Станкевич Ірина Володимирівна

Станкевич_2 [object object] СКЛАД КАФЕДРИ          2

Посада: в.о. завідуючого кафедрою менеджменту та маркетингу, докторант, представник керівництва з якості ОНАЗ ім. О.С, Попова.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Тема дисертації: «Складові організаційно-економічного механізму управління якістю послуг поштового зв’язку», захист – 2010 р.

Вчене звання: доцент кафедри менеджменту та маркетингу.

Освіта: Українська державна академія зв’язку ім. О.С. Попова, спеціальність «Економіка підприємств», 2001 р.

Дисципліни, що викладає: управління інноваціями, управління якістю, економіка та організація інноваційної діяльності, комплексні системи управління якістю послуг поштового зв’язку.

Публікації: є автором 100 публікацій, серед яких: 83 наукового та 17 навчально-методичного характеру, у тому числі 31 публікація у фахових виданнях, 2 навчальних посібники (1 з грифом МОН України – «Операційний менеджмент в галузі зв’язку») та підручник з грифом МОН України – «Управління якістю».

Сфера наукових інтересів: управління якістю освітньої діяльності вищих навчальних закладів. Керує підготовкою науково-педагогічних кадрів через аспірантуру.

Електронна адреса: kafedra.mim@onat.edu.ua


Сакун Ганна Олександрівна

Сакун [object object] СКЛАД КАФЕДРИПосада: доцент кафедри менеджменту та маркетингу, вчений секретар та відповідальна за наукову діяльність кафедри менеджменту та маркетингу.

Науковий ступінь: кандидат філософських наук за спеціальністю 09.00.10 «Філософія освіти».

Тема дисертації: «Освіта як предмет філософсько-акеологічної рефлексії», захист – червень 2010 р.

Вчене звання: доцент кафедри менеджменту та маркетингу.

Освіта: Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, спеціальність «Менеджмент організацій», 2004 р.

Дисципліни, що викладає: маркетинг, планування і контроль на підприємстві, соціальна відповідальність, організація підприємницької діяльності в галузі зв’язку.

Публікації: є автором 94 публікацій, серед яких: 74 наукового та 20 навчально-методичного характеру, у тому числі 16 публікацій у фахових виданнях та 5 навчальних посібників.

Сфера наукових інтересів: маркетинг та розвиток соціальної функції менеджменту на сучасних підприємствах.

Керує підготовкою науково-педагогічних кадрів через аспірантуру.

Електронна адреса: kafedra.mim@onat.edu.ua


Тардаскина Тетяна Миколаївна

Тардаскина [object object] СКЛАД КАФЕДРИПосада: доцент кафедри менеджменту та маркетингу, заступник директора ННІ Е та М з навчальної роботи, відповідальна за міжнародну діяльність кафедри,  куратор 4 курсу напрямку підготовки «Менеджмент» та куратор 5 курсу спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)».

Науковий ступінь: кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Тема дисертації: «Організаційно-економічні складові інформаційної безпеки телекомунікаційних мереж загального користування», захист – 2008 р.

Вчене звання: доцент кафедри менеджменту та маркетингу.

Освіта: Одеська національна  академія зв’язку ім. О.С. Попова, спеціальність «Менеджмент організацій», 2004 р.

Дисципліни, що викладає: менеджмент, організація операційних процесів в галузі зв’язку, зовнішньоекономічна діяльність, електронна комерція.

Публікації: є автором 110 публікацій, серед яких: 98 наукового та 12 навчально-методичного характеру, у тому числі 19 публікація у фахових виданнях, 6 навчальних посібники (2 з грифом МОН України – «Основи підприємництва, менеджменту та маркетингу в галузі зв’язку», «Менеджмент інформаційної безпеки в галузі зв’язку»).

Сфера наукових інтересів: економіка та управління інформаційною безпекою в галузі зв’язку.

Керує підготовкою науково-педагогічних кадрів через аспірантуру.

