НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ ТА ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

     «Technical Elite Groups»

Стрімкий розвиток телекомунікацій вимагає сучасних знань для кожного, хто бере активну участь у їхній розробці й обслуговуванні. Тільки ті фахівці, які володіють знаннями та вільно спілкуються технічною англійською мовою, здатні впроваджувати й розвивати нові інформаційні технології, здійснювати ефективний інженеринг галузі на всіх рівнях її ієрархії. Тому з метою якісної підготовки фахівців, здатних витримати будь-яку конкуренцію на ринку праці, крім наявності висококваліфікованих викладачів, і відповідної лабораторної бази, в ННІ ІКПІ створені групи «Technical Elite Groups», які вивчають усі предмети англійською. Сьогодні в ННІ ІКПІ навчається англійською біля 150 студентів. Серед основних переваг навчання англійською можливо відмітити:

  • отримання сучасного рівня знань з можливостями вільного спілкування технічною англійською в єдиному інформаційному просторі;

  • можливість вільно працювати з технічною документацією для виконання задач розробки та експлуатації обладнання інфокомунікацій,

  • конкурентоспроможність на міжнародному ринку праці та можливості працевлаштування у зарубіжних компаніях;

  • можливості працевлаштування до відомих науково-дослідних установ світу з метою участі у проведенні наукових досліджень та участі у науково-технічному розвитку інфокомунікацій;

  • можливість продовжувати навчання або працювати в галузі інфокомунікацій країн світу.

   Студенти «Technical Elite Groups» навчаються окремим потоком, слухають лекції, працюють на практичних, лабораторних заняттях і спілкуються з викладачами тільки англійською. Лектори та викладачі, які викладають у «Technical Elite Groups» мають високу кваліфікацію і значний досвід роботи в іноземних навчальних закладах. Для постійного удосконалення мовного рівня та технічної англійської термінології для студентів «Technical Elite Groups» організовані постійні тренінги та мовні курси з викладачами кафедри іноземних мов та волонтерами з країн світу.

Навчання англійською в групах «Technical elite»

Студенти груп «Technical elite» навчаються окремим потоком, слухають лекції, працюють на практичних та лабораторних заняттях і спілкуються з викладачами виключно англійською.

Лектори та викладачі груп «Technical elite» мають високу кваліфікацію і значний досвід роботи в міжнародних навчальних закладах.

Для роботи в лабораторіях і забезпечення навчального процесу студенти мають навчальні посібники та методичні керівництва англійською для всіх дисциплін.

Для постійного вдосконалення мовного рівня та технічної англійської термінології для студентів груп «Technical elite» організовані постійні тренінги та мовні курси з викладачами кафедри іноземних мов та волонтерами з різних країн світу.

Значна увага при підготовці студентів в групах «Technical elite» приділяється практичній підготовці та мовній практиці. Вже з першого курсу навчання студенти беруть участь в роботі міжнародних конференцій і семінарів, що проходять в Академії, активно працюють і спілкуються з міжнародними учасниками й отримують суттєвий досвід спілкування. Практика студентів організована на підприємствах, де робоча мова – англійська.

      З 2013 року в ННІ ІКПІ реалізується довгострокова магістерська програма «Подвійний диплом», яка дозволяє студентам груп «Технічної еліти», окрім диплома магістра ОНАЗ, отримати диплом магістра німецького Університету прикладних наук Анхальт. В цьому році участь у проекті «Подвійні дипломи» прийняли магістри груп ТЕ: Рябоконь А., Хотян О. та Рапчинська З. Вони з жовтня по лютий пройшли навчання в Німеччині. Сьогодні в даному напрямку досягнута домовленість про початок підготовки бакалаврської програми подвійного диплому, що дозволить студентам по закінченню бакалаврату отримати подвійний диплом України та Німеччини.

У 2014/2015 н.р. за напрямом «Технічна еліта» навчання відбувалося  на I-VІ курсах.

Роботою за напрямом ТЕ охоплено 23 кафедри. Загальна кількість навчальних дисциплін, які викладаються англійською мовою – 81.

Загальна кількість викладачів у групах ТЕ – 70. Серед них 31% викладачів мають науковий ступінь та вчене звання; 75% мають сертифікати про знання англійської мови, 43% усіх сертифікатів мають рівень В, або вище.

Для підвищення кваліфікації викладачів функціонують дворічні дворівневі безкоштовні курси англійської мови. По закінченні курсів викладачам надається можливість пройти безкоштовне тестування для отримання сертифікату про знання англійської мови або для підвищення рівня сертифіката.

У 2014-2015 навчальному році магістри курсу груп ТЕ успішно прийняли участь у міжнародній програмі «Подвійні дипломи» і отримали можливість навчатися протягом I-го семестру у Німеччині, протягом II-го – в Україні (в ОНАЗ), а I-ий семестр 2015-2016 навчальношго року готуватимуть магістерську роботу та захищатимуть її за вибором: 3 студенти – у Німеччині, 1 – в ОНАЗ.

З 2014-2015 навчального року до участі у програмі «Подвійні дипломи» залучилися 8 найкращих студентів 5-го курсу груп ТЕ.

Значна увага на кафедрах приділяється створенню навчально-методичної документації або її вдосконаленню. Підготовка навчально-методичної документації відбувається згідно з комплексним планом вдосконалення кадрового, навчально-методичного та інформаційного забезпечення дисциплін, що викладають англійською мовою. На засіданнях ради інституту систематично розглядалися питання про хід виконання вищеозначеного плану.

У 2014-2015 н.р. створені групи з англійської мовою навчання за спеціалізацією ПІ на першому курсі та на третьому курсі для студентів, які зараховані до академії після закінчення коледжу, гр. ІКК ТЕ.

З метою полегшення навчального процесу у бібліотеці діє укомплектована полиця навчально-методичної літератури, підготовлена викладачами кафедри ОНАЗ ім. О.С. Попова, а також створена електроння бібліотека навчально-методичної літератури на англійській мові.

Студенти, які навчаються в групах «Технічної еліти», приймають участь у роботі міжнародних конференцій, серед яких конференція міжнародної спілки електрозв’язку  ITU Telecom WORD у м. Женева (Швейцарія), конференція компанії «Астра» в Люксембурзі, міжнародна конференція ITU у м. Гвадалахара (Мексика). Успішна презентація досягнень принесла перемогу нашим студентам у конкурсі інноваційних проектів «Інноваційні рішення в сучасних інфокомунікаціях», який проводився у Москві в межах V Всеросійського молодіжного форуму«Інформаційні технології в світі комунікацій».