Планування виховної роботи кафедра управління проектами та системного аналізу проводиться, згідно розроблених в академії рекомендацій по виховній роботі.

Виховна робота на кафедрі реалізується шляхом індивідуальної роботи викладачів зі студентами та організації різноманітних культурно-масових заходів.

Викладачі кафедри згідно графіку відвідують прикріплені за кафедрою кімнати гуротожитків академії з метою адаптації  студентів до навчального процесу, поліпшення соціального клімату, попередження конфліктних ситуацій  та створення комфортних умов проживання у гортожитках Академії.

Викладачі кафедри управління проектами та системного аналізу беруть участь в організації проведення Дня відкритих дверей (поширення навчально-наукової інформації про Інститут «Економіки та менеджменту») та проводять профорієнтаційну роботу по залученню абітурієнтів на навчання до Академії серед учнів середніх  шкіл м. Одеси, коледжів Одеського регіону та інших регіонів України.

Беруть активну ачасть в організаціх та проведення загальноакадемічних масових художньо-естетичних заходів (Дня знань, Дня академії, Дня інституту й інших свят і конкурсів).

DSCF0394 [object object] Виховна робота DSCF0394