СПИСОК НАУКОВИХ І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ РОБІТ

1. Баєв А.П., Зяблов С.В., Лисенко Н.М., Ложковський А.Г., Опалінський М.В., Чумак М.О. Відомчі будівельні норми України. Проектування телекомунікацій. ВБН В.2.2-33-2007. Споруди станційні місцевих телефонних мереж. – 98 с.

2. Ложковский А.Г. Проблемы перехода к сетям нового поколения NGN / А.Г. Ложковский, О.В. Вербанов // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2007. – №1. – С. 161-163.

3. Ложковский А.Г. Моделирование многоканальной системы обслуживания с организацией очереди / А.Г. Ложковский, Н.С. Салманов, О.В. Вербанов // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2007. – №3/6 (27). – С. 72-76.

4. Ложковский А.Г. Влияние закона распределения длительности обслуживания в условиях самоподобного трафика на параметры QoS / А.Г. Ложковский, Р.А. Ганифаев // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2008. – №4/3(34). – С. 46-50.

5. Ложковский А.Г. Оценка параметров качества обслуживания самоподобного трафика энтропийным методом / А.Г. Ложковский, Р.А. Ганифаев // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2008. – № 1. – С. 57-62.

6. Ложковский А.Г. Сравнительный анализ методов расчета характеристик качества обслуживания при самоподобных потоках в сети / А.Г. Ложковский // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ НАН України. – Вип. 47. – К.: 2008. – С. 187-193.

7. Ложковський А.Г. Простий метод розрахунку багатоканальної системи з чергою в моделі M/D/m/ (Задача Кроммеліна) / А.Г. Ложковський // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2008. – № 2. – С. 16-19.

8. Ложковський А.Г. Розрахунок якості обслуговування в пакетній мережі при необмеженій довжіні нагромаджувального буфера / А.Г. Ложковський // Зв’язок. – К.: 2009. – № 3. – С.17-19.

9. Ложковський А.Г. Методи аналізу і синтезу систем розподілу інформації в умовах реального трафіка / А.Г. Ложковський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: „Радіоелектроніка та телекомунікації” – Вип. 645. – 2009. – С.146-156.

10. Ложковський А.Г. Дослідження функціонування телекомунікаційних систем в умовах самоподібного трафіка / А.Г. Ложковський, К.Б. Нікіфоренко // Наукові записки УНДІЗ. Наук.-виробн. збірник. – К.: 2009. – №2(10). – С. 60-64.

11. Ложковский А.Г. Модель мультисервисного трафика и метод расчета параметров QoS при его обслуживании / А.Г. Ложковский // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – 2009. – Вып. 157. – С. 48-52.

12. Ложковский А.Г. Метод расчета одноканальных систем с очередью при экспоненциальной длительности обслуживания / А.Г. Ложковский // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2009. – № 2. – С. 10-13.

13. Ложковский А.Г. Расчет характеристик QoS в одноканальной системе с непуассоновским трафиком / А.Г. Ложковский // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ НАН України. – Вип. 54. – К.: 2009. – С.154-160.

14. Ложковский А.Г. Оценка эффективности использования каналов сигнализации на транспортном уровне / Г.А. Алиев, А.Г. Ложковский // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2009. – № 2. – С. 93-97.

15. Ложковский А.Г. Метод расчета одноканальных систем с бесконечной очередью и произвольным потоком заявок / А.Г. Ложковский // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – 2009. – Вып. 159. – С. 50-53.

16. Моделювання систем масового обслуговування. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір України № 32499 / А.Г. Ложковський // Дата реєстрації 23.03.2010.

17. Система автоматизованого проектування телекомунікаційних мереж. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір України № 32500 / А.Г. Ложковський // Дата реєстрації 23.03.2010.

18. Ложковский А.Г. Модель трафика в мультисервисных сетях с коммутацией пакетов / А.Г. Ложковский // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2010. – №1. – С. 63–67.

19. Ложковський А.Г. Імовірність втрат в системі з гіперекспонентним потоком за постійної тривалості обслуговування вимог / А.Г. Ложковський // Наукові записки УНДІЗ. Науково-виробничий збірник. – 2010. – № 1(13). – С. 79-83.

20. Ложковський А.Г. Теорія масового обслуговування в телекомунікаціях / А.Г. Ложковський. – Одеса, 2010. – 112 с.

21. Математичні основи оптимізації телекомунікаційних систем: підручник. За загальною ред. Захарченко М.В. / М.В. Захарченко, С.М. Горохов, М.М. Балан, М.М. Гаджієв, В.В. Корчинський, А.Г. Ложковський. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова. 2000. – 240 с.

22. Ложковський А.Г. Вплив закону розподілу швидкості передавання інформації на пропускну здатність вузла широкосмугового доступу / А.Г. Ложковський, Ю.О. Бабіч // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2010. – №2. – С. 40-43.

23. Ложковський А.Г. Функція розподілу станів системи масового обслуговування та ймовірність відмов для моделі типу HM/D/m / А.Г. Ложковський, В.Ю. Гордієнко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: „Радіоелектроніка та телекомунікації” – Вип. 680. – 2010. – С.109-113.

24. Ложковський А.Г. Імовірність втрат в системі з гіперекспонентним потоком вимог / А.Г. Ложковський // Вісник Хмельницького національного університету. – №3. – 2010. – С.275-278.

25. Ложковський А.Г. Оцінка характеристик якості обслуговування пакетного трафіка / А.Г. Ложковський // Наукові записки УНДІЗ. Науково-виробничий збірник. – 2010. – № 3(15). – С. 77-81.

26. Ложковський А.Г. Моделювання телекомунікаційних систем в умовах пакетного трафіка для оцінки якості його обслуговування / А.Г. Ложковський, В.В. Ганчев, В.Ю. Гордієнко // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2011. – №1. – С. 40-43.

27. Ложковский А.Г. Математическая модель пакетного трафика / А.Г. Ложковский, О.В. Вербанов, В.А. Каптур, В.М. Колчар // Вестник национального политехнического университета «ХПИ». – 2011. – №9. – С. 113-119.

⇓ Перелік наукових робіт кафедри Комутаційних систем за 2009/2010 н.р.

⇓ СПИСОК НАУКОВИХ І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ РОБІТ (КС) 2011/2012