НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ ТА ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

В ННІ ІКПІ проводиться велика робота з питання збереження, генерації та акумулювання науково-педагогічної еліти Академії: здобувачі успішно захищають докторські та кандидатських дисертацій.

Якісному навчально-методичному забезпеченню підготовки фахівців сприяє активна наукова та методична діяльність викладачів. Вчені ННІ ІКПІ за останні 5 років опублікували понад 600 наукових робіт у міжнародних та вітчизняних наукових журналах, 80 монографій, підручників, навчальних посібників, в тому числі під грифом Міністерства освіти і науки України й Міністерства транспорту та зв’язку України.

Не тільки викладачі, а й студенти під час навчання активно займаються науково-дослідною роботою під керівництвом провідних спеціалістів Академії, що реалізується в участі в конференціях молодих спеціалістів, творчих конкурсах та олімпіадах. Також в академії підтримується ініціатива публікацій статей студентів, аспірантів, молодих вчених, науковців та професорсько-викладацького складу у фахових журналах та журналах, які входять до наукометричних баз Web of Science (Thomson Reuters), Scopus або Inspec.

Бути молодим науковцем сьогодні не тільки цікаво, але й престижно. Серед конкурсів науково-дослідних робіт, в яких студенти ННІ ІКПІ приймають активну участь, слід відмітити наступні: стипендіальні програми фонду Пінчука (роботи «Програмно-апаратний комплекс автоматизації бібліотеки “SmartLib”», «Нашийник з GPS навігацією “COLLARTRACKER”», «Розробка компенсатора поляризаційної модової дисперсії на основі анізотропного оптичного волокна з мікрообертальною структурою скла» і т.ін.); Всеукраїнський фестиваль інновацій (з проектом «Додаток EatLook», що увійшов до фіналу, тощо); Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з технічних наук за спеціальностями «Телекомунікаційні системи та мережі», «Інформаційні мережі зв’язку», підсумками якого виступає науково-практична конференція.

Починаючи з лютого 2018 року в Академії регулярно проводиться Одеський Університетський Хакатон за тематикою: «Реальні рішення для реальних світових проблем», організаторами якого виступає кафедра Інформаційних технологій ОНАЗ ім. О.С. Попова, студентський клуб «ONAT IT Club» у співпраці з Корпусом Миру США та доктор Дуглас Лі Холл. В Хакатон приймають участь команди Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова, Одеського національного політехнічного університету. Також до участі в Хакатоні залучаються ІТ-компанії, які виступають в якості суддів: компанія DataArt, компанії Luxoft та Hys-Enterprise, компанія KeepSolid.

Студенти ННІ ІКПІ постійно приймають участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді спеціальності 172. «Телекомунікації та радіотехніка». Сформовані команди студентів ННІ ІКПІ ОНАЗ ім. О.С. Попова постійно займають призові місця. В ННІ ІКПІ, починаючи з 2017/2018 начальному року, проводиться Олімпіада з комп’ютерних наук, в якій приймають участь команди студентів Академії. На базі цього конкурсу формуються команди для участі у Всеукраїнській студентській олімпіади з програмування, що проводиться у ОНУ ім. Мечнікова. Окрім цього, наші студенти приймають активну участь у різноманітних студентських олімпіадах з дисциплін «Вища математика», «Англійська мова», «Інформатика».

Студенти, які навчаються в групах «Технічної еліти», приймають участь у роботі міжнародних конференцій, серед яких конференція міжнародної спілки електрозв’язку  ITU Telecom WORD у м. Женева (Швейцарія), конференція компанії «Астра» в Люксембурзі, міжнародна конференція ITU у м. Гвадалахара (Мексика), міжнародна конференція у м. Кетен (Німеччина) та інші.

Досягнення в науковій діяльності студентів ННІ ІКПІ відомі на межах всієї України. Наші студенти приймають активну участь в конкурсах та олімпіадах ІТ-галузі, таких як конкурс Huawei (Україна).

З метою активізації наукової роботи молодих вчених та підготовки до захисту майбутніх магістрів, які отримують можливості презентувати свої наукові досягнення, ННІ ІКПІ, починаючи з 2011 року,  став організатором щорічної Міжнародної конференції молодих вчених «Інфокомунікації – сучасність та майбутнє». Кожного року в конференції приймають участь понад 230 доповідачів, з яких магістри ННІ ІКПІ та інших інститутів, молоді вчені з вищих навчальних закладів України, Азербайджану, Росії, Молдови, Польщі, Німеччини та Сирії. Саме участь у конференції дає змогу магістрам отримати необхідний досвід доповідей наукових робіт, спробувати себе в науковому диспуті напередодні захисту магістерських робіт.

В конференції ННІ ІКПІ представлено роботи у 7 секціях:

«Сучасні системи мобільного зв’язку та широкосмугового радіодоступу». Голова – д.т.н., проф. Cукачев Е.О.;

«Мультисервісні засоби телекомунікацій та телекомунікаційні мережі». Голова – д.т.н., проф. Ложковський А.Г.;

«Інформаційні мережі та технології». Голова − к.т.н., проф. Нікітюк Л.А.;

«Телекомунікаційні системи».  Голова – д.т.н., проф. Балашов В.О.;

«Інформаційна безпека». Голова – д.т.н., проф. Васіліу Є.В.;

«Програмна інженерія та комп’ютерні науки». Голова – доц. к.т.н., Вороной С.М.;

«Проблеми економіки та управління у сфері інфомунікацій». Голова – к.е.н., проф. Захарченко Л.А.

На конференцію щорічно подається більше ніж 250 тез доповідей. Приймали участь студенті, аспіранти, викладачі, представники телекомунікаційних компаній України та країн СНД.

Успішне навчання та активна наукова діяльність студентів-відмінників ННІ ІКПІ забезпечує отримання іменних стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної ради України, ОНАЗ ім. О.С. Попова, ПрАТ «Укртелеком», стипендій програми Ерасмус+ і т.ін.

НАВІГАЦІЯ