НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ ТА ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Історія інституту 

 

1920 року в Одеському інституті інженерів зв’язку було створено  факультет телефонно-телеграфного зв’язку, який пізніше став історичним по-передником спочатку факультету Інфокомунікацій, а потім Навчально-наукового інституту інфокомуінкацій та програмної інженерії. Деканами факультету були доценти Коган М.М. і Млієвський З.Б., Грязєв В.І., Ружинський Д.П., Шилов О.С. Стрімкий розвиток галузі зв’язку зумовив необхідність заснування 1967 р. нового факультету – автоматичного електрозв’язку, який очолив доцент Шилов О.С. Пізніше деканами були доценти Захарченко М.В. (з 1970 р. до 1981 р., зараз – професор, д.т.н., зав. каф. ІБ та ПД), Одинцов М.М. (з 1981 р. до 1982р.), Діденко В.Є. (1982 – 1985 рр., зараз – пенсіонер), Орлов В.М. (1985 –1989 рр., сьогодні професор,   д.е.н., завідувач кафедри економіки та підприємств та корпоративного управління), Брітнер Л.П. (1989 – 2000 рр., зараз – пенсіонер).

З грудня 2000 року деканом стала професор, доктор технічних наук Стрелковська Ірина Вікторівна. У лютому 2001 р. факультет автоматичного електрозв’язку було перейменовано у факультет інформаційних мереж. Тенденції конвергенції, окремо існуючих на протязі багатьох років, телекомунікаційних та інформаційних мереж в єдину інфокомунікаційну інфраструктуру, зумовили у лютому 2012 р. злиття двох факультетів Інформаційних мереж та Телекомунікаційних систем у факультет Інфокомунікацій. Згідно вимогам сьогодення та за умов розширення напрямів підготовки, передових методів навчання, видів і форм діяльності й відповідно до рішення Вченої ради ОНАЗ ім. О.С. Попова (наказ № 01-05-403 від 31.12.2013 р.) на базі факультету Інфокомунікацій створено Навчально-науковий інститут інфокомуінкацій та програмної інженерії , який очолює Стрелковська Ірина Вікторівна.

На кафедрах інституту ННІ ІКПІ працює  біля 160 викладачів. Зокрема 20 докторів наук, з яких 13 професорів та 7 доцентів;  70  кандитатів наук, з яких 49 доцентів. Всі викладачі інституту приймають активну участь в науковій роботі, з них 95 викладачів опублікували статті в Scopus, 98 викладачів розмістили свої публікації в наукометричній базі Web of Science. Індекс Хірша в Scopus отримали 39 викладачів інституту, а в базі Web of Science – 26 викладачів інституту. Понад 16 викладачів вже пройшли стажування в іноземних навчальних закладах за кошти Erasmus.

Сьогодні Навчально-науковий інститут інфокомунікацій та програмної інженерії продовжує працювати як провідний осередок Академії із збереженням минулих традицій та найбільш багаточисленний інститут Академії, на якому навчаються майже 1000 студентів. Наші студенти – це яскраві особистості, лідери, талановиті студенти й молоді науковці, які мають активну громадську позицію й презентують свої досягнення не тільки в процесі навчання та науковій діяльності, а й в суспільному житті Академії та самодіяльності.