На кафедрі інформаційних технологій для студентів 1-4-их курсів читаються такі дисципліни:

1. Інформатика. Курс інформатики читається на всіх факультетах студентам 1-го курсу. Цей курс включає поглиблене вивчення об’єктно-орієнтованої мови С++ Buіlder.
2. Програмування інженерних задач і бази даних. Курс читається студентам факультетів ІМ, ТКС і ННІ “Поштовий зв’язок”. Він включає вивчення чисельних методів і ознайомлення з основами роботи баз даних.
3. Створення й обробка баз даних. Курс читається студентам ННІ “Менеджмент й економіка” і включає вивчення створення баз даних і їхніх структур.
4. Комп’ютерні інтегровані технології. Курс читається студентам ННІ “Поштовий зв’язок” і включає розширене знайомство з об’єктно-орієнтованим програмуванням.
5. Ідентифікація і моделювання технологічних об’єктів Курс читається студентам ННІ “Поштовий зв’язок” і включає вивчення побудови моделей ідентифікації об’єктів мовою програмування МаtLab.
6. Діагностика й оптимізація ЕОМ. Курс читається студентам ННІ “Радіо, телебачення й електроніка” і включає вивчення побудови персонального комп’ютера.
7. Комп’ютерні бази даних. Курс читається студентам інституту “Радіо, телебачення й електроніка” і включає вивчення створення баз даних і їхніх структур в електронних таблицях Excel, Access, а також створення баз даних за допомогою технологій АDO.

З 2005 року кафедра є випускаючою для студентів спеціальності “автоматизоване управління технологічними процесами”.