Інфокомунікації — це сучасна інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура, яка забезпечує можливості інформаційного обміну передавання мови, даних та відеозображень для надання користувачам широкого спектру послуг на базі конвергенції та взаємодії технологій.

Програмна інженерія забезпечує інтегрування принципів математики, інформатики та комп’ютерних наук з інженерними підходами. Це напрямок підготовки фахівців, який пов’язаний з теорією, методами та засобами професійної розробки програмного забезпечення, його реалізації, тестування, обслуговування та модернізації.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ ТА ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Історія інституту

   В 1920 році в Одеському інституті інженерів зв’язку було створено факультет телефонно-телеграфного зв’язку, який став історичним попередником теперішнього Навчально-наукового інституту інфокомунікацій та програмної інженерії (ННІ ІКПІ). Першими деканами факультету були доценти Коган М.М. і Млієвський З.Б. Після закінчення Великої Вітчизняної війни, з 1945 р. факультет очолювали доценти Грязєв В.І., Ружинський Д.П., Шилов О.С. Стрімкий розвиток галузі зв’язку зумовив необхідність заснування в 1967 р. нового факультету – автоматичного електрозв’язку, який очолив доцент Шилов О.С. Пізніше деканами були доценти Захарченко М.В. (з 1970 р. до 1981 р., зараз – професор, д.т.н., проректор із навчальної роботи Академії), Одинцов М.М. (з1981 р. до 1982р., зараз – доцент кафедри ВОЛЗ), Діденко В.Є. (1982 – 1985 рр., зараз – пенсіонер), Орлов В.М. (1985 –1989 рр., сьогодні професор, д.е.н., завідувач кафедри економіки підприємств та корпоративного управління), Брітнер Л.П. (1989 – 2000 рр., зараз – пенсіонер). З появою нових технологій зв’язку та вдосконаленням змісту навчання у лютому 2001 р. назву факультету було змінено, факультет Автоматичного електрозв’язку було перейменовано у факультет Інформаційних мереж. Зміна назви факультету не тільки враховувала існуючі технологічні зміни структури галузі телекомунікацій, а й дозволила суттєво розширити напрямки підготовки фахівців. Тенденції конвергенції існуючих окремо на протязі багатьох років телекомунікаційних та інформаційних мереж в єдину інфокомунікаційну інфраструктуру, зумовили у лютому 2012 р. злиття двох факультетів Інформаційних мереж та Телекомунікаційних систем у факультет Інфокомунікацій. Стрімкі темпи розвитку інфокомунікацій зумовили нові вимоги до підготовки фахівців, які передбачають отримання знань не тільки інфокомунікаційної інфраструктури, а ще й знань з ІТ-технологій, програмування та системної інтеграції, інсталяцій операційних систем та програмного забезпечення. Важливою подією минулого року стало ліцензування нового напряму бакалаврату 6.050103 – Програмна інженерія, метою якого є підготовка затребуваних ІТ-фахівців галузі. Тому, згідно вимогами сьогодення та за умов розширення напрямів підготовки, передових методів навчання, видів і форм діяльності й відповідно до рішення Вченої ради ОНАЗ ім. О.С. Попова згідно наказу № 01-05-403 від 31.12.2013 р. на базі факультету Інфокомунікацій створено Навчально-науковий інститут інфокомуінкацій та програмної інженерії.

З грудня 2000 року й до сьогодні ННІ ІКПІ очолює професор, доктор технічних наук Стрелковська Ірина Вікторівна.

Strelkovskaya [object object] ННІ Інфокомунікацій та програмної інженерії Strelkovskaya 214x300

На кафедрах ННІ ІКПІ вже з перших років його функціювання сформувався висококваліфікований колектив викладачів, які є відомими своєю творчою, педагогічною, видавничою, науковою діяльністю та плідними зв’язками з галузевими підприємствами. Це понад 422 викладачів, в тому числі 18 академіків, членів-кореспондентів міжнародних і галузевих академій; 50 професорів, докторів наук; 175 доцентів, кандидатів наук;4 заслужених працівника вищої школи України; 5 лауреатів Державної премії, 5 заслужених діячів науки і техніки України, які дають студентам ґрунтовні знання та навички для застосування в майбутній фаховій діяльності.

Чимала кількість випускників минулих років стали видатними вченими, керівниками підприємств галузі зв’язку, великих науково-дослідних, конструкторських і виробничих підприємств. Факультет пишається своїми випускниками, серед яких професори: Воробієнко П.П., Захарченко В.М., Петринський Є.Н, Гранатуров В.М., Котельников А.К., доценти: Кордобовський О.І., Савицький Ю.П., Пасічник М.Д., Зелінський М.Ф., Большой О.Л., Жарко І.В., Женжера В.Л., Лейбзон А.Я., Проживальський О.П., Русинський А. П., Ганжа С.М. та ін.

Сьогодні Навчально-науковий інститут інфокомунікацій та програмної інженерії продовжує працювати як провідний осередок Академії із збереженням минулих традицій та найбільш багаточисленний інститут Академії, на якому навчаються понад 1000 студентів. Наші студенти – це яскраві особистості, лідери, талановиті студенти й молоді науковці, які мають активну громадську позицію й презентують свої досягнення не тільки в процесі навчання та науковій діяльності, а й в суспільному житті Академії, самодіяльності та КВК.


