Адміністративний менеджмент – нормативна дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 6.030601 «Менеджмент». Задачі дисципліни – наділити фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм класифікувати об‘єкти адміністративного менеджменту в зв‘язку з нормами відповідних законів; визначити керовані одиниці на відповідні рівні ієрархії та розробити її службові обов‘язки; застосовувати типові системи мотивації в організаціях; визначити ланцюжок бізнес-операцій на прикладі конкретного бізнес-процесу. Провідний лектор – доц. Борисевич Є.Г.

Адміністративний Менеджмент_НП_6.030601

Аудит інформаційної безпеки – нормативна дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом «Захист інформації». Задачі дисципліни – наділити фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм характеризувати сучасну національну та міжнародну нормативну базу у сфері аудиту інформаційної безпеки; визначати основні загрози та засоби їх впливу на об’єкти інформаційної безпеки та застосовувати основні методи захисту конфіденційної інформації на підприємстві. приймати рішення про додержання чи наявність факту порушення конфіденційності інформації обмеженого доступу, фіксувати інформацію з додержання чи факту порушення конфіденційності інформації у відповідних документах та будувати архітектуру телекомунікаційних мереж відповідно до вимог інформаційної безпеки; розробити в межах внутрішнього аудиту інформаційної безпеки плани заходів для запобігання розголошення чи витоку відомостей, документації обмеженого доступу-під час виконання робіт з системами технічного захисту інформації; розраховувати оцінку витрат на створення і впровадження системи забезпечення інформаційної безпеки будь-якого підприємства та розробляти організаційну структуру служби інформаційної безпеки підприємства, використовуючи обчислювальну техніку, уміти на підставі плану та інструкцій з додержання основних характеристик інформаційної безпеки забезпечити цілісність, конфіденційність та доступність до інформаційних ресурсів; складати виписки із нормативної та службової документації для передавання їх відповідальним особам, що задіяні у проведенні службових розслідувань за приписом керівництва та із дотриманням діючих норм та правил брати участь у проведенні службових розслідувань. Провідний лектор – доц., к.е.н. Бакова І.В.

Аудит інформаційної безпеки_НП_6.170102

Безпека інформаційно-комунікаційних систем – вибіркова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 6.030601 «Менеджмент». Задачі дисципліни – наділити фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм характеризувати сучасну національну та міжнародну нормативну базу у сфері інформаційної безпеки; визначати основні загрози та засоби їх впливу на об’єкти інформаційної безпеки та застосовувати основні методи захисту конфіденційної інформації на підприємстві. приймати рішення про додержання чи наявність факту порушення конфіденційності інформації обмеженого доступу, фіксувати інформацію з додержання чи факту порушення конфіденційності інформації у відповідних документах та будувати архітектуру телекомунікаційних мереж відповідно до вимог інформаційної безпеки; розробити план заходів для запобігання розголошення чи витоку відомостей, документації обмеженого доступу-під час виконання робіт з системами технічного захисту інформації; розраховувати оцінку витрат на створення і впровадження системи забезпечення інформаційної безпеки будь-якого підприємства та розробляти організаційну структуру служби інформаційної безпеки підприємства, використовуючи обчислювальну техніку, уміти на підставі плану та інструкцій з додержання основних характеристик інформаційної безпеки забезпечити цілісність, конфіденційність та доступність до інформаційних ресурсів; складати виписки із нормативної та службової документації для передавання їх відповідальним особам, що задіяні у проведенні службових розслідувань за приписом керівництва та із дотриманням діючих норм та правил брати участь у проведенні службових розслідувань. Провідний лектор – доц., к.е.н. Бакова І.В.

Безпека_інформаційно-комунікаційних_систем_НП_6.030601

Бізнес-планування  – вибіркова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 6.030601 «Менеджмент». Задачі дисципліни – наділити фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм визначати  сферу застосування бізнес – планування; будувати системи  планування на підприємствах з врахуванням конкретної ситуації; формулювати основну мету і завдання бізнес – планування; розрізняти прогнози, плани, програми; давати характеристику різним видам бізнес –планів; визначити  доцільність створення спеціальних підрозділів з планування; визначати об’єкти бізнес – планування; оцінювати вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища на  процес і ефективність бізнес – планування; оцінювати економічну ефективність бізнес – плану. Провідний лектор – доц., к.ф.н. Сакун Г.О.

