КАФЕДРА КОМУТАЦІЙНИХ СИСТЕМ:

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Науково-дослідна робота

З 2006 року на кафедрі ведеться активна науково-дослідна робота під керівництвом д.т.н., проф. Ложковського А.Г. у складі: Ложковський А.Г., Вербанов О.В., Колчар В.М., Ганчев В.В., Гордієнко В.Ю.

Основні роботи:

·    Дослідження методик проектування мультисервісних мереж

·    Розробка структурних схем та плану нумерації підсистеми надання послуг телефонного зв’язку в межах операторської діяльності ОНАЗ ім. О. С. Попова

·    Дослідження змісту впроваджуваних нових навчальних програм дисциплін кафедри комутаційних систем в умовах переходу до чотирирічної системи навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра

·    Розробка математичних методів та систем моделювання об’єктів та процесів

·    Аналіз показників якості функціонування мультисервісної мережі зв’язку загального користування

·    Система автоматизованого проектування мультисервісних мереж зв’язку

Протягом всіх років на кафедрі велася активна науково-дослідна робота в трьох лабораторіях кафедри (керівники Піскер М.Н., Корнишев Ю.М., Танько А.В.) за такими напрямками:

Лабораторія під керівництвом с.н.с. Піскера М.Н. у складі: Піскер М.Н., Маркович А.Я., Єрмаков О.А., Литвиненко Т.В., Смаглюк Т.В., Ложковський А.Г.

Основні роботи:

 • Комплекс релейних пристроїв для підтримки працездатності АТС машинних систем, які дозволили збільшити термін експлуатації станцій й ввели 7-значну нумерацію на мережах Москви й Ленінграда.

 • Розробка релейних пристроїв для оснащення з’єднувальних ліній між телефонними станціями різних систем.

 • Розробка й організація виробництва на Свердловському заводі «Промзв’язок» і впровадження в експлуатацію лінійного концентратора малої ємності, який дозволив суттєво скоротити витрати на організацію абонентської мережі на СТС.

 • Розроба та введення в експлуатацію пристроїв постійного дистанційного контролю сільських і відомчих АТС типу К-50/200 та К-100/2000.

 • Комплексне дослідження структури й стану сільських телефонних мереж в Україні та Молдові, на базі якого вироблені рекомендації щодо удосконалення побудови мереж і модернізації обладнання.

 • Розробка та впровадження в серійне виробництво та в експлуатацію модернізованих сільських кінцевих і транзитних станцій координатної системи К-50/200М.

 • Розробка та впровадження в експлуатацію ряду пристроїв виміру параметрів телефонного повідомлення на СТМ.

 • Розробка основних положень по дослідженню цифрових АТС у сільському адміністративному районі.

 • Розробка та впровадження в серійне виробництво електронних узгоджувальних комплектів із програмним керуванням для систем передачі ІКМ-30.

 • Розробка, виготовлення й експлуатація електронних пристроїв із програмним керуванням для АТС координатних систем з метою підтримки працездатності станцій і підвищення їхньої надійності.

Лабораторія під керівництвом к.т.н. Корнишева Ю.М. у складі: Корнишев Ю.М., Зелінський А.М., Чумак М.О., Назарой І.Д., Дузь В.І., Барабаш Т.М., Ложковський А.Г.

З 1969 року лабораторія виконала наступні роботи:

 • Розробка інструкцій з проектування сільських координатних АТС типу К-100/2000 й К-50/200;

 • Розробка інструкцій з проектування квазіелетроних АТС типу ІАТСКЕ «Істок»;

 • Розробка рекомендацій з проектування цифрових АТС типу ЕАТС-ЦА С-32;

 • Розробка нормативних документів по організації цифрових вузлів спецслужб, пристроїв обслуговування викликів і Call-Центрів на мережах ВАТ «Укртелеком».

Крім того, були розроблені три варіанти пристроїв для реєстрації параметрів телефонного навантаження (автори Дузь В.І. і Ложковський А.Г.). Співробітники лабораторії (Чумак М.О., Дузь В.І. і Ложковський А.Г.) здійснювали систематичні вимірювання параметрів телефонного навантаження й збір статистичних даних на телефонних мережах країн Прибалтики, Росії, України й Молдови шляхом виїзду у відрядження й монтажу спеціальної вимірювальної апаратури.

За результатами наукових досліджень представниками цієї лабораторії (Зелінський А.М., Чумак М.О., Назарой І.Д., Дузь В.І.) захищено чотири дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Лабораторія під керівництвомк.т.н. Танько А.В. у складі: Танько А.В., Ложковський А.Г., Деревянко Ю.П.

Основним напрямком наукової діяльності лабораторії була мікропроцесорна техніка й розробка на її базі різноманітних пристроїв зв’язку. Зокрема, були розроблені:

 • пристрої для реєстрації параметрів телефонного навантаження;

 • малогабаритні автоматичні телефонні комутатори: АТК-48/4 (48 абонентських ліній і 4 лінії зовнішнього зв’язку) та АТК-8/2 (8 абонентських ліній і 2 лінії зовнішнього зв’язку);

 • пристрої автоматики й автоматичного зв’язку високовольтними лініями електропередачі та ін.

Малогабаритні автоматичні телефонні комутатори, розроблені у 80-ті роки даною науковою лабораторією, були першими прототипами відомчих телефонних станцій, що використовуються й зараз у різних офісах, але виробництва провідних країн світу.

Захист дисертацій на кафедрі.

У 1961 році в інституті відновила свою роботу аспірантура і з того часу на кафедрі захищено 14 кандидатських дисертацій:

 • Ю.М. Корнишев – «Методи розрахунку якості обслуговування малих абонентських груп», 1968 р. (керівник Копп М.Ф.)

 • А.В. Танько – «Дослідження принципів корекції лінійних спотворень групових трактів в багатоканальній апаратурі з ортогональними сигналами», 1969 р.