Електронна адреса: kafedra.mim@onat.edu.ua


Бондаренко Олена Михайлівна

Бондаренко [object object] СКЛАД КАФЕДРИПосада: доцент кафедри менеджменту та маркетингу, відповідальна інституту економіки та менеджменту за наукову роботу, за профорієнтаційну діяльність та працевлаштування. Відповідальна з СУЯ ННІЕМ.

Науковий ступінь: кандидат філософських наук за спеціальністю 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії».

Тема дисертації: «Соціальна адаптація особистості в пострадянському суспільстві», захист – 2004 р.

Освіта: Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова, спеціальність – біологія, кваліфікація – викладач біології та хімії, 1999 р.

Дисципліни, що викладає: основи маркетингу, управління персоналом, само менеджмент, операційний менеджмент, методика викладання управлінських дисциплін.

Публікації: є автором 70 публікацій, серед яких: 65 наукового та 5 навчально-методичного характеру, у тому числі 6 публікацій у фахових виданнях, 3 навчальні посібники, (1 монографія – «Соціальна адаптація: феномен і прояви»)

Сфера наукових інтересів: сучасні підходи до управління персоналом в галузі зв’язку.

Електронна адреса: kafedra.mim@onat.edu.ua


Богатирьова Людмила Дмитрівна

Богатырева [object object] СКЛАД КАФЕДРИПосада: доцент кафедри  менеджменту та маркетингу, заступник директора ННІЕМ по заочному навчанні, у 2004-2013 виконувала обов`язки відповідального секретаря приймальної комісії.

Освіта: Одеський електротехнічний інститут зв’язку ім. О.С. Попова, спеціальність багатоканальний електрозв’язок, 1972 р. В 1996-1998 рр. пройшла стажування за ініціативною програмою Канцлера ФРГ для України з проблем «Економіка та управління економікою» в Німеччині та одержала міжнародний диплом «Master of Business Training».

Дисципліни, що викладає: менеджмент, стратегічне управління, стратегія підприємства, стратегічний менеджмент підприємств зв`язку.

Публікації: є автором 75 публікацій, серед яких: 47 наукового та 28 навчально-методичного характеру, у тому числі 2 навчальних посібники з грифом Держкомзв`язку, 1 посібник у співавторстві с грифом МОНУ, 1 монографія у співавторстві..

Сфера наукових інтересів: сучасні підходи до управління телекомунікаційними компаніями, а саме стратегічний підхід.

Людмила Дмитрівна неодноразово була нагороджена галузевими, відомчими та державними нагородами, а саме: у 2005 р. – Почесною грамотою Державного департаменту з питань зв`язку та інформатизації України; у 2007 р. – Почесною грамотою голови Одеської обласної державної адміністрації, у 2008 р. – нагрудним знаком «Почесний зв`язківець України» та відзначена цінним подарунком (годинником) Голови Верховної Ради України; у 2009 р. – Почесною грамотою Кабінета Міністров України; у 2010 р. – медаллю ОНАЗ ім..О.С. Попова «АLMA»; у 2011 р. – нагрудним знаком «Почесна відзнака Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України»

Електронна адреса: kafedra.mim@onat.edu.ua


Борисевич Євгенія Георгіївна

Борисевич [object object] СКЛАД КАФЕДРИПосада:  доцент кафедри менеджменту та маркетингу, відповідальна за дистанційне навчання, виконує обов‘язки уповноваженого  з якості від кафедри

Вчене звання: доцент кафедри менеджменту та маркетингу.

Освіта: Одеський електротехнічний інститут зв’язку ім. О.С. Попова, спеціальність «Автоматичний електроз‘язок», 1981 р.

Дисципліни, що викладає: адміністративний менеджмент, логістика, менеджмент телекомунікацій, маркетинг послуг поштового зв‘язку.

Публікації: є автором понад 80 публікацій,у наукових спеціалізованих, міжнародних, національних,  галузевих виданнях та посібників по дисциплінах.

Сфера наукових інтересів: менеджмент і маркетинг в сфері телекомунікацій иа поштового зв‘язку.

Нагороджена почесною грамотою ПАТ «Укртелеком» за керівництво дипломними роботами студентів.

