедри ТКС. Серед випускників кафедри – керівники галузі: Андрос Т.А. – Колишній міністр зв’язку МРСР, директори підприємств зв’язку: Костик Б.Я. – Директор філії «Дирекція первинної мережі ВАТ« Укртелеком », Татарчук С. І. – директор Харківської філії ПАТ” Укртелеком “, Попазов В.Г. – Директор Одеської філії ПАТ «Укртелеком», керівники науково-дослідних інститутів: Балашов В.О. – Директор ДП «Одеський науково-дослідний інститут зв’язку», Гуцалюк А.К. – Заступник директора по науці ДП «Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення», Кріль С.С. – Директор інституту комп’ютерних технологій, автоматизації та логістики.

Сьогодні колектив кафедри це – 3 професори, 5 доцентів, 2 старших викладачів, 3 викладача і 4 співробітників навчально-допоміжного персоналу.

За останні роки викладацький склад кафедри поповнив ряд молодих випускників академії, які успішно працюють над дисертаціями. В даний час в аспірантурі по кафедрі навчається 11 аспірантів. До викладацької роботи залучаються також досвідчені фахівці Одеського науково-дослідного інституту зв’язку та ВАТ “Укртелеком”.

Кафедра веде підготовку фахівців і магістрів по 21 спеціальним дисциплінам. Випускники кафедри є резервом для поповнення викладацького складу кафедри молодими викладачами. Під час навчання студенти оволодівають знаннями і вміннями з розробки, проектування та технічної експлуатації цифрових систем передачі по металевих, волоконно-оптичним, радіорелейних і супутникових лініях зв’язку. Під керівництвом викладачів кафедри випускники готують і захищають дипломи та випускні кваліфікаційні роботи.

Кафедра має п’ять навчальних лабораторій, обладнаних сучасною цифровою технікою зв’язку відомих фірм: Ericsson, Iskratel, Alcatel-Lucent, Фарлеп і Watson Telecom. У навчальному процесі широко використовується обчислювальна техніка. На кафедрі є три комп’ютерних класи, обладнаних сучасними персональними комп’ютерами з цілодобовим доступом до мережі Інтернет. З використанням комп’ютерів проводиться ряд віртуальних лабораторних робіт. Теоретична підготовка студентів доповнюється практичною роботою під час лабораторних робіт на діючому сучасному обладнанні зв’язку та виробничою практикою на підприємствах зв’язку.
Навчальний лінійно-апаратний зал кафедри забезпечує якісну практичну підготовку фахівців. Високий рівень навчального процесу та працездатність обладнання на кафедрі забезпечують зав. лабораторіями Степовий С.А. і Бондар О.Д.