 • А.Я. Маркович – «Методи розрахунку і оптимізації параметрів елементів релейних ланцюгів в апаратурі автоматичної комутації», 1972 р. (керівник Копп М.Ф.)

 • Ю.В. Корнєєв – «Оцінка якості обслуговування викликів відновлюваних комутаційних систем», 1974 р. (керівник Копп М.Ф.)

 • А.М. Зелінський – «Дослідження впливу повторних викликів і надійності обладнання на пропускну спроможність систем автоматичної комутації», 1979 р. (керівник Корнишев Ю.М.)

 • М.О. Чумак – «Дослідження телефонного навантаження на СТМ», 1981 р. (керівник Корнишев Ю.М.)

 • І.Д. Назарой – « Методи розрахунку обхідних напрямків зв’язку», 1989 р. (керівник Корнишев Ю.М.)

 • В.І. Дузь    «Дослідження потоків викликів на місцевих телефонних мережах», 1993 р. (керівник Корнишев Ю.М.)

 • Г.С. Гайворонська – «Дослідження параметрів об’єднаних потоків викликів у інтегральних цифрових мережах зв’язку», 1999 р. (керівник Захарченко М.В.)

 • А.Г. Ложковський – «Дослідження впливу параметрів навантаження на характеристики якості обслуговування», 2003 р. (керівник Захарченко М.В.)

 • В.Г. Ружинський – «Поліпшення характеристик якості мережі спільноканальної сигналізації №7 в умовах конвергенції телекомунікаційних мереж», 2006 г. (керівник Чумак М.О.)

 • Салманов Н. С. – «Розробка методики розрахунку пропускної здатності широкосмугової мережі загального користування і стратегії побудови мультисервісної мережі Азербайджану»,  2008 р. (керівник Чумак М.О.)

 • Р.А. Ганіфаєв –  «Вплив характеристик абонентського доступу та трафіка на пропускну спроможність мультисервісних мереж», 2009 р. (керівник Ложковський А.Г.)

 • А.Г. Ложковський – «Аналіз і синтез систем розподілу інформаціїв умовах мультисервісного трафика», 2010 р. (керівник Захарченко М.В.)

Аспірантура.

Закінчили аспірантуру та опрацьовують свої дисертації викладачі кафедри: Вербанов О.В., Лисюк О.В., Колчар В.М., Бабіч Ю.О., Соловська І.М., Ганчев В.В. та Гордієнко В.Ю..

Навчаються в аспірантурі та працюють над написанням дисертаційних робіт: Войцеховський С.М. (керівник Ложковський А.Г.)

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

4.1 Виконання науково-дослідних робіт на кафедрі за 2009-2015 н.р.

Навчальний рік

Тема

1

2009-2010

Розробка математичних методів та систем моделювання об’єктів та процесів № 0111U005125

2

2010-2011

Аналіз показників якості функціонування мультисервісної мережі зв’язку загального користування

№ 0111U005679

3

2011-2012

Система автоматизованого проектування мультисервісних мереж зв’язку№ 0113U005707

4

2013-2014

Вдосконалення методик проектування мультисервісних мереж зв’язку та розробка програмного забезпечення систем автоматизованого проектування мереж наступних поколінь з пріоритезацією трафіка № 0114U004804

5

2014-2015

Моделі самоподібного трафіку мультисервісних мереж зв’язку

6

2015-2016

Методи розрахунку характеристик якості обслуговування в пакетних мережах

7

2016-2017

Удосконалення технологій побудови та методів проектування телекомунікаційних мереж із використанням адекватних математичних моделей трафіка. Етап 1.

4.2 Перелік наукових робіт кафедри за 2009-2015 н.р.

а) підручники та монографії:

1. Ложковський, А.Г. Теорія масового обслуговування в телекомунікаціях / А.Г. Ложковський; Одеса. – 2010

2. Ложковський, А.Г. Метматичні основи оптимізації телекомунікаційних систем / А.Г. Ложковський, М.В. Захарченко, С.М. Горохов, М.М. Балан, М.М. Гаджієв, В.В. Корчинський; ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2010

3. Ложковський, А.Г. Теория массового обслуживания в телекоммуникациях / А.Г. Ложковський; Одесса. – 2012

4. Ложковський, А.Г. Сучасні телекомунікації: Мережі, технології, безпека, економіка, регулювання. – Видання друге (доповнене) / А.Г. Ложковський, П.П. Воробієнко, С.О. Довгий, К.Д. Гуляєв; К.: «Азимут-Україна». – 2013

5. Ложковський, А.Г. Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж сучасних та наступних поколінь: монографія / А.Г. Ложковський, В.А. Каптур, К.Д. Гуляєв, Є.В. Васіліу, В.М. Гранатуров, І.В. Дейнека, Ю.В. Івлєв, М.М. Кайденко, В.І. Тіханов; К.:Кафедра. – 2014

б) наукові статті:

1.  Ложковський А.Г. Розрахунок якості обслуговування в пакетній мережі за необмеженої довжини нагромаджувального буфера / А.Г. Ложковський // Зв’язок. – 2009. – №3. – C.17-19

2.  Ложковський А.Г. Дослідження функціонування телекомунікаційних систем в умовах самоподібного трафіка / А.Г. Ложковський, К.Б. Нікіфоренко // Наукові записки УНДІЗ. – 2009. – №2(10). – C.60-64

3.  Ложковський А.Г. Модель мультисервисного трафика и метод расчета параметров QoS при его обслуживании / А.Г. Ложковський // Радиотехника. – 2009. – Вып. 157. – C.48-52

4.  Ложковський А.Г. Оценка эффективности использования каналов сигнализации на транспортном уровне / А.Г. Ложковський, Г.А. Алієв // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2009. – 2. – C.93-97

5.  Ложковський А.Г. Методи аналізу і синтезу систем розподілу інформації в умовах реального трафіка / А.Г. Ложковський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка», „Радіоелектроніка та телекомунікації”. – 2009. – Вип. 645. – C.146-156