Електронна адреса: kafedra.mim@onat.edu.ua


Жуковська Людмила Енгельсівна

Жуковская [object object] СКЛАД КАФЕДРИПосада: старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу, заступник директора ННІ «Економіки та менеджменту» з другої вищої освіти.

Освіта: Одеський Державний університет ім. І.І. Мечнікова, спеціальність «Математика», 1970 р

Дисципліни, що викладає: теорія організацій, логістика, планування і контроль на підприємстві, менеджмент телекомунікацій.

Публікації: є автором понад 53 публікацій, з яких 32 у наукових спеціалізованих, міжнародних, національних, галузевих виданнях  та 21 навчальних та методичних посібників по дисциплінах.

Сфера наукових інтересів: менеджмент і маркетинг в сфері телекомунікацій иа поштового зв’язку.

Нагороджена грамотою Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації.

Електронна адреса: kafedra.mim@onat.edu.ua


Пінчук Тетяна Анатоліївна

Пинчук [object object] СКЛАД КАФЕДРИПосада: старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу, відповідальна за профорієнтацію студентів, відповідальна за практику студентів.

Освіта: Українська державна академія зв’язку ім. О.С. Попова, спеціальність «Економіка підприємств», 1997рік.

Дисципліни, що викладає: менеджмент, менеджмент зовнішньоєкономічної діяльності,маркетинг, вступ до фаху, комунікаційний менеджмент.

Публікації: є автором 35 публікацій, серед яких: 20 наукового та 15 навчально-методичного характеру, у тому числі 5 публікацій у фахових виданнях, 10 навчальних посібників .

Сфера наукових інтересів: системна  методологія управління програмами розвитку підприємства.

Електронна адреса: kafedra.mim@onat.edu.ua


Ісайко Тамара Арсентіївна

Исайко_2 [object object] СКЛАД КАФЕДРИ       2Посада: фахівець I- категорії

Освіта: Одеський електротехнічний інститут зв’язку ім. О.С. Попова, спеціальність «Інженер електрозв’язку», 1974 р.

Дисципліни, що викладає: стратегічне управління, Стратегічний менеджмент, Бізнес-планування

Публікації: є автором 45 публікацій, серед яких: 20 наукового та 25 навчально-методичного характеру, у тому числі 3 навчальних посібники

Сфера наукових інтересів: управління якістю освітньої діяльності вищих навчальних закладів.


Калугіна Наталія Анатоліївна

Калугина [object object] СКЛАД КАФЕДРИПосада: старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Тема дисертації: «Маркетингова стратегія розвитку телекомунікаційного підприємства на засадах диверсифікації», захист – 2015 р.

Освіта: Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, спеціальність «Менеджмент організацій», 2010 р.

Дисципліни, що викладає: організація підприємницької діяльності в галузі зв’язку; основи менеджменту, маркетингу та підприємництва; електронна комерція; безпека інформаційно-комунікаційних систем.

Публікації: є автором понад 45 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, у тому числі 18 публікацій у фахових виданнях, 2 навчальних посібники.

Сфера наукових інтересів: стратегія розвитку підприємств в сучасних умовах.

Електронна адреса: kafedra.mim@onat.edu.ua

 


Спорінопті Надія Олексіївна

Споринопти [object object] СКЛАД КАФЕДРИПосада: Провідний фахівець

Освіта: Одеський електротехнічний інститут зв’язку ім. О.С. Попова, спеціальність       «Радіозв`язок та радіомовлення», 1974 р.

Електронна адреса: kafedra.mim@onat.edu.ua


Кульчицька Марина Костянтинівна

Кульчицкая [object object] СКЛАД КАФЕДРИПосада: викладач кафедри менеджменту та маркетингу

Освіта: Одеська національна академія зв’язку ім. О.С.Попова, спеціальність «Менеджмент організацій», 2015

Дисципліни, що викладає: управління інноваціями, економічна організація інноваційної діяльності, організація виробництва в галузі ТЛК, організація операційних процесів в галузі зв’язку

Сфера наукових інтересів: управління персоналом операторів мобільного зв’язку

Електронна адреса: kafedra.mim@onat.edu.ua