Лабораторія «Комутаційних технологій»

Основне обладнання лабораторії – стативи макетів та стенди лабораторних робіт.

Лабораторії D0 A4 D0 BE D1 82 D0 BE D0 91 D0 9F D0 9A

Лабораторна робота «Блок просторової комутації»

Вивчення принципів функціонування і особливостей побудови блоку просторової комутації цифрових каналів (БПК) типу П.

Лабораторії D0 A4 D0 BE D1 82 D0 BE D0 91 D0 92 D0 9A

Лабораторна робота «Блок часової комутації»

Вивчення функціональної схеми блоку часової комутації (БЧК) цифрових каналів, дослідження процесу запису і зчитування інформації в інформаційній пам’яті, аналіз побудови, адресації і вмісту керівної пам’яті.

Лабораторії D0 A4 D0 BE D1 82 D0 BE D0 92 D0 9F D0 92

Лабораторна робота «Цифрове комутаційне поле типу Ч-П-Ч»

Вивчення принципів функціонування і особливостей побудови цифрового комутаційного поля  типа Ч-П-Ч.

Лабораторії D0 A4 D0 BE D1 82 D0 BE D0 92 D0 9F

Лабораторна робота «Блок Ч-П з лініями затримки»

Аналіз функціонування комутаційного поля класу «Час-Простір» (Ч-П). Вивчення побудови, функцій та роботи блоку часової комутації (БЧК) на лініях затримки. Вивчення побудови схем з’єднувальних трактів і дії елементів цих трактів комутаційного поля класу «Час-Простір» комутації цифрових каналів.

Лабораторії D0 A4 D0 BE D1 82 D0 BE D0 92 D0 9F

Лабораторна робота «Блок часової комутації з просторовою селекцією»

Вивчення функціональної схеми блоку часової комутації з вторинним ущільненням (блоку типа Чп), дослідження процесу запису і зчитування інформації в мовних запам’ятовуючих пристроях,  аналіз побудови і адресації запам’ятовуючого пристрою управління з’єднанням.

Лабораторії D0 A4 D0 BE D1 82 D0 BE D0 92 D0 BF

Лабораторна робота «Блок пакетної комутації»

Вивчення принципу пакетної комутації, аналіз побудови і функціонування блоку пакетної комутації. Дослідження структури пакету, процесу його формування і «маршрутизації» в схемі пакетного комутатора.

Лабораторії D0 A4 D0 BE D1 82 D0 BE D0 9F D0 B0 D0 BA D0 B5 D1 82 D0 BD D0 B0 D1 8F

Лабораторія «Цифрових систем комутації»

Лабораторна робота «Діагностування модуля абонентських ліній ЦСК

«Квант-Е»

Набуття навичок роботи з діагностування обладнання абонентського модуля та абонентських ліній з центру технічного обслуговування ЦСК.

Лабораторна робота «Центр технічного обслуговування ЦСК

«Квант-Е»

Ознайомлення із структурою центра технічного обслуговування ЦСК «Квант-К», структурою монітора, набуття навичок роботи з основними директивами операційної системи, технічного обслуговування, керувального комплекту, пусконалагоджувальних операції, технічного обслуговування ЦСК, статистики.

Лабораторна робота «Особливості забезпечення сигналізації СКС-7 та синхронізації на ЦСК «Квант-Е»

Ознайомлення з роботою модуля ОКС-7Д та структурою монітору-серверу СКС-7, набуття навичок моніторингу СКС-7 на ЦСК. Вивчення структури забезпечення синхронізації ЦСК модулем СКС-Ц.

Лабораторна робота «Дослідження абонентського терміналу ISDN»

Ознайомлення з устроєм і принципом дії термінального обладнання для мереж ISDN на прикладі ТА типу Beetel 52.

Вивчення конструкції та обладнання учбової установки ЦСК «Дніпро»

Ознайомлення з конструкцією учбової установки ЦСК «Дніпро», кросом, обладнанням електроживлення, планом розміщення та конфігурацією касет.

Лабораторна робота «Вивчення конструкції та обладнання учбової

установки ЦСК «Матриця»

Ознайомлення з конструкцією учбової установки ЦСК «Матриця», кросом, обладнанням електроживлення, планом розміщення та конфігурацією касет.

Лабораторія «NGN»

Обладнання лабораторії:

– учбова установка мультисервісного вузла доступу MSAN Моніс.

Лабораторії NGN Лабораторії NGN 20 1

Лабораторна робота «Вивчення конструкції та обладнання учбової установки MSAN»

Ознайомлення з конструкцією учбової установки MSAN, кросом, обладнанням електроживлення, планом розміщення та конфігурацією обладнання.

Лабораторна робота «Реалізація мультисервисного доступу на базі IP-

BAN учбової установки MSAN»

Ознайомлення з комплектацією IP-BAN, планом розміщення та конфігурацією плат SGM та SGN.

Лабораторна робота «Мережні функції вузла мультисервисного

доступу MSAN»

Ознайомлення студентів з можливостями використання MSAN, комплектацією обладнання для різних структур NGN.

Лабораторна робота «Структура та функції Management Network

MSAN»

Ознайомлення із структурою центра технічного обслуговування MSAN, структурою Management Terminal, набуття навички роботи.