6.  Ложковський А.Г. Расчет характеристик QoS в одноканальной системе с непуассоновским трафиком / А.Г. Ложковський // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ НАН України.. – 2009. – Вип. 54. – C.154-160

7.  Ложковський А.Г. Метод расчета одноканальных систем с бесконечной очередью и произвольным потоком заявок / А.Г. Ложковський // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб.. – 2009. – Вып. 159. – C.50-53

8.  Ложковський А.Г. Модель трафика в мультисервисных сетях с коммутацией пакетов / А.Г. Ложковський // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2010. – № 1. – C.63-67

9.  Ложковський А.Г. Імовірність втрат в системі з гіперекспонентним потоком за постійної тривалості обслуговування вимог / А.Г. Ложковський // Наукові записки УНДІЗ. Науково-виробничий збірник. – 2010. – № 1(13). – C.79-83

10.  Ложковський А.Г. Оцінка характеристик якості обслуговування пакетного трафіка / А.Г. Ложковський // Наукові записки УНДІЗ. Науково-виробничий збірник. – 2010. – № 3(15). – C.77-81

11.  Ложковський А.Г. Вплив закону розподілу швидкості передавання інформації на пропускну здатність вузла широкосмугового доступу / А.Г. Ложковський, Ю.О. Бабіч // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2010. – № 2. – C.40-44

12.  Соловська І.М. Использование тензорного метода при расчете ТКС, представленной узловой сетью / І.М. Соловська, І.В. Стрелковська // Электронное научное специализированное издание – журнал «Проблемы телекоммуникаций», Харьков, ХНУРЕ. – 2010. – № 1 (1). – C.

13.  Соловська І.М. Тензорная модель исследования сети массового обслуживания / І.М. Соловська, І.В. Стрелковська // Цифрові технології. Збірник наукових праць. – Одеса. – 2010. – № 7. – C.82-90

14.  Соловська І.М. Тензорный анализ качественных характеристик сети массового обслуживания / І.М. Соловська, І.В. Стрелковська // Збірник наукових праць ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2010. – № 2. – C.20-26

15.  Ложковський А.Г. Функція розподілу станів системи та ймовірність відмов для моделі типу HM/D/m / А.Г. Ложковський, В.Ю. Гордієнко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2010. – № 680. – C.109-113

16.  Ложковський А.Г. Математическая модель пакетного трафика / А.Г. Ложковський, В.М. Колчар, О.В. Вербанов, В.А. Каптур // Вестник национального политехнического университета «ХПИ». – 2011. – 9. – C.113-119

17.  Ложковський А.Г. Моделювання телекомунікаційних систем в умовах пакетного трафіка для оцінки якості його обслуговування / А.Г. Ложковський, В.В. Ганчев, В.Ю. Гордієнко // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2011. – 1. – C.40-43

18.  Ложковський А.Г. Залежність характеристик СМО від параметрів вхідного потоку заявок / А.Г. Ложковський, О.В. Вербанов, В.М. Кичак, В.В. Мотигін, В.В. Герасимлюк // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2011. – 3/3(51). – C.42-46

19.  Ложковський А.Г. Імовірність втрат в системі з гіперекспонентним потоком вимог / А.Г.

20.  Ложковський // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – 3. – C.275-278

21.  Соловська І.М. Тензорный метод решения задач управления трафиком с поддержкой сетевых параметров качества обслуживания / І.М. Соловська, І.В. Стрелковська // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2011. – Вып 5 (53). – C.37-51

22.  Ложковський А.Г. Система фільтрації СМС-повідомлень в мережі оператора мобільного зв’язку / А.Г. Ложковський, В.А. Каптур, М.В. Фурмур, Р.В. Чумаков // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2011. – №2. – C.19-24

23.  Ложковський А.Г. Графоаналітичний підхід порівняння ефективності систем безпроводового зв’язку / А.Г. Ложковський, О.А. Лаврів, Р.І. Бак // Зб. наукових праць «Комп’ютерні технології друкар-ства». – Українська академія друкарств-ва. – 2011. – № 26. – C.160-166

24.  Ложковський А.Г. Исследование параметров трафика участка сети GSM при воздействии локальных перегрузок / А.Г. Ложковський, О.В. Вербанов, И.Н. Сметанин, Д.М. Пиза // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2011. – №3. – C.97-104

25.  Соловська І.М. Оценка характеристик качества обслуживания пакетного трафика в NGN / І.М. Соловська, І.В. Стрелковська, Г.Г. Смаглюк // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2012. – №2. – C.31-37

26.  Ложковський А.Г. Формування маршрутів комутаційного центру з медіа шлюзом мультисервісної мережі зв’язку / А.Г. Ложковський, В.Ю. Гордієнко, Є.Б. Куліш // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2012. – №2. – C.38-42

27.  Бабіч Ю.О. Оценка числа вынужденных потерь цикловой синхронизации в условиях эмуляции каналов в сети MOBILE BACKHAUL / Ю.О. Бабіч // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2012. – №2. – C.117-119

28.  Соловська І.М. Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова / І.М. Соловська, С.В. Бірюков, Д.М. Гонсіоровський, К.С. Гуцова, Р.В. Золотухін, П.А. Фомичов // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2012. – №1. – C.167-176

29.  Ложковський А.Г. Графо-аналітичний підхід до порівняння ефективності системи безпровідного зв’язку / А.Г. Ложковський, М.М. Климаш, О.В. Лаврів, Р.М. Бак // Компю’терні технології друкарства. – 2012. – 27. – C.189-194

30.  Ложковський А.Г. Математична модель комутатора мультисервісних мереж зв’язку та діапазон їх функціонування / А.Г. Ложковський, В.Ю. Гордієнко, Є.Б. Куліш // Компю’терні технології друкарства. – 2012. – 28. – C.238-245

