Навчально-методична література видана у 2016 році

Каф. Інформаційних Технологій

пп

Автор

Навчальна дисципліна

Назва видання (навчальний посібник, метод. Вказівки чи керівництва з лабораторних та практичних занять), № модуля, назва модуля

Обсяг

Др. арк.

Тираж

Термін подання

1

Трофименко О.Г

Прокоп Ю.В.

Буката Л.М.

Комп’ютерні технології та програмування

Методичні вказівки до виконання курсової роботи

з дисципліни

Комп’ютерні технології та програмування

Створення багатомодульних проектів для опрацювання даних у файлах

для напряму

6.050202 – “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

 

3

30

Лютий 2016

2

Трофименко О.Г

Прокоп Ю.В.

Буката Л.М.

Комп’ютерні технології та програмування

Комп’ютерні технології та програмування.

БАЗОВІ  АЛГОРИТМИ

Методичні вказівки до лабораторних і практичних робіт

для студентів напряму

6.050202 – “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

6

30

Січень 2016

3

Трофименко О.Г

Прокоп Ю.В.

Буката Л.М.

Комп’ютерні технології та програмування

Комп’ютерні технології та програмування

Опрацювання структурованих типів

Методичні вказівки до практичних і лабораторних робіт

для студентів напряму

6.050202 – “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

 

6

30

квітень  2016

4

Трофименко О.Г

Прокоп Ю.В.

Буката Л.М.

Комп’ютерні технології та програмування

Комп’ютерні технології та програмування. Програмне опрацювання файлів

Методичні вказівки до лабораторних і практичних робіт

для студентів напряму

6.050202 – “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

 

5

30

Березень

2016

5

Трофименко О.Г.,

Буката Л.М.

Створення та обробка баз даних

СУБД  ACCESS

СТВОРЕННЯ ТА ОПРАЦЮВАННЯ БАЗ ДАНИХ

Методичні вказівки до лабораторних і практичних робіт

для студентів напряму

6.050202 – “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

 

6

30

Лютий 2016

6

Прокоп Ю.В. Трофименко О.Г

Буката Л.М.

Основи програмування

Basics of Progamming

Part 1

Basic Algorithms

Methodical instructions for laboratory training and exercises

 

4,75

30

Вересень 2016