Організаційно до складу ННІ ІКПІ входить шість кафедр
:

  • Вищої математики (завідувач – доц. Дмитрієва І. Ю.);

  • Волоконно-оптичних ліній зв’язку (завідувач – проф. Бондаренко О. В.);

  • Інформаційних технологій  (завідувач – проф. Леонов Ю. Г.);

  • Комутаційних систем (завідувач – проф. Ложковський А. Г.);

  • Мереж зв’язку (завідувач – проф. Нікітюк Л.А.);

  • Телекомунікаційних систем (завідувач – проф. Балашов В. О.).

Якісному навчально-методичному забезпеченню підготовки фахівців сприяє активна наукова та методична діяльність викладачів. Вчені ННІ ІКПІ за останні 5 років опублікували понад 300 наукових робіт у міжнародних та вітчизняних наукових журналах, 70 монографій, підручників, навчальних посібників, в тому числі під грифом Міністерства освіти і науки України й Міністерства транспорту та зв’язку України.

Велика робота в ННІ ІКПІ здійснюється з удосконалення лабораторної бази. Зусиллями колективу кафедри Мереж зв’язку створені сучасні навчальні лабораторії, які обладнані новітнім мережним обладнанням. Спільно з швейцарською компанією “Райхле і  Де-Массарі Україна“ (зараз „Sunergia”) організовано спеціалізовану лабораторію “Структуровані кабельні системи“, в якій проходять навчання близько 300 студентів щорічно. Для роботи в цій лабораторії викладачі кафедри пройшли підготовку в навчальному центрі компанії “Райхле і Де-Массарі Україна“. Право отримання сертифікатів надається і найкращим студентам, які успішно засвоїли дисципліну «Структуровані кабельні системи» і пройшли тестування в компанії R&M, вони отримують іменні міжнародні сертифікати R&M, які дають можливості першочергового працевлаштування в компаніях системних інтеграторах в будь-якій точці земної кулі. Лабораторія «Інфокомунікацій» призначена для вивчення студентами архітектурних особливостей сучасних мереж і можливостей здобувати навичок роботи в реальних інформаційних і телекомунікаційних мережах та отримання знань з проектування мереж з використанням сучасних програмних продуктів. Лабораторія «Мережних технологій» дає можливості студентам досліджувати сучасні параметри і протоколи інформаційних мереж. Крім того, кафедра Мереж зв’язку має філіал на базі найбільшої в регіоні телекомунікаційної компанії TeNeT, де студенти проходять виробничу практику і набираються досвіду практичної роботи на підприємстві.

На кафедрі Комутаційних систем створено лабораторію „Цифрові системи комутації“, на базі сучасного комутаційного обладнання ЦСК „Квант-Е“ ТОВ „Телекарт-Прилад“, крім того, в цій лабораторії налаштовано та експлуатуються: ЦСК „Дніпро”, ОАО „Днепропетровский машиностроительный завод”; ЦСК „Матрица”, НПО „Телекоммуникационные технологии” та сучасний вузол мультисервісного доступу MSAN МОНІС. Використання в навчальному процесі сучасного обладнання лабораторій дає змогу студентами отримувати знання та професійні навички на реальному обладнанні. Нещодавно лабораторну базу ННІ ІКПІ було розширено обладнанням базової станції BTS CDMA-2000, яку в якості спонсорської допомоги надали оператори мобільного зв’язку „Інтерднестрком” та „Інтертелеком” з метою якісної практичної підготовки студентів спеціалізації „Мобільний зв’язок”.

На кафедрі Телекомунікаційних систем працює п’ять навчальних лабораторій, які обладнанні сучасним цифровим обладнанням: Ericsson, Iskratel, Alcatel-Lucent, Фарлеп та Watson Telecom. Три комп’ютерних класи забезпечують проведення циклу віртуальних лабораторних робіт. Навчальний лінійно-апаратний зал кафедри дозволяє якісно виконувати практичну підготовку спеціалістів. Теоретична підготовка студентів доповнюється практичною роботою під час лабораторних робіт на діючому сучасному обладнанні зв’язку й виробничою практикою на підприємствах зв’язку.

На кафедрі Волоконно-оптичних ліній зв’язку організовано три навчальні лабораторії, які оснащені приладами вимірювання місць пошкодження ОК «Горизонт», приладами для зварювання оптичних волокон, вимірювачами дисперсії ОВ «ИД-42», оптичними тестерами та оптичними рефлектометрами. Такий перелік обладнання дозволяє студентам отримати знання та практичні навички з вивчення конструкції оптичних волокон (ОВ) та оптичних кабелів (ОК), навчитися самостійно виконувати вимірювання параметрів ОВ, виконувати зварювання ОВ, визначати місця пошкодження ОК, виконувати вхідний контроль будівельних довжин ОК, визначати характеристики передавальних та приймальних пристроїв волоконно-оптичних систем передачі (ВОСП) та вимірювати енергетичний потенціал ВОСП. За допомогою програмного комплексу АПР ЛКС та програми АВК в комп’ютерному класі кафедри студенти отримують навички складати робочі проекти ВОЛЗ і виконувати кошторисно-фінансовий розрахунок до них.

НАВІГАЦІЯ

КАФЕДРИ