НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ ТА ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Участь ННІ ІКПІ у міжнародній діяльності

Велику увагу інститут приділяє міжнародній діяльності. На протязі навчального року виконувалися заходи, щодо міжнародної діяльності науково-викладацького складу кафедр, що входять до складу ННІ ІКПІ.

Участь інституту у міжнародній діяльності відбувається у формі:

  • участі у міжнародних виставках у галузі науки, освіти, технологій, культури;

  • співпраця академії з іноземними ВНЗ;

  • участі у роботі різних форумів, засідань, конференцій;

  • публікацій у міжнародних виданнях;

  • сумісна підготовка магістрів.

За звітний період в межах підписаного договіру про співпрацю між ОНАЗ ім. О.С. Попова та Anhalt University of Applied Sciences (Кетен, Німеччина) здійснено сумісну підготовку та проведено захист магістерських робіт Рябоконя А., Кіркова А., Рапчинськї З. та Хотяна А. Вказаны студенти отримали магістерські дипломи Anhalt University of Applied Sciences у додаток до дипломів державного зразка.

Магістерська робота Кіркова А. на тему «Розробка динамічного буфера джітеру та протоколу для передачі даних за допомогою GPRS» підготовлена під керівництвом проф. Сіменса Е. і доцента Дорошука А.В. була визнана найбільш креативної магістерською роботою року з 300 робіт, які брали участь у конкурсі.

У цьому навчальному році студенти (Кірова В., Затірко Б., Карюхіна В., Мазур А., Макогон А., Максімов С., Ткаченко В., Тирський М.) нашого інституту проходили навчання у Німеччині в Anhalt University of Applied Sciences та набрали по 30 кредитів з нормативних та вибіркових дисциплін. Проведено набір студентів (Котельнікова Н., Мороз Ю., Суглобов О., Сизов Д., Новохацький Д., Левченко А.) для участі у програмі «Подвійні дипломи» у наступному навчальному році.

У програмі «Польський Ерасмус», ініційованої МОН, беруть участь 3 студента (Тимощук В., Макаренко А., Неугодніков Л.). Студенти проходять навчання в Вроцлавському політехнічному університеті. За умовами програми студенти зобов’язані повернуться в ОНАЗ ім. А.С. Попова для продовження навчання в червні 2015.

Була виконана робота по спільній підготовці документів, необхідних для подачі заявки на здобуття гранту Німецької служби академічних обмінів (DAAD). На кошти отриманого гранту нашими німецькими партнерами організована ознайомча поїздка в Кетен для групи з 15 студентів (Архипенко Р., Бережко В., Белінська А., Чернов І., Ільчук А., Котельникова Н., Козак В., Мога Р., Мороз Ю., Осипчук К., Пєтухов В., Польна Ю., Рязанцев Н., Суглобов А., Сухарєв П.) у супроводі заст. директора ННІ ІКПІ Василенко О.А. Дана поїздка передбачала практичні заняття в Університеті прикладних наук Анхальт і різноманітні екскурсії.

Повністю узгоджено часові рамки та учбові плани для реалізації програми «Подвійні дипломи бакалаврів».

Директор інституту, проф. каф. ВМ Стрелковська І.В. є організатором щорічного проведення Міжнародної науково–практичної конференції молодих вчених «Інфокомунікації  сучасність та майбутнє», яке започатковано ще факультетом ІК у 2010 році з метою надання можливості магістрантам, аспірантам та викладачам факультету проведення апробації наукових досліджень та одним із організаторів програми «Подвійний диплом».

Доц. каф. ВМ Дмитрієва І.Ю. є постійним діючим членом GAMM – Міжнародного наукового суспільство з прикладної математики та механіки, Німеччина; членом наукового комітету щорічної Міжнародної наукової конференції ENEC (Econophysics, Complexity, etc.), яка проводиться в університеті Гіперіон, Бухарест, Румунія; членом редколегії збірника наукових праць цієї конференції та відповідного наукового журналу.

Доцентом кафедри МЗ Царьовим Р.Ю. проводяться лекції для підготовки студентів до складення іспиту на отримання міжнародного сертифікату швейцарської компанії R&M.

НАВІГАЦІЯ