Станкевич Ірина Володимирівна

Станкевич_2 [object object] СКЛАД КАФЕДРИ          2

Посада:  завідуюча кафедрою менеджменту та маркетингу.

Обовязки по академії: заступник керівника Органу з сертифікації систем менеджменту ОНАЗ ім. О.С. Попова; представник керівництва з якості ОНАЗ ім. О.С. Попова.

Науковий ступінь: доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Тема докторської дисертації: «Управління діяльністю освітньої організації на засадах багатовимірного оцінювання якості», захист – 2018 р.

Тема кандидатської дисертації: «Складові організаційно-економічного механізму управління якістю послуг поштового зв’язку», захист – 2010 р.

Вчене звання: доцент кафедри менеджменту та маркетингу.

Освіта: вища, Українська державна академія зв’язку ім. О.С. Попова, спеціальність «Економіка підприємств», 2001 р.

Дисципліни, що викладає: управління інноваціями, управління якістю, економіка та організація інноваційної діяльності, комплексні системи управління якістю послуг поштового зв’язку, інноваційний менеджмент в галузі зв’язку.

Публікації: є автором понад 110 публікацій, серед яких: 103 наукового та 8 навчально-методичного характеру, у тому числі 44 публікації у фахових виданнях, 2 навчальних посібники (1 з грифом МОН України – «Операційний менеджмент в галузі зв’язку») та підручник з грифом МОН України – «Управління якістю».

Сфера наукових інтересів: управління якістю освітньої діяльності закладів вищої освіти. Керує підготовкою науково-педагогічних кадрів через аспірантуру.

Особливі відомості: аудитор з сертифікації систем управління якістю за ДСТУ ISO 9001:2015 у галузях економіки: 31 зв’язок, 34 дослідження та розвиток, 37 навчання та виховання (орган сертифікації персоналу ДП «Укрметртестстандарт» (м. Київ); нагороджена грамотами міського та обласного рівнів: Почесна грамота Одеської міської ради «За багаторічну плідну працю, високі досягнення у професійній діяльності, значний особистий внесок у розвиток сфери освіти і науки у місті Одесі та з нагоди відзначення Дня науки» (2014 р.); Почесна грамота Одеської обласної ради «За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток освітньої галузі, професійну і наукову підготовку студентської молоді, високий професіоналізм та з нагоди 95-річчя ОНАЗ ім. О.С. Попова» (2015 р.).

Електронна адреса: kafedra.mim@onat.edu.ua 


Сакун Ганна Олександрівна

Сакун [object object] СКЛАД КАФЕДРИПосада: доцент кафедри менеджменту та маркетингу.

Обовязки по кафедрі: заступник завідувача кафедри, вчений секретар та відповідальна за наукову діяльність кафедри менеджменту та маркетингу.

Науковий ступінь: кандидат філософських наук за спеціальністю 09.00.10 «Філософія освіти».

Тема дисертації: «Освіта як предмет філософсько-акеологічної рефлексії», захист – червень 2010 р.

Вчене звання: доцент кафедри менеджменту та маркетингу.

Освіта: Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, спеціальність «Менеджмент організацій», 2004 р.

Дисципліни, що викладає: маркетинг, інтернет-маркетинг, комунікативний менеджмент, планування і контроль на підприємстві, бізнес-планування оператора зв’язку, корпоративна соціальна відповідальність.

Публікації: є автором 94 публікацій, серед яких: 74 наукового та 20 навчально-методичного характеру, у тому числі 16 публікацій у фахових виданнях та 5 навчальних посібників.

Сфера наукових інтересів: інтернет-маркетинг та розвиток соціальної функції менеджменту на сучасних підприємствах.

Керує підготовкою науково-педагогічних кадрів через аспірантуру.

Електронна адреса: kafedra.mim@onat.edu.ua


 

 Стрій Любов Олексіївна

Любов Олексіївна Стрій фото [object object] СКЛАД КАФЕДРИ

Посада: професор кафедри менеджменту та маркетингу.

Науковий ступінь: доктор економічних наук за спеціальністю 08.07.04 – економіка транспорту і зв’язку.

