На кафедрі Комутаційних систем викладається 23 дисципліни.

До всіх дисциплін кафедри розроблені: навчальні плани, робочі навчальні програми, цикли лабораторних та практичних робіт. Перелік дисциплін кафедри Комутаційних систем та спеціальності представлені в таблиці. Для отримання детальної інформації натисніть на відповідну дисципліну.


Найменування дисциплін

1

Системи комутації і розподілу інформації (3 курс)

2

Протоколи сигналізації телекомунікаційних мереж (3 курс)

3

Теорія телетрафіка в телекомунікаціях (4 курс)

4

Проектування цифрових систем комутації (4 курс)

5

Технічна експлуатація комутаційних систем (4 курс)

6

Синхронізація та сигналізація в телекомунікаційних системах (4 курс)

7

Обладнання мереж наступного покоління (4 курс)

8

Центри комутацій та послуги мереж мобільного зв’язку (4 курс)

9

Технології та проектування телекомунікаційної платформи мереж мобільного зв’язку (4 курс)

10

Технічна експлуатація комутаційних систем (5 курс)

11

Проектування пакетних мультисервісних мереж (5 курс)

12

Планування та проектування телекомунікаційних мереж (5 курс)

13

Проектування пакетних мультисервісних мереж (5 курс)

14

Технології, протоколи та системи комутації перспективних мереж мобільного зв’язку (5 курс)

15

Сучасні інформаційні технології в науці та освіті (5 курс)

16

Методологія наукових досліджень (5 курс)

17

Моделювання та оптимізація систем та мереж телекомунікацій (5 курс)

18

Програмні платформи надання послуг (5 курс)

19

Широкосмугові технології телекомунікацій (5 курс)

20

Аналіз і синтез систем розподілу інформації (5 курс)

21

Надійність засобів телекомунікацій (5 курс)

22

Проектування пакетних мультисервісних мереж (5 курс)

23

Управління та експлуатація телекомунікаційних мереж (5 курс)

Підготовка бакалаврів за напрямом 6.050903 Телекомунікації

Підготовка спеціалістів за спеціальністю 7.05090303 Технології та засоби телекомунікацій

Підготовка магістрів за спеціальністю 8.05090303 Технології та засоби телекомунікацій