31.  Ложковський А.Г. Математична оцінка перехідних режимів центра комутації мультисервісної мережі / А.Г. Ложковський, В.Ю. Гордієнко, Є.Б. Куліш // Моделювання та інформаційні технології. – 2012. – 66. – C.103-111

32.  Ложковський А.Г. Використання адаптивної динамічної маршрутизації на мультисервісних мережах зв’язку / А.Г. Ложковський, Є.Б. Куліш, В.В. Кичак // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2013. – №1. – C.198-201

33.  Ложковський А.Г. Імітаційна модель мультисервісної мережі зв’язку та алгоритм оптимальної маршрутизації / А.Г. Ложковський, В.М. Колчар, В.Ю. Гордієнко, О.В. Вербанов, Є.Б. Куліш // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2013. – №2. – C.200-206

34.  Ложковський А.Г. Оптимальна маршрутизація ефективного використання пропускної здатності мультисервісної мережі зв’язку / А.Г. Ложковський, В.Ю. Гордієнко, Є.Б. Куліш // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2013. – №1. – C.106-109

35.  Соловська І.М. Оценка характеристик качества обслуживания разнородного трафика в мультисервисной сети / І.М. Соловська, І.В. Стрелковська // Цифрові технології. Збірник наукових праць. – 2013. – №13. – C.34-41

36.  Соловська І.М. Сравнительный анализ результатов решений задач многопутевой маршрутизации различными методами / І.М. Соловська, І.В. Стрелковська // Збірник наукових праць ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2014. – №1. – C.52-60

37.  Ложковський А.Г. Моделирование трафика мультисервисных пакетных сетей с оценкой его коэффициента самоподобности / А.Г. Ложковський, О.В. Вербанов // Збірник наукових праць ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2014. – 1. – C.70-76

38.  Шмельова Т.Р. Двойственное параметрическое описание моделей решеток в форме бесконечных сетей Петри / Т.Р. Шмельова // Збірник наукових праць ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2014. – 1. – C.94-101

39.  Ложковський А.Г. Алгоритми маршрутизації та якість обслуговування повідомлень мультисервісної мережі зв’язку / А.Г. Ложковський, В.Ю. Гордієнко, Є.Б. Куліш // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. – 2013. – №766. – C.72-78

40.  Ложковський А.Г. Методи проектування телекомунікаційних систем та мереж в умовах реального трафіка / А.Г. Ложковський, В.М. Колчар, В.Ю. Гордієнко, О.В. Вербанов // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2014. – №2. – C.54-63

в) участь в наукових конференціях:

1. А.Г. Ложковський, О.В. Вербанов Технологічні аспекти впровадження мультисервісних мереж ІV Міжнародна науково-технічної конф. „Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування” СПРТП-2009 Вінниця,9-10 жовтня 2009

2. А.Г. Ложковський, В.В. Ганчев, В.Ю. Гордієнко Исследование параметров телефонной нагрузки на ведомственной сети ОНАС им. А.С. Попова ІV Міжнародна науково-технічної конф. „Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування” СПРТП-2009 Вінниця,9-10 жовтня 2009

3. А.Г. Ложковський, К.А. Петрусенко Анализ показателей качества обслуживания вызовов на телефонной сети ІV Міжнародна науково-технічної конф. „Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування” СПРТП-2009 Вінниця,9-10 жовтня 2009

4. А.Г. Ложковський A simple way to calculate the single-server queue Наук.-практ. конф. „Сучасні проблеми телекомунікацій і підготовка фахівців в галузі телекомунікацій” Львів,12-14 вересня 2009

5. А.Г. Ложковський, Ю.О. Бабіч Planning telecommunication system throughput : Наук.-практ. конф. „Сучасні проблеми телекомунікацій і підготовка фахівців в галузі телекомунікацій” Львів,12-14 вересня 2009

6. А.Г. Ложковський, В.М. Колчар, К.П. Чернова Замкнута крива граничного циклу примусового коливання оптимальних за швидкодією систем фазової синхронізації : ІV Міжнародна науково-технічної конф. „Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування” СПРТП-2009 Вінниця,9-10 жовтня 2009

7.            А.Г. Ложковський Розвиток теорії телетрафіка : 64-ї наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, науков. та аспірантів . – Одеса,12.02.2009

8.            І.М. Соловська, І.В. Стрелковська Использование тензорного метода при расчетах узловой сети пакетной коммутации: Міжнародний науково-технічний симпозіум «Нові технології в телекомунікаціях» ДУІКТ-Карпати, Вишків,2-5 лютого 2010

9.            І.М. Соловська, І.В. Стрелковська Тензорная модель сети, представленная системами массового обслуживания М/М/1: Міжнародна науково-технічна конференція “Технології цифрового мовлення: стратегія впровадження” (DBT – 2010) ОНАЗ ім. О.С. Попова, Одеса,24-25 червня 2010 р.

10.       І.М. Соловська, І.В. Стрелковська Контурный метод тензорного анализа характеристик сети массового обслуживания Вісник ДУІКТ: VІ Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології», COMINFO Крим, Ялта, Лівадія,6-10 жовтня 2010

11.       І.М. Соловська, І.В. Стрелковська Применение тензорного анализа при моделировании узловой сети пакетной коммутации: Науково-практична конференція «Сучасні проблеми телекомуникацій-2010», Львів,28-30 жовтня 2010

12.       А.Г. Ложковський, В.В. Ганчев, В.Ю. Гордієнко Пріоритезиція мультисервісного трафіка за критеріями якості послуг телекомунікаційних служб: Науково-практична конференція «Сучасні проблеми телекомуникацій-2010», Львів,28-30 жовтня 2010

13.       А.Г. Ложковський, Ю.О. Бабіч Можливість зменшення нерівномірності трафіку зміною спектру надаваних послуг: Науково-практична конференція «Сучасні проблеми телекомуникацій-2010», Львів,28-30 жовтня 2010