Бізнес-планування оператора зв’язку_НП_6.030601

Внутрішній економічний механізм – вибіркова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 6.030601 «Менеджмент». Задачі дисципліни – наділити фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм розробляти основні шляхи діяльності підприємства на ринку, враховуючи вплив ринкових відносин на зміну організаційної структури підприємства; забезпечувати розроблення виробничої програми підрозділів, та обґрунтування її виробничою потужністю. Провідний лектор – доц. Борисевич Є.Г.

Внутрішній економічний механізм_НП_6.030504

Вступ до фаху – нормативна дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 6.030601 «Менеджмент». Задачі дисципліни – наділити фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм визначати ефективність роботи фахівця з менеджменту організації та адміністрування; створювати умови для розвитку особистості; підвищити рівень загальноосвітньої культури. Провідний лектор – старший викладач Пінчук Т.А.

Вступ до фаху_НП_6.030601

Державне регулювання в галузі зв’язку – вибіркова дисципліна підготовки спеціалістів (магістрів) за спеціальністю 7.03060101 (8.03060101) «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності). Задачі дисципліни – наділити фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм визначати передумови та цілі регулювання; оцінювати послідовність діяльність незалежних органів регулювання; аналізувати функції регулювання незалежних органів регулювання; оцінювати ефективність регулювання. Провідний лектор – доц., к.е.н. Політова І.В.

Державне регулювання в галузі зв’язку_НП_7.03060101

Державне регулювання в галузі зв’язку_НП_8.03060101

Державне регулювання в галузі зв’язку_НП_8.03060104

Державне регулювання в галузі зв’язку_НП_8.03060401

Е-комерція – вибіркова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 6.030601 «Менеджмент», вибіркова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 6.030504 «Економіка підприємства». Задачі дисципліни – наділити фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм використовувати понятійний апарат, аналізувати маркетингову, статистичну та технологічну інформацію щодо електронного бізнесу та електронної комерції зокрема, створювати електронний магазин, робити покупки за допомогою електронного магазину з використанням різноманітних видів електронних платіжних систем, використовувати інструментарій створення і використання систем електронної комерції. Провідний лектор – доц., к.е.н. Тардаскіна Т.М.

Електронна Комерція_НП_6.030504

Електронна Комерція_НП_6.030601

Економіка і організація інноваційної діяльності – нормативна дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 6.030504 «Економіка підприємства». Задачі дисципліни – наділити фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм користуватись методами „мозкової атаки”, «запитальника», інвентаризації „слабких” місць тощо, будувати сітковий графік, розраховувати його параметри та оптимізувати план реалізації інноваційного проекту; розраховувати розмір лізингових платежів, здійснювати оцінювання витрат та результатів реалізації інноваційного проекту. Провідний лектор – доц. Богатирьова Л.Д.

Економіка і організація інноваційної діяльності_НП_6.050903

Економіка та менеджмент ТЛК – нормативна дисципліна підготовки спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Телекомунікації». Задачі дисципліни – вивчення загальних закономірностей, принципів формування, функціонування та розвитку системи управління організацією; а також управлінських відносин в сфері телекомунікацій; опанування теорії використання виробничих ресурсів, формування результатів та забезпечення ефективності операційної діяльності телекомунікаційних підприємств; опанування практики розрахунку показників використання виробничих ресурсів, результатів діяльності, оцінки ефективності інвестиційно-інноваційних рішень телекомунікаційних підприємств; закріплення комплексу знань і засвоєння досягнень теорії та практики формування ефективних економічно-обґрунтованих управлінських рішень щодо розвитку діяльності телекомунікаційних підприємств. Провідний лектор від кафедри менеджменту та маркетингу – доц., к.е.н., Аветісян К.П.

