ЛОЖКОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ Завідувач кафедри КС, доктор технічних наук, професор

На кафедрі з 1981 року. Нагороджений грамотами Міністерства транспорту та зв’язку, Міністерства освіти та науки України, Національної академії наук. Почесний зв’язківець України. Відмінник освіти України. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Автор більше 100-та наукових та методичних робіт та 2-х авторських свідоцтв на винаходи.

Напрямок наукової діяльності: Теорія розподілу інформації

Кількість праць і статей: більше 100

Коли був захист дисертації, тема:

2010 року – докторська дисертація на тему «Аналіз і синтез систем розподілу інформації в умовах мультисервісного трафіку»

Які дисципліни читає:

– Теорія телетрафіка в телекомунікаціях

– Надійність засобів телекомунікацій

– Системи комутації і розподілу інформації


СТРУКАЛО МИХАЙЛО ІПОЛИТОВИЧ Кандидат технічних наук, професор

Напрямок наукової діяльності: Інформація уточнюється

Кількість праць і статей: Інформація уточнюється

Коли був захист дисертації, тема: Інформація уточнюється

Які дисципліни читає:

– IP-телефонія

– Проектування пакетних мультисервісних мереж

– Технології мультисервісних систем


ШМЕЛЬОВА ТЕТЯНА РУДОЛЬФІВНА Кандидат технічних наук, доцент

Працює в академії з 2004 року, на кафедрі з 2009 року. Автор 30-ти наукових і методичних робіт, частина з яких опубліковано англійською мовою.

Напрямок наукової діяльності:

– Верифікація телекомунікаційних протоколів

– Моделювання ТКС

– Оцінка параметрів якості обслуговування QoS телекомунікаційних систем

Кількість праць і статей: 28 праць, 12 статей

Коли був захист дисертації, тема:

2008 р., «Оцінка ефективності комутованої Ethernet параметричними мережами Петрі»

Які дисципліни читає:

– Теорія телетрафіка в телекомунікаціях

– Широкосмугові технології телекомунікацій

– Моделювання та оптимізація телекомунікаційних мереж і систем


СОЛОВСЬКА ІРИНА МИКОЛАЇВНА Кандидат технічних наук, доцент

На кафедрі з 1996 року. З 2007 року заступник декана факультету інформаційних мереж. Автор 14-ти наукових і методичних робіт.

Напрямок наукової діяльності: Мобільний зв’язок

Кількість праць і статей: 14 праць

Коли був захист дисертації, тема: Інформація уточнюється

Які дисципліни читає:

– Центри комутації та послуги ММЗ

– Технології та проектування телекомунікаційної платформи ММЗ

– Технології, протоколи та системи комутації перспективних мереж мобільного зв’язку


ВЕРБАНОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ Старший викладач

На кафедрі з 1996 року. За сумісництвом працює завідувачем лабораторією. З 2002 року працює старшим викладачем. Автор 12-ти наукових і методичних робіт.

Напрямок наукової діяльності: Інформація уточнюється

Кількість праць і статей: 12 наукових і методичних робіт

Коли був захист дисертації, тема: Інформація уточнюється

Які дисципліни читає:

– Системи комутації і розподілу інформації

– Надійність засобів телекомунікацій

– Обладнання мереж наступного покоління

– Технічна експлуатація комутаційних систем


КОЛЧАР ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ Старший викладач

На кафедрі з 2003 року. Заступник завідувача кафедрою. Автор 6-ти наукових і методичних робіт.

Напрямок наукової діяльності: Інформація уточнюється

Кількість праць і статей: 6 наукових і методичних робіт.

Коли був захист дисертації, тема: Інформація уточнюється

Які дисципліни читає:

– Системи комутації і розподілу інформації

– Протоколи взаємодії та сигналізації


ГОРДІЄНКО ВАДИМ ЮРІЙОВИЧ Старший викладач

На кафедрі з 2007 року. За сумісництвом був завідувачем лабораторією операторської діяльності до 2015 року.

Напрямок наукової діяльності: Інформація уточнюється

Кількість праць і статей: Інформація уточнюється

Коли був захист дисертації, тема: Інформація уточнюється

Які дисципліни читає:

– Проектування цифрових систем комутації

– Теорія телетрафіка в телекомунікаціях


ГАНЧЕВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ Старший викладач

На кафедрі з 2007 року. З 2009 року заступник декана факультету інформаційних мереж.

Напрямок наукової діяльності:

Пріоритетні системи обслуговування мультисервісного трафіку

Кількість праць і статей: Інформація уточнюється

Коли був захист дисертації, тема:

Інформація уточнюється

Які дисципліни читає:

– Системи комутації і розподілу інформації

– IP-телефонія

– Пакетні технології передачі й комутації медіатрафіка


ГОЛУБЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ Старший викладач

На кафедрі з 2010 року. На посаді інженера працював з 2010 по 2011 роки, з 2011 – працює на посаді викладача. Відповідальний за дипломне проектування на кафедрі.