14.       Ю.О. Бабіч Зменшення вимог до пропускної здатності мережі абонентського доступу та нерівномірності трафіку за рахунок оптимізації структури наданих телекомунікаційних послуг: 65-ї наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, науков. та аспірантів, ОНАЗ ім. О.С. Попова, Одеса,6-9 грудна 2010

15.       А.Г. Ложковський, В.В. Ганчев, В.Ю. Гордієнко Методи забезпечення якості обслуговування в телекомунікаційних мережах: 65-ї наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, науков. та аспірантів, ОНАЗ ім. О.С. Попова, Одеса,6-9 грудня 2010

16.       А.Г. Ложковський, К.А. Петрусенко Адекватность проектных решений реальной структуре трафика: Праці НПК «Сучасні проблеми телекомунікацій – 2010» Львів,28–30 жовтня 2010

17.       А.Г. Ложковський, Ю.О. Бабіч Можливість зменшення нерівномірності трафіку зміною спектру надаваних послуг: Праці НПК. «Сучасні проблеми телекомунікацій – 2010» Львів,28–30 жовтня 2010

18.       А.Г. Ложковський, В.В. Ганчев, В.Ю. Гордієнко Пріоритезація мульти-сервісного трафіка за критеріями якості послуг телекомунікаційних служб: Праці НПК. «Сучасні проблеми телекомунікацій – 2010» Львів,28–30 жовтня 2010

19.       Ю.О. Бабіч, А.М. Радченко Швидкість передавання інформації та нерівномірність мультисервісного абонентського трафіку за різних наборів телекомунікаційних послуг: Перша міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” Одеса,6-7 жовтня 2011

20.       Ю.О. Бабіч, Т.О. Щербак, А.Л. Унтила Дослідження характеристик абонентського мультисервісного трафіку створюваного користувачами різних груп: Перша міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” Одеса,6-7 жовтня 2011

21.       А.Г. Ложковський, П.М. Фомін Дослідження моделей трафіка в телекомунікаційних мережах: Перша міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” Одеса,6-7 жовтня 2011

22.       А.Г. Ложковський, О.В. Вербанов, О.С. Арбузникова Аналіз варіантів побудови мережі NGN на базі міських телефонних мереж: Перша міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” Одеса,6-7 жовтня 2011

23.       В.В. Ганчев, В.Ю. Гордієнко, С.О. Сидоренко, В.М. Крохмаль Варіанти використання GSM-шлюзів на відомчих мережах: Перша міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” Одеса,6-7 жовтня 2011

24.       А.Г. Ложковський, В.В. Ганчев, С.О. Сидоренко Метод уменьшения служебного трафика в протоколе TCP: Перша міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” Одеса,6-7 жовтня 2011

25.       А.Г. Ложковський, І.Ю. Білоус Дослідження функціонування телекомунікаційних систем в умовах реального трафіка: Перша міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” Одеса,6-7 жовтня 2011

26.       І.М. Соловська, І.В. Стрелковська Тензорний метод аналізу характеристик якості мережі мобільного зв’язку LTE/MVNO: Заочна науково-практична конференція «Наукові підсумки 2012 року». Спецвипуск журналу «Технологічний аудит та резерви виробництва» Харьків,6-7 жовтня 2012

27.       В.Ю. Гордієнко, Є.Б. Куліш, В.І. Поляков Порівняльний аналіз САПР NetCracker 4.1 та OPNET Modeler 14.0: Друга міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” м. Одеса,11-12 жовтня 2012

28.       О.В. Вербанов, О.В. Гайдаєнко Аналіз впровадження мультисервісних послуг: Друга міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” м. Одеса,11-12 жовтня 2012

29.       А.Г. Ложковський, Т.І. Кондратюк Моделі трафіка телекомунікаційних мереж: Друга міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” м. Одеса,11-12 жовтня 2012

30.       А.Г. Ложковський, А.О. Некрашевич Оцінка характеристик якості обслуговування в умовах самоподібного трафіка: Друга міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” м. Одеса,11-12 жовтня 2012

31.       А.Г. Ложковський, С.О. Бондарчук Імітаційне моделювання систем розподілу інформації: Друга міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” м. Одеса,11-12 жовтня 2012

32.       А.Г. Ложковський, В.М. Крохмаль, П.О. Старожилова Вплив параметрів трафіку на характеристики якості обслуговування в телекомунікаційних системах: Друга міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” м. Одеса,11-12 жовтня 2012

33.       Т.Р. Шмельова, А.Т. Бельковець Исследования способов доступа к Интернет в ТКС: Друга міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” м. Одеса,11-12 жовтня 2012

34.       В.В. Голубенко Изложение теории телетрафика на базе программ имитационного моделирования: Друга міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” м. Одеса,11-12 жовтня 2012

35.       В.М. Колчар, С.Ю. Андрійчук Дослідження особливостей побудови мережі СКС №7 для міських телефонних мереж: Друга міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” м. Одеса,11-12 жовтня 2012

36.       В.Ю. Гордієнко, Р.Р. Гашимов дослідження параметрів телефонного навантаження та оцінка якості його обслуговування: Друга міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” м. Одеса,11-12 жовтня 2012

37.       М.І. Струкало, С.М. Горелік, А.О. Шипота Аналіз ефективності використання пропускної здатності каналів у магістральних ІР мережах: Друга міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” м. Одеса,11-12 жовтня 2012

38.       В.В. Ганчев, І.М. Гігіняк Варіанти побудови відомчих мереж з використанням обладнання ІР телефонії: Друга міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” м. Одеса,11-12 жовтня 2012

39.       В.В. Ганчев, С.М. Войцеховський Метод підвищення надійності роботи комутаційного обладнання мережі доступу ISP-компаній на базі мікроконтролерів realtek RTL8316B: Друга міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” м. Одеса,11-12 жовтня 2012

