Кафедра «Інформаційних Технологій» є однією з провідних кафедр ННІ ІКПІ ОНАЗ ім.О.С.Попова. За час становлення кафедри трудовий колектив кафедри пройшов довгий шлях. Основним напрямком роботи кафедри є підготовка бакалаврів та магістрів за напрямком за 121 спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення» та викладання спеціальних предметів для студентів інших спеціальностей.

На кафедрі підготовлені і викладаються курси: “Інформатика “, “Створення та обробка БД”, “Технології  програмування”, “Комп’ютерні технології та програмування  (КТ та Пр)”, “Технології  програмування та  Організація  та підтримка баз даних”, “Програмні засоби моделювання в інфокомунікаціях”, “Основи програмування”, “Дискретна математика”, “Об’єктивно-орієнтоване програмування”, “Алгоритмізація  та  програмування”, “Чисельні методи”, “Об’єктивно-орієнтоване програмування”, “Комп’ютерна схемотехніка та Архітектура комп’ютера”, “Бази даних”, “Операційні системи”, “Веб-технології та веб-дизайн”, “Конструювання програмного забезпечення”, “Моделювання та аналіз програмного забезпечення”, “Мережеве програмування”, “Аналіз вимог до програмного забезпечення”, “Алгоритм та структури даних”, “Групова динаміка і комунікації”, “Основи програмної інженерії”, “Проектний практикум”, “Офісні технології”, “Проектування інтерфейсів”, “Програмування мікроконтролерів  та Інтернет речей”, “Емпіричні методи програмної інженерії”, “Програмування для мобільних платформ”, “Моделювання систем”, “Менеджмент проектів програмного забезпечення”, “Методи  оптимізації”, “Якість програмного забезпечення та тестування”, “Архітектура та проектування програмного забезпечення”, “Економічна інформатика”, “Основи інформатики”

 

Кафедру очолює професор, доктор технічних наук Романюк Вадим Васильович.

У складі кафедри працюють: професори – Панченко Б.Є., Ісмаілова Н.П., Малахов Э.В.; доценти – Глазунова Л.В., Єгошина Г.А., Заврак М.В., Калініна Т.О., Трофименко О.Г.; старші викладачі – Манаков С.Ю., Косирева Л.А., Яценко В.Є., Буката Л.М., Прокоп Ю.В., Чепок А.О., Шнайдер С.П.; викладачі – Бобікова М.Г., Гребінна І.В.; Фахівець 1 категорії Бобікова М.Г.,

 

Для викладання дисциплін кафедра використовує спеціалізовані аудиторії 251, 252, 243, 244, 245 2 лабораторного корпусу академії.

Кафедра інтенсивно співпрацює з провідними ІТ підприємствами м.Одеси, України та закордонними компаніями. Компанії здійснюють і спонсорську допомогу, зокрема «KEEPSOLID».

 

121 [object object] Кафедра інформаційних технологій 121