НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ ТА ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Основні напрями діяльності ННІ ІКПІ спрямовані на підготовку високоякісних фахівців напряму «Телекомунікації» та нового напряму підготовки бакалаврів 6.050103 «Програмної інженерії».

Напрям «Програмна інженерія» забезпечує підготовку затребуваних ІТ-фахівців галузі: інженерів-програмістів (Developer/Programmer), розробників прикладного програмного забезпечення (Software Developer/Programmer), розробників Web-систем (Web Developer), програмістів баз даних (Database Developer/Programmer), ігрових програмістів-розробників (Game Developer/Producer), фахівців з аналізу систем даних (Data Systems Analyst), фахівців з тестування та супроводу програмного забезпечення (QA Specialist). Студенти «Програмної інженерії» вивчають значну кількість мов програмування (C++, Java, C# (.NET), Python, Ruby, SQL, HTML/CSS (+frameworks), JavaScript  (+frameworks), PHP (+frameworks)) та багато технологій програмування. Компетенція фахівців програмної інженерії передбачає різнопрофільну підготовку. Це не тільки створення комп’ютерних програмних продуктів різної складності та володіння різними операційними системами (сімейства Linux, FreeBSD, Windows), а й створення продуктів під мобільні пристрої (iOS, Android), організація роботи комп’ютерних мереж, програмування під різні мережі (технології клієнт-сервер), роботи над захистом систем, створення складного програмного забезпечення, керування проектами та ін.

В ННІ ІКПІ чотири роки готують бакалаврів за навчальним планом підготовки бакалаврів напряму 6.050903Телекомунікації. З метою отримання високого рівня фахової підготовки, практичних вмінь та навичок починаючи з четвертого курсу студенти навчаються з урахуванням обраної спеціалізації: «Інформаційні мережі та технології», «Інформаційні технології та системи в бізнесі», «Телекомунікаційні системи та мережі», «Волоконно-оптичні системи передачі», «Телемедицина», «Мультисервісні засоби телекомунікацій», «Мобільний зв’язок», «Програмне забезпечення інформаційних мереж зв’язку».

       Після отримання диплома бакалавра, в інституті можливо продовжити навчання з метою отримання диплому спеціаліста або магістра. За рік навчання можливо отримати диплом спеціаліста за спеціальностями

  7.05090301 – Інформаційні мережі зв’язку

  7.05090302 – Телекомунікаційні системи та мережі

 7.05090303 – Технології та засоби телекомунікацій.

          Навчання в магістратурі триває 1,5 роки, за яких можливо отримати диплом магістра за спеціальностями:

  8.05090301 – Інформаційні мережі зв’язку

  8.05090302 – Телекомунікаційні системи та мережі

  8.05090303 – Технології та засоби телекомунікацій.

Спеціальність 7.05090301

8.05090301

Інформаційні мережі зв’язку

Забезпечує підготовку фахівців за наступними напрямами:

Інформаційні мережі зв’язку

Це майбутні фахівці інформаційних мереж, які можуть працювати на підприємствах різних форм власності на посаді керівника або інженера відділу інформатизації, системного адміністратора або інтегратора, які проектують та обслуговують локальні та глобальні комп’ютерні мережі та системи, системи відеомоніторингу та спостереження, мережі ІР-телефонії.

Інформаційні технології та системи у бізнесі

Це майбутні фахівці інформаційних технологій бізнес-структур, які можуть працювати в банках, на виробничих підприємствах та в комерційних структурах на посаді інженера або керівника відділів інформатизації, які проектують та технічно супроводжують комп’ютерні мережі та системи бізнес-структур, системи безпеки та спостереження офісних та корпоративних мереж.

Телемедицина

Це майбутні фахівці зі створення й обслуговування сенсорних мереж для обміну медичною інформацією в необхідних режимах для забезпечення контролю і термінових заходів при лікуванні та діагностуванні пацієнтів. Вони можуть працювати у медичних закладах на посаді інженера або керівника відділу інформаційного забезпечення.

Програмне забезпечення інформаційних мереж

Це майбутні програмісти інформаційних мереж, які володіють знаннями з системного та прикладного програмування на рівні системних програмістів і можуть працювати на посадах інженера або програміста ІТ-відділів, адміністратора мереж ІР-телефонії, інформаційних мереж, адміністратора баз даних на підприємствах, силових структурах та корпоративних мережах.

Спеціальність 7.05090302

8.05090302

Телекомунікаційні системи та мережі

Забезпечує підготовку за наступними напрямами:

Телекомунікаційні системи та мережі

Це майбутні фахівці телекомунікаційних мереж, які займаються вирішенням транспортних проблем мережі, налагодженням обладнання та питаннями, які пов’язані з передаванням трафіку, визначенням пропускної здатності каналів зв’язку і комунікаційних пристроїв. Вони можуть працювати на посадах інженерів або керівників відділів обслуговування та проектування транспортної мережі.

Волоконно-оптичні системи передачі

Це майбутні фахівці, що набули теоретичних знань та практичних вмінь з новітніх сучасних технологій волоконно-оптичних транспортних систем різних видів хвильового мультиплексування. Вони можуть працювати на посадах керівників або інженерів з проектування, будівництва та експлуатації телекомунікаційних мереж.

Спеціальність 7.05090303

8.05090303

Технології та засоби телекомунікацій

Забезпечує підготовку за наступними напрямами:

Мультисервісні засоби телекомунікацій

Це майбутні спеціалісти з обслуговування сучасних цифрових та пакетних систем комутації мультисервісних мереж, які можуть працювати на посаді інженера або керівника Центру технічного обслуговування та експлуатації телефонних міських та міжміських мереж, інженера або керівника відділів проектування та розвитку.

Мобільний зв’язок

Це майбутні фахівці з обслуговування мереж мобільного зв’язку стандартів GSM, CDMA, UMTS та LTE, мереж радіодоступу Wi-Fi та WiMAX, які можуть працювати на посаді інженера центру комутації MSC або керівника відділу технічного обслуговування та експлуатації MSC, керівника або інженера, або системного інтегратора та адміністратора мереж радіодоступу.