МАКЕТ- СтЕнД- каф. УП и СА - ОКОНЧ [object object] Кафедра управління проектами та системного аналізу

Сучасні умови функціонування та тенденції розвитку галузі зв’язку та інших галузей економіки України потребують спеціалістів в області системного аналізу та управління проектами, які володіють вміннями використання сучасних систем та засобів підтримки прийняття управлінських рішень, де застосовуються оптимізаційні методи дослідження операцій.

Для забезпечення поглибленої підготовки фахівців, високої ефективності навчального процесу, наукової та методичної діяльності у напрямі вирішення названих проблем, у процесі розбудови діяльності навчально-наукового інституту економіки та менеджменту (ІЕМ), наказом ректора Академії в лютому 2003 року була створена кафедра управління проектами та системного аналізу.

Завідувачем кафедри було призначено професора, д.т.н. Ніну Олексіївну Князєву. Вона працювала в Академії з 1968 року до 2005 року. В 1972 році Князєва Н.О. закінчила аспірантуру Одеського електротехнічного інституту зв’язку ім. О.С. Попова та захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидат технічних наук. В 1996 р. вона захистила докторську дисертацію на тему “Моделі, методи і алгоритми проектування систем управління коммунікакційних мереж великої розмірності”. З 1996 по 2002р.р. займала посаду декана факультету економіки та менеджменту. Під її керівництвом підготовлено та захищено 6 кандидатських дисертацій. Вона опублікувала понад 120 наукових праць, серед яких 12 це підручники та навчальні посібники.

З травня 2005 року до січня 2007 року кафедру очолював д.е.н., професор Гранатуров Володимир Михайлович.

З січня 2007 року кафедру очолила к.е.н.,  доцент Бобровнича Наталя Серафимівна.

Контактна інформація

Адреса: м. Одеса, вул. Ковальська, 1

головний корпус, каб. 331

Телефон: (048) 705-04-51

Email: institut.ekonom@onat.edu.ua

 

Завідувач кафедри

к.е.н., доц. Бобровнича Наталя Серафимівна

Телефон: (048) 705-02-40