Тема дисертації: 

докторської: “Ринково-орієнтована система управління економічною діяльністю у галузі зв’язку”, захист – 2003 р.

кандидатської: “Маркетингові дослідження ефективності систем обслуговування техніки у галузі зв’язку”, захист – 1997 р.

Вчене звання: професор кафедри економічної теорії, 2005.

Освіта: вища, Українська державна академія зв’язку ім. О.С. Попова,  за спеціальністю економіка і управління у зв’язку, 1995 р.

Дисципліни, що викладає: маркетинг; міжнародний маркетинг; основи менеджменту, маркетингу підприємства; основи менеджменту, маркетингу та підприємництва в галузі зв’язку; основи бізнесу в радіоелектроніці.

Публікації: є автором 163 наукових і навчально-методичних праць: наукових – 144, навчально-методичних – 19. Серед наукових праць: 6 монографій (3 міжнародні, 2 монографії – одноосібні); 10 наукових книг і брошур; 85 наукових статті (14 статей – в міжнародних виданнях, 17 статей – у виданнях, які входять до науко-метричних баз даних, 29 статей опубліковано одноосібно); 43 тези доповідей (14 доповідей зроблені на конференціях у зарубіжних країнах).  Серед навчально-методичних праць: 6 навчальних посібників.

Сфера наукових інтересів: економіка та управління підприємствами (дослідження тенденцій та закономірностей розвитку та функціонування ринку інфокомунікаційних послуг; дослідження маркетингової діяльності підприємств; дослідження процесу  і форм управління підприємством); економіка та управління національним господарством (дослідження функціонування систем та механізмів управління    економікою на галузевому та регіональному рівнях у сфері    інфокомунікацій;  ефективність економічної діяльності на галузевому та    регіональному рівнях у сфері    інфокомунікацій).

Електронна адреса: kafedra.mim@onat.edu.ua


Тардаскина Тетяна Миколаївна

Тардаскина [object object] СКЛАД КАФЕДРИ

Посада: доцент кафедри менеджменту та маркетингу.

Обов’язки по кафедрі: заступник директора ННІ Е та М з навчальної роботи, куратор 4 курсу спеціальності 073 «Менеджмент» та куратор 5 курсу спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування».

Науковий ступінь: кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Тема дисертації: «Організаційно-економічні складові інформаційної безпеки телекомунікаційних мереж загального користування», захист – 2008 р.

Вчене звання: доцент кафедри менеджменту та маркетингу.

Освіта: Одеська національна  академія зв’язку ім. О.С. Попова, спеціальність «Менеджмент організацій», 2004 р.

Дисципліни, що викладає: менеджмент, організація операційних процесів в галузі зв’язку, зовнішньоекономічна діяльність, електронна комерція, управління змінами.

Публікації: є автором 110 публікацій, серед яких: 98 наукового та 12 навчально-методичного характеру, у тому числі 19 публікація у фахових виданнях, 6 навчальних посібники (2 з грифом МОН України – «Основи підприємництва, менеджменту та маркетингу в галузі зв’язку», «Менеджмент інформаційної безпеки в галузі зв’язку»).

Сфера наукових інтересів: економіка та управління інформаційною безпекою в галузі зв’язку.

Керує підготовкою науково-педагогічних кадрів через аспірантуру.

Електронна адреса: kafedra.mim@onat.edu.ua


Бондаренко Олена Михайлівна

Бондаренко [object object] СКЛАД КАФЕДРИПосада: доцент кафедри менеджменту та маркетингу, відповідальна інституту економіки та менеджменту за наукову роботу, за профорієнтаційну діяльність та працевлаштування. Відповідальна з СУЯ ННІЕМ.

Науковий ступінь: кандидат філософських наук за спеціальністю 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії».

Тема дисертації: «Соціальна адаптація особистості в пострадянському суспільстві», захист – 2004 р.

Освіта: Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова, спеціальність – біологія, кваліфікація – викладач біології та хімії, 1999 р.

