На кафедрі ведеться Ініціативна науково-дослідна робота:

ІНДР «Дослідження наукоємних технологічних рішень в інфокомунікаціях». Науковий керівник – к.т.н., проф. Нікітюк Л.А., з 1 вересня 2013 р. до 30 травня 2014 р.;

ІНДР «Методи моделювання та управління цифровими потоками в мережах”. – Науковий керівник – к.т.н., проф. Нікітюк Л.А., з 01.01.2014 р. до 01.06.2015 р.,

Протягом багатьох років на кафедрі було написано понад 700 публікацій з них:

  • Статті у наукових фахових виданнях

  • Наукові статті, надруковані в журналах, які включено до переліку міжнародних інформаційних та наукометричних баз

  • Колективні монографії

  • Тези доповіді у конференції, семінарах

  • Наукові статті, які надруковані в інших виданнях

  • Підручники, підручники з грифом МОН, навчальні посібники, методичні посібники

Щорічно успішно ведеться керівництво науковою роботою студентів з підготовкою наукової статті, які приймають участь у:

  • 69-й науково-технічній конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів ОНАЗ ім. О.С. Попова;

  • ІV Міжнародній науково-практичний конференції “Інфокомунікації – сучасність і майбутнє”.

Також кожного року студенти кафедри беруть участь у Всеукраїнській (Міжнародній) студентській олімпіаді та Всеукраїнському (Міжнародному) конкурсі на кращу наукову роботу.