На кафедрі підготовлені і викладаються курси: “Інформатика “, “Створення та обробка БД”, “Технології  програмування”, “Комп’ютерні технології та програмування  (КТ та Пр)”, “Технології  програмування та  Організація  та підтримка баз даних”, “Програмні засоби моделювання в інфокомунікаціях”, “Основи програмування”, “Дискретна математика”, “Об’єктивно-орієнтоване програмування”, “Алгоритмізація  та  програмування”, “Чисельні методи”, “Об’єктивно-орієнтоване програмування”, “Комп’ютерна схемотехніка та Архітектура комп’ютера”, “Бази даних”, “Операційні системи”, “Веб-технології та веб-дизайн”, “Конструювання програмного забезпечення”, “Моделювання та аналіз програмного забезпечення”, “Мережеве програмування”, “Аналіз вимог до програмного забезпечення”, “Алгоритм та структури даних”, “Групова динаміка і комунікації”, “Основи програмної інженерії”, “Проектний практикум”, “Офісні технології”, “Проектування інтерфейсів”, “Програмування мікроконтролерів  та Інтернет речей”, “Емпіричні методи програмної інженерії”, “Програмування для мобільних платформ”, “Моделювання систем”, “Менеджмент проектів програмного забезпечення”, “Методи  оптимізації”, “Якість програмного забезпечення та тестування”, “Архітектура та проектування програмного забезпечення”, “Економічна інформатика”, “Основи інформатики”