У зв’язку з мобілізацією вищої освіти відносно входження України в «Болонський процес», особлива увага на кафедрі приділяється наукової роботі та науковим розробкам. Деякі з них захищені авторськими свідотствами.

Запропоновано метод визначення тарифів на телекомунікаційні послуги, ядром якого є модель процесу надання послуг (еталонна модель), що враховує тільки ті елементи існуючої мережі, які приймають участь у реалізації надаваних послуг. Даний метод також базується на імітаційній моделі визначення обсягів експлуатаційних витрат шляхом моделювання роботи аналогічної за масштабами гіпотетичної підсистеми з використанням вихідних даних, що відповідають сучасному стану ринку та діючому законодавству, що враховує особливості функціонування мережі.

⇒ Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір