№ з/п

Бібліографічний опис опублікованих робіт

(Назва статті, тез доповідей;Видавництво, журнал (назва, номер, рік);

Назва конференції, симпозіуму, форуму, семінару, місце і дата проведення)

Статті

1

·                                 Y. Leonov. Self-similar groups, automatic sequences, and unitriangular representations. R. Grigorchuk, Y. Leonov,V Nekrashevych, V. Sushchansky.-// Bulletin of Mathematical Sciences? – DOI: 10.1007/s13373-015-0077-7,- USA – Springer, 2015. –

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13373-015-0077-7

2

Трофименко О.Г., Буката Л.М. Моделирование оптимальных геометрических параметров пьезоэлементов в виде бруска для полизмерительных мономорфных пьезокерамических преобразователей. у наук.фах.виданні: //Науково-практичний журнал інженерної академії України,  «Вісник Інженерної академії наук», 2015р . – №2. – С. 151-158

3

Трофименко Е. Г. Анализ проблем и перспектив развития мобильного широкополосного Интернета / Е. Г. Трофименко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах: Міжнародний науково-технічний журнал. – Хмельницький, 2015. –  № 2(51). – С. 206 – 211 Фахове видання, включене до РИНЦ, Index Copernicus,Google Schoolar

4

Strelkovskaya I, Solovskaya I, Severin N, Paskalenko S. Approximation of self-similar traffic by spline-functions. In 2016 13th International Conference on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET) – 2016. Р 132-135. IEEE

 

5

Chepok A.O. “On basic features of EM signal transporting along linear waveguides composed of Noble Metal nanospheres” / Chepok A.O. // Міжнародний науково-технічний журнал “Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах”, – 2015. – №3. – С. 161-165

6

Andrej Chepok. «Plasmon-polariton Properties in Metallic Nanosphere Chains» // Special Issue “Plasmonic Materials”, of Materials (ISSN 1996-1944), Witold Jacak, Jurij Krasnyj, Andrej Chepok. “Materials Science and Engineering”, Stanford University 496 Lomita Mall Stanford CA 94305 USA // Submitted to Entropy (Open Access). Pages 1-27. (Date of submission: 28 March 2015; Date of last revision request: 20 May 2015)

Конференції

 

1

Трегубова І.А., Ведерников А.В. Порівняння технічних характеристик сучасних моделей смартфонів; Materials of X11 International Research fand Practice  Conference  “Modern Scientific Potential – 2016” ; February 28 – March 7,2016; Volume 18 Mathematics Modern information techno

logies; Sheffield, UK; 2016; pp. 44-49

 

2

Евтушенко Н.И., Чепок А.О. «Использование факторного анализа для детального исследования успеваемости учащихся» // Матер. ХV МНТК «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-15-2015)», 10-14 вересня 2015 р., Одеса – Затока: ХНУ, 2015, с. 77-79.      (УДК 519.233.5: 519.254).

 

3

Єгошина Г.А. Архітектура web-сервісу класифікації повідомлень з соціальної мережі Twitter на основі технології Opinion Mining/ Збірник тез V міжнародної науково-практичної конференції «Інфокомунікації – сучасність та майбутнє» – Одеса, ОНАЗ, 2015 р

 

4

Вороной С.М. Визначення залежності морфологічних ознак від стилістичних особливостей тексту в задачі розробки лінгвістичної моделі класифікатора / Збірник тез V міжнародної науково-практичної конференції «Інфокомунікації – сучасність та майбутнє» – Одеса, ОНАЗ, 2015 р

 

 

5

Чепок А.О. Использование факторного анализа для детального исследования успеваемости учащихся. Евтушенко Н.И., Чепок А.О. // Матер. ХV МНТК «ВОТТП-15», 10-14 вересня 2015 р., Одеса – Затока: ХНУ, 2015, с. 77-79.  (УДК 519.233.5: 519.254)

 

6

Трофименко О. Г. Аналіз сучасного стану впровадження електронних сервісів обслуговування платників податків / О. Г. Трофименко // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (15 – 16 травня 2015 р.) : у 2 т. – Т. 1. – Одеса : Юридична література, 2015. – С. 722 – 725

 

7

Трофименко Е. Г. О проблемах внедрения в Украине высокоскоростной связи 4G на технологии LTE / Е. Г. Трофименко // Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції «Інформаційно-комунікаційні технології в сучасному світі: стан, проблеми, перспективи розвитку». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://conf.inf.od.ua/doklady-konferentsii/spisok-dokladov-iii-konferentsii/82-trofimenko-e-g. – Назва з екрану.

 

 

8

Трофименко О.Г. О проблемах внедрениґ в Украине высокоскоростной связи 4G на технологии LTE. // наук.-практ. Інтеренет-конференція, 2015

 

 

9

Трофименко О. Г. Європейський досвід організації електронного документообігу і створення електронних систем фінансової звітності / О. Г. Трофименко // Становлення громадянського суспільства в Україні: нормативно-правове підґрунтя: матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ: Правовий світ, 2015. – С. 83 – 85

 

10

Trofimenko E.G., Bukata l.N. Research of best practices of the USA for implementing systems of electronic tax reporting./. Medzinarodna vedecka konferencia- Europska tradicia v medzinarodnom prave: uplatnovanie ludskych prav/ = 6-7 may 2016, Bratislava, Slovenska republika, s. 165-169.

 

⇒ Результати роботи в ОНВК №49 в 2016-2017 н.р.