У рамках спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка»

на кафедрі є дві спеціалізації під перше робоче місце:

 • Комп’ютерні мережі та Інтернет

 • Інформаційні технології та системи в бізнесі

 

ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ЧИТАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ

Рівень підготовки бакалаврів

Цикл професійної та практичної підготовки

 • Телекомунікаційні та інформаційні мережі

 • Мережні операційні системи

 • Управління мережами

 • Методи маршрутизації в мережах зв’язку

Цикл дисциплін спеціалізації «Комп’ютерні мережі та Інтернет»

 • Структуровані кабельні системи

 • Мережні технології

 • Технічна експлуатація інформаційних мереж

Рівень підготовки фахівців

Цикл професійної та практичної підготовки

 • Глобальна інформаційна інфраструктура

 • Планування та проектування інформаційних мереж

 • Сервісні платформи та експлуатація інформаційних мереж

 • Управління та якість послуг інформаційних мереж

 • Інформаційно-комунікаційні технології

Цикл дисциплін спеціалізації «Комп’ютерні мережі та Інтернет»

 • Мережні служби та додатки

 • Білінгові системи

 • Програмно-апаратні засоби інформаційних мереж

Цикл дисциплін спеціалізації «Інформаційні технології та системи в бізнесі»

 • Автоматизація управління бізнес-процесами

 • Програмне забезпечення бізнес-систем

 • Електронна комерція

Рівень підготовки магістрів

 • Глобальна інформаційна інфраструктура

 • Програмування мережних послуг

 • Системний аналіз у інфокомунікацій

 • Управління та якість послуг інформаційних мереж

 • Інформаційно-комунікаційні технології