Напрямок наукової діяльності:

Пріоритетні системи обслуговування мультисервісного трафіку

Кількість праць і статей: 2 статті

Коли був захист дисертації, тема: Аспірант

Які дисципліни читає:

– Системи комутації і розподілу інформації

– Теорія телетрафіка в телекомунікаціях

– Моделювання та оптимізація телекомунікаційних мереж і систем


ГУРКЛІС ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА Викладач

Закінчила ОНАЗ ім. А.С. Попова, працює викладачем на Кафедрі КС з 2005 р, проводить заняття в групах технічної еліти, бере участь у виховній роботі студентів (куратор групи 1-го курсу).

Напрямок наукової діяльності: Інформація уточнюється

Кількість праць і статей: Інформація уточнюється

Коли був захист дисертації, тема: Інформація уточнюється

Які дисципліни читає:

– Системи комутації і розподілу інформації

– Проектування пакетних мультисервісних мереж

– Пакетні технології передачі й комутації медаітрафіка


ПЕТРОВИЧ ЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА Викладач, методист

Напрямок наукової діяльності: Інформація уточнюється

 

Кількість праць і статей: Інформація уточнюється

Коли був захист дисертації, тема: Інформація уточнюється

Які дисципліни читає:

– Системи комутації і розподілу інформації

– Технічна експлуатація систем комутації

– Проектування цифрових систем комутації


ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Завідувач лабораторією операторської діяльності

а кафедрі з 2009 року. Працює на посаді інженера, з 2010 – на посаді викладача

Напрямок наукової діяльності: Вдосконалення методів управління трафіком телекомунікаційних мережах

Кількість праць і статей: Інформація уточнюється

Коли був захист дисертації, тема: Вступ до аспірантури у 2014 році (Інформація уточнюється)

Які дисципліни читає:

– Системи комутації і розподілу інформації

– Технічна експлуатація систем комутації

– Проектування цифрових систем комутації


Також на кафедрі в різні роки працювали:

Дузь Володимир Ілліч – працював з 1968 року. У 2000-2001 рр. займав посаду завідувача кафедри, доцент, кандидат технічних наук, підготував більше 26 наукових і методичних робіт. Стаж роботи складає 38 років, нагороджений Ювілейним знаком на честь 75-річчя Академії. Ветеран праці.

Чумак Микола Олександрович – доцент, кандидат технічних наук, опублікував близько 50 наукових і методичних робіт. Серед них англо-український і російсько-українсько-англійський словник з електрозв’язку та інформатизації. Стаж роботи 35 років. Особисто або під його керівництвом були розроблені важливі нормативні документи з проектування телекомунікаційних мереж. Чумак М.О. брав участь у сертифікації деяких видів обладнання, впроваджуваного в Україні. У 1996 році пройшов стажування у фірмі «ISKRATEL». За плідну співпрацю з ВАТ«Укртелеком» у 2000 р. нагороджений Почесною грамотою компанії, а в 2006 році йому присвоєне звання «Почесний зв’язківець». Нині Микола Олександрович працює головним інженером проектів в центрі «Проект-телеком» ОНАЗ ім. О.С. Попова і старшим науковим співробітником в ОНДІЗ.

Печерський Віктор Іванович – доцент, кандидат технічних наук, має 23 наукових і методичних видання, з них сім авторських свідоцтв на винаходи Спеціалізується в галузі цифрових систем комутації та систем передачі інформації. Стаж роботи – 36 років.

Стовбун Геннадій Васильович – доцент кафедри, працював на кафедрі з 1955 року, брав активну участь у розвитку лабораторної бази та у введені всіх нових навчальних дисциплін. Окрім цього він є головним інженером ВАТС Академії. Стаж роботи 52 роки, кількість наукових робіт – 30.

Барабаш Тетяна Миколаївна – доцент кафедри, працювала на кафедрі з 1982 по 2012 рік. Викладає дисципліни СКЕЗ та Проектування ЦСК на факультеті інформаційних мереж і для співробітників ВАТ «Укртелеком» на курсах підвищення кваліфікації. З 2001 року обіймає посаду заступника декана факультету інформаційних мереж.

Петрусенко Костянтин Анатолійович – магістр, працює викладачем з 2005 року, навчається в аспірантурі заочно.

Смаглюк Тетяна Валентинівна – працює на кафедрі з 1979 року інженером НДЛ, молодшим науковим співробітником. З 2006 – працювала викладачем.

Бабіч Юрій Олегович – магістр, з 2005 року аспірант і працював викладачем за сумісництвом. Перекладав методичні посібники англійською мовою.

Суттєвий вклад в розвиток лабораторій кафедри внесли її колишні співробітники:

Романцов В.М. – працював на кафедрі з 1951 р. до 2002 р. старшим викладачем, а потому до 01.02.2007р. – методистом. Загальний стаж роботи склав 55 років. Автор підручників і методичних посібників, розробник великої кількості лабораторних стендів кафедри.

Якубовський В.В. – працював на кафедрі з 1954 р. до 1995 р. завідувачем лабораторії, а потому до 01.10.2008р – навчальним майстром. Учасник Великої Вітчизняної війни.