40.       В.В. Ганчев, В.М. Колчар Аналіз показників якості обслуговування телекомунікаційних служб 65-а наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, науков. та аспірантів ОНАЗ ім. О.С. Попова м. Одеса,5-7 грудня 2012

41.       А.Г. Ложковський, В.Ю. Гордієнко, С.М. Войцеховський Аналіз трафіку мультисервісної мережі оператора телекомунікацій 65-а наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, науков. та аспірантів ОНАЗ ім. О.С. Попова м. Одеса,5-7 грудня 2012

42.       О.В. Вербанов, Є.Б. Куліш Разработка имитационной модели мультисервисной сети связи 65-а наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, науков. та аспірантів ОНАЗ ім. О.С. Попова м. Одеса,5-7 грудня 2012

43.       А.Г. Ложковський, Є.Б. Куліш Агрегація та маршрутизація трафіка в медіа шлюзі мультисервісної мережі Науково методична конференція “Сучасні проблеми телекомунікацій і підготовка фахівцівв галузі телекомунікацій-2012” м. Львів,1-4 листопада 2012

44.       А.Г. Ложковський, В.В. Голубенко Изложение теории телетрафика на базе программ имитационного моделирования Науково методична конференція “Сучасні проблеми телекомунікацій і підготовка фахівцівв галузі телекомунікацій-2012” м. Львів,1-4 листопада 2012

45.       Т.Р. Шмельова Proving Consistency of Petri Net Grid Models Сomputer Algebra and Information Technology I.I. Mechnikov Odessa National University Odessa, Ukraine,,August 20-26

46.       А.Г. Ложковський, В.Ю. Гордієнко, О.М. Єпіфанович Вплив параметрів трафіка на характеристики якості обслуговування телекомунікаційних систем Третя міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” м. Одеса,17-18 жовтня 2013 р.

47.       А.Г. Ложковський, В.М. Крохмаль, В.С. Передерій Імітаційне моделювання систем розподілу інформації Третя міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” м. Одеса,17-18 жовтня 2013 р.

48.       А.Г. Ложковський, О.В. Вербанов, О.В. Махновец Оценка коэффициента херста при разных способах моделирования самоподобного трафика Третя міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” м. Одеса,17-18 жовтня 2013 р.

49.       А.Г. Ложковський, В.Ю. Гордієнко, Є.Б. Куліш Алгоритми оптимальної маршрутизації повідомлень мультисервісної мережі зв’язку Первая международная научно-практическая конфференция “Проблемы инфокоммуникаций. Наука и технологии. PIC S&T’2013” м. Харків,9-11 октября 2013 г.

50.       А.Г. Ложковський, В.М. Колчар Аналізатори сигналізації як засіб контролю якості телекомунікаційних послуг 68-а наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, науков. та аспірантів ОНАЗ ім. О.С. Попова м. Одеса,4-6 грудня 2013

51.       І.М. Соловська, О.Ю. Корецький Дослідження можливостей збільшення пропускної спроможності мереж GSM/GPRS/EDGE за рахунок впровадження MOBILE WIMAX (ieee.802.16e) 68-а наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, науков. та аспірантів ОНАЗ ім. О.С. Попова м. Одеса,4-6 грудня 2013

52.       А.Г. Ложковський, В.Ю. Гордієнко Оцінка характеристик якості обслуговування трафіка мультисервісного доступу 68-а наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, науков. та аспірантів ОНАЗ ім. О.С. Попова м. Одеса,4-6 грудня 2013

53.       Т.Р. Шмельова, С.С. Смиренская The physical model for molecular communication 68-а наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, науков. та аспірантів ОНАЗ ім. О.С. Попова м. Одеса,4-6 грудня 2013

54.       М.І. Струкало, С.М. Горелік, О.О. Шахов Анализ информационной избыточности голосовых потоков IP-телефонии 68-а наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, науков. та аспірантів ОНАЗ ім. О.С. Попова м. Одеса,4-6 грудня 2013

55.       А.Г. Ложковський, О.В. Вербанов Моделирование пачечного трафика и оценка коэффициента самоподобности Тринадцята міжнародна науково-технічна конференція “Вимірювальна та обчислювана техніка в технологічних процесах” (ВОТТП_13_2014) м. Одеса,6-12 червня 2014 р.

56.       В.М. Колчар, І.П. Лісовий, І.В. Штельмах Аналогії між пакетною мережею і системами масового обслуговування Тринадцята міжнародна науково-технічна конференція “Вимірювальна та обчислювана техніка в технологічних процесах” (ВОТТП_13_2014) м. Одеса,6-12 червня 2014 р.

57.       І.М. Соловська, І.В. Стрелковська Analysis of different multipath routing metods in traffic designing tasks XIIth International Conference Dedicated to the 170th anniversary of the Lviv Polytechnic National University “Modern problems of radio engineering, telecommunications, and computer science” (TSET’2014)» Lviv-Slavske, Ukraine,February 25 – March 1, 2014

58.       І.М. Соловська, І.В. Стрелковська Tensor decomposition in the structure optimization tasks of LTE/MVNO networks Second International Black Sea Conference on Communications and Networking (IEEE BlackSeaCom 2014) Chisinau, Moldova,May 27-30, 2014

59.       М.І. Струкало, О.В. Бабченко Аналіз ефективності використання обсягу WI-FI кадру при передачі навантажень додактів Четверта міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” м. Одеса,30-31 жовтня 2014 року

60.       І.І. Дринькова Впровадження технології LTE/EPC для мережі мобільного зв’язку Четверта міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” м. Одеса,30-31 жовтня 2014 року

61.       Г.С. Качалка Розвиток технології LTE для мережі оператора мобільного зв’язку Четверта міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” м. Одеса,30-31 жовтня 2014 року

62.       В.С. Куценко Analysis of traffic efficiency in the WI-MAX networks Четверта міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” м. Одеса,30-31 жовтня 2014 року