Дисципліни, що викладає: основи маркетингу, управління персоналом, само менеджмент, операційний менеджмент, методика викладання управлінських дисциплін.

Публікації: є автором 70 публікацій, серед яких: 65 наукового та 5 навчально-методичного характеру, у тому числі 6 публікацій у фахових виданнях, 3 навчальні посібники, (1 монографія – «Соціальна адаптація: феномен і прояви»)

Сфера наукових інтересів: сучасні підходи до управління персоналом в галузі зв’язку.

Електронна адреса: kafedra.mim@onat.edu.ua


Богатирьова Людмила Дмитрівна

Богатырева [object object] СКЛАД КАФЕДРИ

Посада: старший викладач кафедри  менеджменту та маркетингу.

Обовязки по кафедрі та академії:  заступник директора ННІ Е та М по заочному навчанню, заступник відповідального секретаря приймальної комісії.

Освіта: вища, Одеський електротехнічний інститут зв’язку ім. О.С. Попова, спеціальність багатоканальний електрозв’язок, 1972 р.

Дисципліни, що викладає: менеджмент, стратегічне управління, стратегія підприємства, стратегічний менеджмент підприємств зв`язку.

Публікації: є автором 75 публікацій, серед яких: 47 наукового та 28 навчально-методичного характеру, у тому числі 2 навчальних посібники з грифом Держкомзв`язку, 1 посібник у співавторстві с грифом МОНУ, 1 монографія у співавторстві..

Сфера наукових інтересів: сучасні підходи до управління телекомунікаційними компаніями, зокрема стратегічний підхід.

Особливі відомості: нагороджена галузевими, відомчими та державними нагородами, а саме: у 2005 р. – Почесною грамотою Державного департаменту з питань зв`язку та інформатизації України; у 2007 р. – Почесною грамотою голови Одеської обласної державної адміністрації, у 2008 р. – нагрудним знаком «Почесний зв`язківець України» та відзначена цінним подарунком (годинником) Голови Верховної Ради України; у 2009 р. – Почесною грамотою Кабінета Міністров України; у 2010 р. – медаллю ОНАЗ ім..О.С. Попова «АLMA»; у 2011 р. – нагрудним знаком «Почесна відзнака Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України».

Брала участь у стажуванні за ініціативною програмою Канцлера ФРГ для України з проблем «Економіка та управління економікою» в Німеччині та одержала міжнародний диплом «Master of Business Training».

Електронна адреса: kafedra.mim@onat.edu.ua


Борисевич Євгенія Георгіївна

Борисевич [object object] СКЛАД КАФЕДРИ

Посада: старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу.

Обовязки по кафедрі:  відповідальна за дистанційне навчання від кафедри, уповноважений з якості кафедри М та М.

Освіта: вища, Одеський електротехнічний інститут зв’язку ім. О.С. Попова, спеціальність «Автоматичний електрозв’язок», 1981 р.

Дисципліни, що викладає: адміністративний менеджмент, логістика, економіка та менеджмент телекомунікацій: менеджмент.

Публікації: є автором понад 85 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, зокрема у наукових фахових національних та міжнародних виданнях.

Сфера наукових інтересів: менеджмент і маркетинг в сфері телекомунікацій та поштового зв‘язку.

Особливі відомості: нагороджена почесною грамотою ПАТ «Укртелеком» за керівництво дипломними роботами студентів.

Електронна адреса: kafedra.mim@onat.edu.ua


Жуковська Людмила Енгельсівна

Жуковская [object object] СКЛАД КАФЕДРИ

Посада:  старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу.

Освіта: вища, Одеський державний університет ім. І.І. Мечнікова, спеціальність «Математика», 1970 р.

Дисципліни, що викладає: теорія організацій, логістика, планування і контроль на підприємстві, економіка та менеджмент телекомунікацій: менеджмент.

Публікації: є автором понад 53 публікацій, серед яких: 32 наукового та 21 навчально-методичного характеру.

Сфера наукових інтересів: менеджмент і маркетинг в сфері телекомунікацій та поштового зв’язку.

Особливі відомості: нагороджена грамотою Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації.

