НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ ТА ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

     «Technical Elite Groups»

Стрімкий розвиток телекомунікацій вимагає сучасних знань для кожного, хто бере активну участь у їхній розробці й обслуговуванні. Тільки ті фахівці, які володіють знаннями та вільно спілкуються технічною англійською мовою, здатні впроваджувати й розвивати нові інформаційні технології, здійснювати ефективний інжиніринг галузі на всіх рівнях її ієрархії. Тому з метою якісної підготовки фахівців, здатних витримати будь-яку конкуренцію на ринку праці, крім наявності висококваліфікованих викладачів, і відповідної лабораторної бази, в ННІ ІКПІ створені групи «Technical Elite Groups», які вивчають усі предмети англійською для спеціальностей:

172.Телекомунікації та радіотехніка

121.Інженерія програмного забезпечення

122.Комп’ютерні науки

Серед основних переваг навчання англійською можливо відмітити:

  • отримання сучасного рівня знань з можливостями вільного спілкування технічною англійською в єдиному інформаційному просторі;

  • можливість вільно працювати з технічною документацією для виконання задач розробки програмного забезпечення та експлуатації обладнання інфокомунікацій,

  • конкурентоспроможність на міжнародному ринку праці та можливості працевлаштування у зарубіжних компаніях;

  • можливості працевлаштування до відомих науково-дослідних установ світу з метою участі у проведенні наукових досліджень та участі у науково-технічному розвитку інфокомунікацій;

  • можливість продовжувати навчання або працювати в галузі інфокомунікацій та інформаційних технологій країн світу.

Студенти «Technical Elite Groups» навчаються окремим потоком, слухають лекції, працюють на практичних, лабораторних заняттях і спілкуються з викладачами тільки англійською. Лектори та викладачі, які викладають у «Technical Elite Groups» мають високу кваліфікацію і значний досвід роботи в іноземних навчальних закладах. Для постійного удосконалення мовного рівня та технічної англійської термінології для студентів «Technical Elite Groups» організовані постійні тренінги та мовні курси з викладачами кафедри іноземних мов та волонтерами з країн світу.

Для роботи в лабораторіях і забезпечення навчального процесу студенти мають навчальні посібники та методичні керівництва англійською для всіх дисциплін, які вивчаються.

Значна увага при підготовці студентів в групах «Technical elite» приділяється практичній підготовці та мовній практиці. Вже з першого курсу навчання студенти беруть участь в роботі міжнародних конференцій і семінарів, що проходять в Академії, активно працюють і спілкуються з міжнародними учасниками й отримують суттєвий досвід спілкування, серед яких конференції Міжнародної спілки електрозв’язку ITU у м. Женева (Швейцарія), конференція компанії «Астра» в Люксембурзі, міжнародна конференція ITU у м. Гвадалахара (Мексика).

Практика студентів організована на підприємствах, де робоча мова – англійська.

З 2013 року в ННІ ІКПІ реалізується довгострокова магістерська програма «Подвійний диплом», яка дозволяє студентам груп «Технічної еліти», окрім диплома магістра ОНАЗ, отримати диплом магістра німецького Університету прикладних наук Анхальт.

В поточному році відбудеться 10-тий випуск магістрів і 11-тий випуск бакалаврів, які навчаються англійською. Роботою за напрямом ТЕ охоплено 19 кафедр. Загальна кількість навчальних дисциплін, які викладаються англійською мовою – 92, серед яких 70 дисциплін викладаються співробітниками кафедр ННІ ІКПІ. Загальна кількість викладачів, які працюють у групах ТЕ – 52. Серед них 18 (33%) викладачів мають науковий ступінь та вчене звання; 47 (85%) мають сертифікати про знання англійської мови на рівні В2 та вище. Роботою за напрямом ТЕ охоплено 24 кафедри. Загальна кількість навчальних дисциплін, які викладаються англійською мовою – 95.

З метою полегшення навчального процесу у бібліотеці діє укомплектована полиця навчально-методичної літератури, підготовлена викладачами кафедри ОНАЗ ім. О.С. Попова, а також створена електронна бібліотека навчально-методичної літератури на англійській мові.

Навчання студентів англійською дає можливість отримати бажану роботу за кордоном. Випускники ННІ ІКПІ, що працюють поза межами України: Варбанець В. (STEPAcademy Женева), Гуцол Ю. (Росія, ITU), Смаглюк Г. (Італія), наступні студенти працюють у Німеччині: Рапчинська З., Хотян А., Кірова В., Карюхіна В., Тирський М., Мазур А., Польна Ю., Сухарєв П., Ромащенко В., Шульга О., Арікова М., Максимов С., Сизов Д., Котельникова Н., Ромащенко К., Білінська О., Гречко М., Архипенко Р., Корчевний А.