Науково-навчальна лабораторія операторської діяльності ОНАЗ ім. О.С. Попова

На підставі Положення про практичну підготовку студентів ОНАЗ ім. О.С. Попова, затвердженого Рішенням Вченої ради №3 від 25.11.2005р. та ліцензії на надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв’язку з ємністю мережі до 1000 номерів з правом технічного обслуговування та експлуатації  телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку на території м. Одеса та Одеської області АВ № 613860, від 02.02.2012 р. на базі кафедри комутаційних систем  (КС) створено Науково-навчальну лабораторію операторської діяльності ОНАЗ ім. О.С. Попова (ННЛ ОД).

Основним напрямом діяльності ННЛ ОД є здійснення операторської діяльності, шляхом забезпечення всіх підрозділів академії та інших користувачів телефонним зв’язком і мультисервісними послугами та удосконалення навчального процесу в частині практичної підготовки бакалаврів напряму телекомунікації.,

Функції лабораторії полягають у технічному обслуговуванні обладнання та всіх компонентів телекомунікаційної мережі Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, що використовується для надання послуг телефонного зв’язку та застосовується в навчальному процесі.

Основними завданнями технічної діяльності ННЛ ОД є:

Розробка:

– програм виробничої практики для студентів;

– структурних схем організації телефонного зв’язку в межах операторської діяльності (враховуючи схеми взаємоз’єднання);

– планів оснащення ННЛ ОД обладнанням, необхідним для здійснення навчального процесу в частині практичної підготовки студентів та  операторської діяльності;

– планів надання та розвитку послуг в межах операторської діяльності;

– планів нумерації телефонної мережі;

– внутрішніх корпоративних стандартів на систему якості обслуговування та атестації персоналу ННЛ ОД;

– тарифних планів надання послуг телефонного зв’язку.

Розвиток та обслуговування:

– телефонного сегменту мережі, що використовується для надання послуг в межах операторської діяльності та в навчальному процесі;

– каналів зв’язку (в тому числі обладнання доступу) до зовнішніх телефонних мереж;

– станційного обладнання, що використовується для надання послуг в межах операторської діяльності та в навчальному процесі.

Забезпечення:

– послуг телефонного зв’язку та мультисервісними послугами в межах операторської діяльності.

Виконання:

– науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт які сприяють розвитку телекомунікаційних мереж;

– монтажу та налагодження технічного обладнання;

– регламентних та профілактичних робіт із телекомунікаційним обладнанням та програмним забезпеченням.

Взаємодія з:

– розробниками програмного забезпечення та виробниками телекомунікаційного обладнання;

– абонентами телефонної мережі, яким надаються послуги на договірних засадах в межах операторської діяльності;

Укладання договорів:

– на одержання номерних ресурсів, організацію взаємопідімкнення з операторами телефонії;

– із споживачами послуг телефонних послуг.

ННЛ ОД є базою виробничої практики для студентів Академії (розроблено та затверджено «Паспортом бази практики: ННЛ ОД кафедри комутаційних систем Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова.

Основними завданнями науково-навчальної діяльності ННЛ ОД є:

– здійснення науково-навчальної, виробничо-господарської та інших видів діяльності, які сприяють реалізації загальних завдань ННЛ ОД;

– впровадження науково-технічних та дослідницьких досягнень;

– розробка і здійснення заходів щодо підтримки і розвитку ділових і творчих ініціатив для сприяння співробітництву в галузі науки та освіти;

– участь у державних та галузевих науково-технічних програмах;

– вирішення актуальних проблем інженерної практики, що визначаються самостійно.

Основними завданнями організаційної діяльності ННЛ ОД є:

– облік матеріальних цінностей та їх цільове використання для виконання освітньої діяльності та науково-дослідної;

– ведення обліку та планів розміщення комунікаційного обладнання, що обслуговуються;

– ведення переліку споживачів послуг телефонного зв’язку;

– проведення інвентаризації існуючого обладнання та оснащення ННЛ  ОД новим допоміжним обладнанням та програмним забезпеченням.

ННЛ ОД забезпечує зв’язок наукових досліджень з навчальним процесом шляхом:

– участі штатних співробітників ННЛ ОД в читанні лекцій, проведенні практичних та інших видів занять по практичній підготовці бакалаврів напряму телекомунікації;

– організації роботи студентів на виробничій практиці в ННЛ ОД.

На базі ННЛ ОД ведеться практична підготовка студентів 3 та 4 курсів за напрямом «Телекомунікації»  6.050903 спеціалізації «Мультисервісні засоби телекомунікацій» та «Мобільний зв’язок».

Телекомунікаційна мережа ННЛ ОД складається з комутаційних станцій типу – ЦСК «Квант-Е», ЦСК ЕАТС «Дніпро», ЦСК ЕАТС «Матриця», ЦСК SI-2000 АТС-320 та обладнання мультисервісного абонентського доступу MSAN SI-3000. Всі станції лабораторії включені у вузол мультисервісного доступу MSAN SI-3000, який виконує функції ОПТС (опорно-транзитної станції). Інші станції мережі виконують функції опорних станцій (ОПС). Крім того, у цифрову систему комутації «Квант-Е» підключено винесений абонентський модуль (ВАМ). Все обладнання цифрових систем комутації з’єднано в єдину телекомунікаційну мережу за допомогою цифрових з’єднувальних ліній (трактів Е1). Телекомунікаційна мережа ННЛ ОД кафедри КС є повністю цифровою.

Після проходження практики студенти отримують практичні навики:

–  ознайомлення з нормативною документацією та принципами організації операторської діяльності;

–  організаційна структура підприємства зв’язку, принципи взаємодії підрозділів підприємства зв’язку;

–  аналіз побудови і функціонування цифрових систем комутації;

–  принципи побудови ЦСК;

–  аналіз принципів побудови системи керування, адміністрування ЦСК;

–  опис вузлів комутації та доступу;

–  вивчити процедури адміністрування абонентських інтерфейсів, порівняння та синхронізація баз даних;

–  навчитись змінювати маршрутизацію викликів на станції;

–  ознайомитись з принципами побудови сигнальної взаємодії при міжстанційному з’єднанні;

–  аналіз принципів формування тарифних даних та збору статистики;

–  проводити тестування абонентських ліній та аналізувати результати.

В ННЛ ОД одночасно можуть проходити практичну підготовку 40-50 студентів в період навчального процесу (листопад – квітень).

Для організації та проведення  практики  призначаються відповідальні за практичну підготовку на кафедрі КС викладачі, які:

–  проводять з практикантами обов’язкові інструктажі з охорони праці і техніки безпеки;

–  видають студентам програму практики та індивідуальне завдання;

–  ведуть заняття  з практичної підготовки студентів;

–  контролюють відвідуваність практики студентами;

–  контролюють та забезпечують високу якість її проходження згідно з програмою;

–  у складі комісії приймають залік з практики.

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання. Загальна форма звітності студента є здача іспиту комісії викладачів кафедри КС.