Кафедра менеджменту та маркетингу вийшла зі складу кафедри економіки й управління підприємствами зв’язку та стала самостійною кафедрою у січні 1989 року за наказом ректора Одеського електротехнічного інституту зв’язку ім. О.С. Попова. Це було зумовлене зростаючими вимогами до підготовки фахівців у сфері управління підприємствами зв’язку.

Організатором і засновником педагогічної та наукової роботи на кафедрі був, професор Стрельчук Євгеній Миколайович, який очолював кафедру з моменту її створення до 2015 року.

Кафедра менеджменту та маркетингу є випусковою за спеціальністю:

«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»

 Основні дисципліни, які складають фахову підготовку:

 • Інтелектуальна власність ;
 • Цивільний захист;
 • Договірне право;
 • Ділова іноземна мова;
 • Публічне адміністрування;
 • Менеджмент організацій;
 • Корпоративне управління;
 • Управління змінами;
 • Управління проектами;
 • Фінансовий менеджмент;
 • Інформаційні системи і технології в управлінні організацією;
 • Управління якістю;
 • Міжнародний менеджмент;
 • Економічна діагностика;
 • Психологія управління.

За вибором студент може отримати підготовку за такими дисциплінами, як:

 • Інвестиційний менеджмент в галузі зв′язку
 • Інноваційний менеджмент в галузі зв′язку
 • Стратегічний менеджмент підприємств зв′язку
 • Державне регулювання в галузі зв’язку тощо.

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • менеджер з питань комерційної діяльності та управління;
 • менеджер апарату центральних органів державної влади;
 • менеджер з персоналу;
 • помічник керівника підрозділів;
 • експерт з економічних питань;
 • аналітик фінансових ринків;
 • економіст зі збуту;
 • керівник функціональних підрозділів;
 • менеджер з матеріально-технічного забезпечення;
 • керівник малих підприємств.

 Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання:

 • апарат управління підприємств та організацій, зокрема у сфері зв’язку та інформатизації;
 • банки та фінансово-кредитні установи;
 • структури центральних державних і регіональних органів управління;
 • фінансово-промислові групи;
 • консультаційні центри;
 • консалтингові організації;
 • науково-виробничо-технічні комплекси;
 • технопарки.

Випускники кафедри менеджменту та маркетингу ОНАЗ ім. О.С. Попова працюють сьогодні на таких провідних підприємствах Одеси, як: ПАТ “Укртелеком”, “МТС”, “Київстар”, “Одеський припортовий завод” та ін., є співробітниками та керівниками підрозділів провідних банків – МТБ, “Південний”, “Правекс”, “Приватбанк”, “Укрсоцбанк”.

Основні завдання, які зможе вирішувати випускник, що отримав підготовку в ОНАЗ ім. О.С. Попова за спеціальністю: «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»:

 • планувати та прогнозувати господарську діяльность підприємства;
 • проводити системний аналіз і прогноз діяльності організації за умов конкуренції, забезпечувати конкурентоспроможність;
 • здійснювати бізнес-планування, розроблення та обґрунтування напрямів та засобів розширення ринків збуту суб’єктів господарської діяльності;
 • здійснювати реалізацію управлінських рішень;
 • здійснювати управління персоналом, формування колективу та керівництво ним;
 • здійснювати формування та розвиток організаційної культури та іміджу підприємства;
 • вести загальне управлення внутрішніми справами підприємства;
 • приймати відповідальні рішення на управлінському рівні.

Наукові спеціальності, за якими є можливість продовжити освіту в аспірантурі ОНАЗ ім. О.С. Попова після закінчення навчання за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»:

«08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».