НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ ТА ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Участь ННІ ІКПІ у міжнародній діяльності

Велику увагу інститут приділяє міжнародній діяльності. На протязі навчального року виконувалися заходи, щодо міжнародної діяльності науково-викладацького складу кафедр, що входять до складу ННІ ІКПІ.

Участь інституту у міжнародній діяльності відбувається у формі:

  • участі у міжнародних виставках у галузі науки, освіти, технологій, культури;

  • співпраця академії з іноземними ВНЗ;

  • участі у роботі різних форумів, засідань, конференцій;

  • публікацій у міжнародних виданнях;

  • сумісна підготовка магістрів.

ННІ ІКПІ в межах підписаного договору про співпрацю між ОНАЗ ім. О.С. Попова та Anhalt University of Applied Sciences (Кетен, Німеччина) здійснює сумісну підготовку та проводить захист магістерських робіт студентів. Студенти, що навчаються за програмою подвійних дипломів, отримають магістерські дипломи Anhalt University of Applied Sciences у додаток до дипломів державного зразка.

На протязі навчального року студенти ННІ ІКПІ проходять навчання у Німеччині в Anhalt University of Applied Sciences та мають змогу прослуховувати по 30 кредитів з нормативних та вибіркових дисциплін. Кожного навчального року проводиться ретельний відбір студентів для участі за програмою «Подвійні дипломи» на наступний рік. Студенти, що пройшли вдалий відбір мають змогу отримати стипендію за програмою «Ерасмус+», ініційованої МОН. За умовами програми студенти зобов’язані повернуться в ОНАЗ ім. А.С. Попова для продовження навчання.

ННІ ІКПІ велику увагу приділяє спільній підготовці документів, необхідних для подачі заявки на здобуття гранту Німецької служби академічних обмінів (DAAD). На кошти отриманого гранту нашими німецькими партнерами організуються ознайомчі поїздки в Кетен для студентів у супроводі заст. директора ННІ ІКПІ. Подібні поїздки, як правило, передбачають практичні заняття в Університеті прикладних наук Анхальт і різноманітні екскурсії.

Повністю узгоджено часові рамки та учбові плани для реалізації програми «Подвійні дипломи бакалаврів».

Директор інституту, проф. каф. ВМ Стрелковська І.В. є організатором щорічного проведення Міжнародної науково–практичної конференції молодих вчених «Інфокомунікації – сучасність та майбутнє», яке започатковано ще факультетом ІК у 2010 році, з метою надання можливості магістрантам, аспірантам та викладачам факультету проведення апробації наукових досліджень та одним із організаторів програми «Подвійний диплом».

Завідуюча кафедрою ВМ Дмитрієва І.Ю. є постійним діючим членом GAMM – Міжнародного наукового суспільство з прикладної математики та механіки, Німеччина; членом наукового комітету щорічної Міжнародної наукової конференції ENEC (Econophysics, Complexity, etc.), яка проводиться в університеті Гіперіон, Бухарест, Румунія; членом редколегії збірника наукових праць цієї конференції та відповідного наукового журналу.

Доцентом кафедри МЗ Царьовим Р.Ю. проводяться лекції для підготовки студентів до складення іспиту на отримання міжнародного сертифікату швейцарської компанії R&M.

Викладачі ННІ ІКПІ також постійно підвищують свій професійний рівень та проходять стажування закордоном (Молдова, Румунія, Польща, Німеччина, Швейцарія та інш.).