63.       К.О. Лисенко Дослідження пропускної спроможності територіально-розподіленої мережі державно інформаційної системи МВД України Четверта міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” м. Одеса,30-31 жовтня 2014 року

64.       О.П. Рябоконь Дослідження характеристик якості послуг в мережі мобільного зв’язку Четверта міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” м. Одеса,30-31 жовтня 2014 року

65.       О.В. Лисюк, І.В. Стрелковська, В.С. Ткаченко Дослідження абонентського навантаження в стільникових мережах Четверта міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” м. Одеса,30-31 жовтня 2014 року

66.       Н.В. Тронц Дослідження характеристик сигнального трафіку конвергентної платформи IMS Четверта міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” м. Одеса,30-31 жовтня 2014 року

67.       Н.В. Шевчук Определение характеристик качества обслуживания сети E-UTRAN/LTE Четверта міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” м. Одеса,30-31 жовтня 2014 року

68.       М.І. Струкало, Є.Х. Байларов, И.М. Струкало Анализ эффективности использования полосы частот и пропускной способности цифровых ADSL каналов Четверта міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” м. Одеса,30-31 жовтня 2014 року

69.       Ю.С. Вертигель Channel throughput analysis of LTE technology network Четверта міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” м. Одеса,30-31 жовтня 2014 року

70.       В.В. Ганчев, С.М. Войцеховський Прогнозування структури абонентського складу та типів додатків для розрахунку мережевого трафіку Четверта міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” м. Одеса,30-31 жовтня 2014 року

71.       С.О. Гончарук Керування системою електроживлення MPS ЦСК SI-2000 Четверта міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” м. Одеса,30-31 жовтня 2014 року

72.       В.Ю. Гордієнко, Ю.І. Єфімов Забезпечення якості лбслуговування мультисервісного доступу Четверта міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” м. Одеса,30-31 жовтня 2014 року

73.       А.В. Квятковський Підвищення якості надання послуг в мережах WiMAX шляхом оптимізації однорідної зони покриття Четверта міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” м. Одеса,30-31 жовтня 2014 року

74.       А.В. Ковальчук Розвиток мультисервісної мережі міста Славута Четверта міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” м. Одеса,30-31 жовтня 2014 року

75.       В.М. Крохмаль Дослідження систем розподілу інформації з самоподібним трафіком Четверта міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” м. Одеса,30-31 жовтня 2014 року

76.       О.О. Кугай Аналіз навантаження пакетної мережі широкосмугового доступу Четверта міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” м. Одеса,30-31 жовтня 2014 року

77.       В.О. Матвєєв Показники якості обслуговування на мережі оператора мобільного зв’язку Четверта міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” м. Одеса,30-31 жовтня 2014 року

78.       А.В. Мурадян Optimization of QoS and QoS paramaters in cellular UMTS network Четверта міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” м. Одеса,30-31 жовтня 2014 року

79.       І.І. Науменко Analysis of traffic transmission effectiveness in LTE networks Четверта міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” м. Одеса,30-31 жовтня 2014 року

80.       Т.А. Половенко Broadbend network IEEE 802/11g standart in the Primorsky district of Odessa Четверта міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” м. Одеса,30-31 жовтня 2014 року

81.       А.М. Присяжнюк Дослідження характеристик якості обслуговування за довільного потоку вимог Четверта міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” м. Одеса,30-31 жовтня 2014 року

82.       В.Б. Степанович Возможности проектирования сетей Wi-Fi в программной среде Packet tracer Четверта міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” м. Одеса,30-31 жовтня 2014 року

83.       А.О. Таран Аналіз показників якості обслуговування мережі ІР-телефонії Четверта міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” м. Одеса,30-31 жовтня 2014 року

84.       І.О. Шевчук Варіанти побудови мережі надання широкосмугових послуг для ТМ Жовтневого САР Четверта міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” м. Одеса,30-31 жовтня 2014 року

85.       А.П. Янчук Дослідження дисциплін обслуговування в системах розподілу інформації Четверта міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” м. Одеса,30-31 жовтня 2014 року

86.       О.В. Яцкова Traffic analysis of IP telephony in LTE network Четверта міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” м. Одеса,30-31 жовтня 2014 року

87.       В.М. Колчар, І.В. Штельмах, І.В. Макаров Про рівнозначність порядку виконання операцій дискретизації та квантування сигналу регенератора ЦСП Четверта міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” м. Одеса,30-31 жовтня 2014 року

88.       А.Г. Ложковський, В.М. Колчар, О.В. Вербанов Аналіз номенклатури широкосмугових послуг абонентів сільських районів Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасні проблеми телекомунікацій і підготовка фахівців в галузі телекомунікацій – 2014” м. Львів,30 жовтня – 2.11.2014 р.

89.       А.Г. Ложковський, В.В. Ганчев, В.Ю. Гордієнко, С.М. Войцеховський Аналіз трафіку та структури абонентів мультисервісної мережі зв’язку Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасні проблеми телекомунікацій і підготовка фахівців в галузі телекомунікацій – 2014” м. Львів,30 жовтня – 2.11.2014 р.

90.       В.М. Колчар Синхронізація меж елементарних сигналів в цифрових системах передачі IV Міжнародна науково-практична конференція присвячена 25-річчю заснування кафедри “Радіотехніки та інформаційної безпеки” Чернівецього національного університету імені Юрія Федбковича м. Чернівці,23-25 жовтня 2014 р.

4.3           Студентська наукова робота на кафедрі за 2009-2015 н.р.

У 2010-2011 н.р. 3 грудня 2010р. на кафедрі КС була проведена студентська наукова конференція, в якій взяло участь 11 студентів різних факультетів та курсів.

Учасники конференції:

Макарова І.В. студентка гр. ІМ-5.2.01

Тема наукової роботи: «Анализ систем сигнализации при переходе к сетям NGN», науковий керівник – ст. викл Колчар В.М.