Електронна адреса: kafedra.mim@onat.edu.ua


Пінчук Тетяна Анатоліївна

Пинчук [object object] СКЛАД КАФЕДРИ

Посада: старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу

Обов’язки по кафедрі: відповідальна за профорієнтацію, відповідальна за практичну підготовку та працевлаштування випускників зі спеціальності 073 «Менеджмент».

Освіта: вища, Українська державна академія зв’язку ім. О.С. Попова, спеціальність «Економіка підприємств», 1997 рік.

Дисципліни, що викладає: менеджмент, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, маркетинг, вступ до фаху, комунікаційний менеджмент.

Публікації: є автором 35 публікацій, серед яких: 20 наукового та 15 навчально-методичного характеру, у тому числі 5 публікацій у фахових виданнях, 10 навчальних посібників .

Сфера наукових інтересів: системна  методологія управління програмами розвитку підприємства.

Електронна адреса: kafedra.mim@onat.edu.ua


 __

Калугіна Наталія Анатоліївна

Калугина [object object] СКЛАД КАФЕДРИ

Посада: старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу.

Обовязки по кафедрі: відповідальна за просування кафедри в соціальних мережах та сторінки кафедри на веб-сайті ОНАЗ ім. О.С. Попова.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Тема дисертації: «Маркетингова стратегія розвитку телекомунікаційного підприємства на засадах диверсифікації», захист – 2015 р.

Освіта: вища, Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, спеціальність «Менеджмент організацій», 2010 рік.

Дисципліни, що викладає: менеджмент організацій, публічне адміністрування, управління інформаційною безпекою, web-дизайн, організація підприємницької діяльності в галузі зв’язку.

Публікації: є автором понад 50 публікацій, серед яких: 45 наукового та 6 навчально-методичного характеру, у тому числі 28 публікацій у фахових виданнях, 2 навчальних посібників.

Сфера наукових інтересів: стратегія розвитку підприємств в сучасних умовах.

Електронна адреса: kafedra.mim@onat.edu.ua

 


Кущева Марина Костянтинівна

Кульчицкая [object object] СКЛАД КАФЕДРИ

Посада: викладач кафедри менеджменту та маркетингу.

Обовязки по кафедрі: відповідальна за виховну роботу зі студентами за спеціальністю 073 «Менеджмент».

 Освіта: вища, Одеська національна академія зв’язку ім. О.С.Попова, спеціальність «Менеджмент організацій», 2015.

Дисципліни, що викладає: управління інноваціями, економіка та організація інноваційної діяльності, організація виробництва в галузі ТЛК, організація операційних процесів в галузі зв’язку, управління якістю (практичні заняття).

Сфера наукових інтересів: управління персоналом операторів мобільного зв’язку.

Електронна адреса: kafedra.mim@onat.edu.ua

 


Гавриленко Тетяна Вікторівна

44__13x18 [object object] СКЛАД КАФЕДРИ 44 13x18

Посада: фахівець І категорії.

Обов’язки по кафедрі та академії: внутрішній аудитор ОНАЗ  ім. О.С. Попова.

Освіта: Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, спеціальність «Менеджмент організацій», 2012 р.

_

_

_

_


 

Ісайко Тамара Арсентіївна

Исайко_2 [object object] СКЛАД КАФЕДРИ       2

Посада: фахівець І категорії.

Освіта: Одеський електротехнічний інститут зв’язку ім. О.С. Попова, спеціальність «Інженер електрозв’язку», 1974 р.

Публікації: є автором 45 публікацій, серед яких: 20 наукового та 25 навчально-методичного характеру, у тому числі 3 навчальних посібники.

Електронна адреса: kafedra.mim@onat.edu.ua

_

_

_

_

_


Спорінопті Надія Олексіївна

Споринопти [object object] СКЛАД КАФЕДРИПосада: Провідний фахівець

Освіта: Одеський електротехнічний інститут зв’язку ім. О.С. Попова, спеціальність       «Радіозв`язок та радіомовлення», 1974 р.

Електронна адреса: kafedra.mim@onat.edu.ua

 _