Кафедра була заснована в 1994 р. Створювала її ініціативна група викладачів академії, яка запропонувала введення нової спеціальності, пов’язаної з підготовкою фахівців у галузі інформаційних мереж і сучасних технологій зв’язку. До її складу входили професор Кононович В.Г., професор Борщ В.І., професор Князєва Н.О., доцент Нікітюк Л.А., старший викладач Аугустиняк В.Й.

Ініціатива знайшла підтримку у керівництва академії, в результаті чого було прийнято рішення про створення кафедри мережного профілю. Професор Кононович В.Г., який очолив створену кафедру, приділяв значну увагу не тільки становленню навчального процесу, але і розвитку її наукового напряму. На кафедрі була створена науково-дослідна лабораторія, в якій розроблялися теми, пов’язані з питаннями автоматизованого проектування цифрових мереж, захисту інформації. До виконання наукових праць широко залучалися студенти старших курсів, для багатьох з який це стало дорогою до перших наукових публікацій і подальшого навчання в аспірантурі.

Пізніше в процесі реформування навчальних планів в академії був створен факультет «Інформаційних мереж», а зараз Навчально-науковий інститут «Інфокомунікацій та програмної інженерії» до складу якого входить кафедра «Мережі зв’язку» як випускаюча.