Крисько О.О. студент гр. ІМ-5.2.03

Тема роботи: «Методи модуляції та протоколи захисту в мережах бездротового доступу стандартів IEEE 802.11x»,

науковий керівник – ст. викл. Колчар В.М.

Сорочинський Д.О. студент групи ІМ-3.2.02

Тема роботи: «Сравнение протоколов Skype  и SIP. Использование протокола SIP в коммерческих сетях»

Наукові керівники: викл. Ганчев В.В. та викл. Гордієнко В.Ю.

Власюк А.О. студент групи ІМ-3.2.02

Тема роботи: «Перспективы внедрения платформы IMS в телекоммуникационных сетях»

Наукові керівники: викл. Ганчев В.В. та викл. Гордієнко В.Ю.

Доброжанський О.В. студент групи ІМ-3.2.02

Тема роботи: «Особенности приоретизации трафика генерируемого в р2р – приложениями при передаче в пакетных сетях »

Наукові керівники: викл. Ганчев В.В. та викл. Гордієнко В.Ю.

Андріяш В.В. студент групи ІМ-3.2.02

Тема роботи: «Особенности огрганизации VPN на базе технологии MPLS»

Наукові керівники: викл. Ганчев В.В. та викл. Гордієнко В.Ю.

Братанов П.І. студент групи ІМ-3.2.02

Тема роботи: «Решение U-SYS NGN компании Huawai»

Наукові керівники: викл. Ганчев В.В. та викл. Гордієнко В.Ю.

Продайвода Ю.С. студент групи ІМ-3.2.02

Тема роботи: «Перспективы развития беспроводного широкополосного доступа»

Наукові керівники: викл. Ганчев В.В. та викл. Гордієнко В.Ю.

Дуда О.С. студентка групи ІМ-5.02 маг

Тема роботи: «Оборудование сетей следующего поколения»

Науковий керівник: ст. викл. Вербанов О.В.

Голуб А.А. студент групи ТС-3.2.02

Тема роботи: «Варіанти побудови міських мереж NGN»

Науковий керівник: викл. Лисюк О.В.

Вербицький О.О. студент групи ТС-3.2.02

Тема роботи: «Технология беспроводного широкополосного доступа 4-го поколения – LTE»

Науковий керівник: викл. Лисюк О.В.

Головою студентської конференції був проф. Ложковський А.Г. В обговоренні робіт брали участь присутні викладачі та студенти. Для наглядності та зручності доповідачі використовували плакати, дошку, розданій матеріал. За результатами конференції постановою наказу ректора усіх учасників згодом було премійовано у розмірі однієї стипендії.

У 2011-2012 н.р. 7 студентів кафедри прийняли участь в науковій конференції «Інфокомунікації – сучасність та майбутнє».

У 2012-2013 н.р. під керівництвом д.т.н., проф. Ложковського А.Г. двоє студентів прийняли участь у конкурсі «Завтра-UA» фонду Віктора Пінчука:

– Бовраш Д.В. з роботою на тему: «Оценка характеристик качества обслуживания системы ADSL как системы массового обслуживания»;

– Крохмаль В. М. з роботою на тему: «Оцінка характеристик якості обслуговування в умовах сомоподібного трафіка».

Студенти Крохмаль В., Андріяш В., Продайвода Ю., Братанов П. брали участь у ДНДР на тему: «Аналіз методик проектування мультисервісних мереж зв’язку та розробка програмного забезпечення САПР».

Під керівництвом викладачів кафедри 13 студентів з тезісіми доповідей прийняло участь у Другій міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” яка пройшла 11-12 жовтня 2012 в м. Одеса.

30 травня 2013 р. на кафедрі КС була проведена студентська науково-практична конференція «КОМУТАЦІЙНІ СИСТЕМИ 2013», в якій взяв участь 21 студент. Список учасників науково-практичної конференції «КОМУТАЦІЙНІ СИСТЕМИ 2013»

У 2013-2014 н.р. організований гурток «Перспективи комутаційної техніки» з метою підготовка до Всеукраїнської олімпіади по телекомунікаціям під керівництвом д.т.н., проф. Ложковського А.Г., відповідальний виконавець Колчар В.М.

Організований гурток «Автоматизовані системи проектування телекомунікаційних мереж» з метою підготовка до участі у всеукраїнських конкурсах студентських науково-дослідних робіт під керівництвом д.т.н., проф. Ложковського А.Г., відповідальний виконавець Гордієнко В.Ю.

Студенти Крохмаль В., Махновець О. брали участь у ДНДР на тему: «Вдосконалення методик проектування мультисервісних мереж зв’язку та розробка програмного забезпечення систем автоматизованого проектування мереж наступних поколінь з пріоритезацією трафіка».

Під керівництвом викладачів кафедри 3 студента з тезісіми доповідей прийняло участь у Третій міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” яка пройшла 17-18 жовтня 2013 в м. Одеса.

28 травня 2014 р. на кафедрі КС була проведена 2-а студентська науково-практична конференція «КОМУТАЦІЙНІ СИСТЕМИ 2014», в якій взяв участь 23 студентів. Список учасників науково-практичної конференції «КОМУТАЦІЙНІ СИСТЕМИ 2014»

Ложковський А.Г., Вербанов О.В., Колчар В.М. та Гордієнко В.Ю. прийняли участь в «Обучающем семинаре в режиме видеоконференции Центра профессионального мастерства МСЭ для стран СНГ “СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЕТЕЙ ПОСЛЕДУЮЩИХ ПОКОЛЕНИЙ”, организованном МЕЖДУНАРОДНЫМ СОЮЗОМ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ совместно с ОДЕССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИЕЙ СВЯЗИ ИМЕНИ А.С. ПОПОВА Москва, Российская Федерация, 18 ноября 2014 года».