Лабораторія «Комутаційних технологій»

Основне обладнання лабораторії – стативи макетів та стенди лабораторних робіт.

Фото-БПК [object object] Лаборіторії

Лабораторна робота «Блок просторової комутації»

Вивчення принципів функціонування і особливостей побудови блоку просторової комутації цифрових каналів (БПК) типу П.

Фото-БВК [object object] Лаборіторії

Лабораторна робота «Блок часової комутації»

Вивчення функціональної схеми блоку часової комутації (БЧК) цифрових каналів, дослідження процесу запису і зчитування інформації в інформаційній пам’яті, аналіз побудови, адресації і вмісту керівної пам’яті.

Фото-ВПВ [object object] Лаборіторії

Лабораторна робота «Цифрове комутаційне поле типу Ч-П-Ч»

Вивчення принципів функціонування і особливостей побудови цифрового комутаційного поля  типа Ч-П-Ч.

Фото-В-П [object object] Лаборіторії

Лабораторна робота «Блок Ч-П з лініями затримки»

Аналіз функціонування комутаційного поля класу «Час-Простір» (Ч-П). Вивчення побудови, функцій та роботи блоку часової комутації (БЧК) на лініях затримки. Вивчення побудови схем з’єднувальних трактів і дії елементів цих трактів комутаційного поля класу «Час-Простір» комутації цифрових каналів.

Фото-В-П [object object] Лаборіторії

Лабораторна робота «Блок часової комутації з просторовою селекцією»

Вивчення функціональної схеми блоку часової комутації з вторинним ущільненням (блоку типа Чп), дослідження процесу запису і зчитування інформації в мовних запам’ятовуючих пристроях,  аналіз побудови і адресації запам’ятовуючого пристрою управління з’єднанням.

Фото-Вп [object object] Лаборіторії

Лабораторна робота «Блок пакетної комутації»

Вивчення принципу пакетної комутації, аналіз побудови і функціонування блоку пакетної комутації. Дослідження структури пакету, процесу його формування і «маршрутизації» в схемі пакетного комутатора.

Фото-Пакетная [object object] Лаборіторії

Лабораторія «Цифрових систем комутації»

Лабораторна робота «Діагностування модуля абонентських ліній ЦСК

«Квант-Е»

Набуття навичок роботи з діагностування обладнання абонентського модуля та абонентських ліній з центру технічного обслуговування ЦСК.

Лабораторна робота «Центр технічного обслуговування ЦСК

«Квант-Е»

Ознайомлення із структурою центра технічного обслуговування ЦСК «Квант-К», структурою монітора, набуття навичок роботи з основними директивами операційної системи, технічного обслуговування, керувального комплекту, пусконалагоджувальних операції, технічного обслуговування ЦСК, статистики.

Лабораторна робота «Особливості забезпечення сигналізації СКС-7 та синхронізації на ЦСК «Квант-Е»

Ознайомлення з роботою модуля ОКС-7Д та структурою монітору-серверу СКС-7, набуття навичок моніторингу СКС-7 на ЦСК. Вивчення структури забезпечення синхронізації ЦСК модулем СКС-Ц.

Лабораторна робота «Дослідження абонентського терміналу ISDN»

Ознайомлення з устроєм і принципом дії термінального обладнання для мереж ISDN на прикладі ТА типу Beetel 52.

Вивчення конструкції та обладнання учбової установки ЦСК «Дніпро»

Ознайомлення з конструкцією учбової установки ЦСК «Дніпро», кросом, обладнанням електроживлення, планом розміщення та конфігурацією касет.

Лабораторна робота «Вивчення конструкції та обладнання учбової

установки ЦСК «Матриця»

Ознайомлення з конструкцією учбової установки ЦСК «Матриця», кросом, обладнанням електроживлення, планом розміщення та конфігурацією касет.

Лабораторія «NGN»

Обладнання лабораторії:

– учбова установка мультисервісного вузла доступу MSAN Моніс.

NGN (1) [object object] Лаборіторії NGN 1NGN [object object] Лаборіторії NGN

Лабораторна робота «Вивчення конструкції та обладнання учбової установки MSAN»

Ознайомлення з конструкцією учбової установки MSAN, кросом, обладнанням електроживлення, планом розміщення та конфігурацією обладнання.

Лабораторна робота «Реалізація мультисервисного доступу на базі IP-

BAN учбової установки MSAN»

Ознайомлення з комплектацією IP-BAN, планом розміщення та конфігурацією плат SGM та SGN.

Лабораторна робота «Мережні функції вузла мультисервисного

доступу MSAN»

Ознайомлення студентів з можливостями використання MSAN, комплектацією обладнання для різних структур NGN.

Лабораторна робота «Структура та функції Management Network

MSAN»

Ознайомлення із структурою центра технічного обслуговування MSAN, структурою Management Terminal, набуття навички роботи.