Економіка та менеджмент ТЛК_НП_6.050903

Зовнішньоекономічна діяльність – вибіркова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 6.030504 «Економіка підприємства». Задачі дисципліни – наділити фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм визначати зміст кожного з етапів розвитку організації управління зовнішньоекономічною діяльністю і характеризувати стан зовнішньоекономічної діяльності в Україні; характеризувати ієрархічну структуру управління та регулювання ЗЕД; наводити приклади платіжного, торговельного та розрахункового балансу; виявляти недоліки, переваги, перспективи кожного міжнародного фінансового інституту, аналізувати експортні можливості організації та її імпортні потреби; характеризувати взаємовідносини міжнародних фінансових організацій з підприємствами України; характеризувати інструменти валютного регулювання і розраховувати індекси валютних курсів; визначати фактори залучення прямих іноземних інвестицій в економіку країни; аналізувати і оцінювати тенденції, суперечності, доцільність у визначенні головних напрямків зовнішньоекономічної діяльності для підприємств різних форм власності, що є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності. Провідний лектор – доц., к.е.н. Тардаскіна Т.М.

Зовнішньоекономічна діяльність_НП_6.030504

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – нормативна дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 6.030601 «Менеджмент». Задачі дисципліни – наділити фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм визначати зміст кожного з етапів розвитку організації управління зовнішньоекономічною діяльністю і характеризувати стан зовнішньоекономічної діяльності в Україні; характеризувати ієрархічну структуру управління та регулювання ЗЕД; наводити приклади платіжного, торговельного та розрахункового балансу; виявляти недоліки, переваги, перспективи кожного міжнародного фінансового інституту, аналізувати експортні можливості організації та її імпортні потреби; характеризувати взаємовідносини міжнародних фінансових організацій з підприємствами України; характеризувати інструменти валютного регулювання і розраховувати індекси валютних курсів; визначати фактори залучення прямих іноземних інвестицій в економіку країни; аналізувати і оцінювати тенденції, суперечності, доцільність у визначенні головних напрямків зовнішньоекономічної діяльності для підприємств різних форм власності, що є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності. Провідний лектор – доц., к.е.н. Тардаскіна Т.М.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства_НП_6.030601

Інноваційний менеджмент в галузі зв’язку – вибіркова дисципліна підготовки спеціалістів (магістрів) за спеціальністю 7.03060101 (8.03060101) «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності). Задачі дисципліни – наділити фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм приймати рішення в інноваційному менеджменті в галузі зв’язку; уміти визначати ефективність інноваційної діяльності підприємств зв’язку; визначати оцінку інвестиційної привабливості та ефективності інноваційних проектів галузі зв’язку; застосовувати методи зниження ризиків реалізації інноваційних проектів в галузі зв’язку. Провідний лектор – доц., к.е.н. Станкевич І.В.

Інноваційний менеджмент_НП_8.03060101

Інноваційний та стратегічний менеджмент в галузі зв’язку.

Інноваційний розвиток підприємства – нормативна дисципліна підготовки магістрів та спеціалістів за спеціальностями 7.03050401 та 8.03050401 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)”. Задачі дисципліни – наділити фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок щодо забезпечення інноваційного розвитку економічних систем, оцінювання їхнього економічного потенціалу, обґрунтування та реалізації ефективних управлінських рішень з розвитку економіки на інноваційних засадах. Завдання дисципліни:вивчення механізмів управління інноваційним розвитком економічних систем, забезпеченням результативності формування та використання інноваційного потенціалу підприємств, ефективністю інвестування в інновації; набуття вмінь обґрунтовувати напрямки пріоритетного інноваційного розвитку та альтернативні варіанти управлінських рішень. Провідний лектор – Бондаренко О.М.

Інноваційний розвиток підприємства._7.03050401

Інноваційний розвиток підприємства_8.03050401

Комплексні системи управління якістю послуг поштового зв’язку – вибіркова дисципліна підготовки спеціалістів (магістрів) за спеціальністю 7.05090402 (8.05090402) «Автоматизовані системи управління та контролю». Задачі дисципліни – наділити фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм пояснювати основні поняття категорії «менеджменту якості» та бути здатним визначити вимоги щодо якості послуг поштового зв’язку; аналізувати системи управління якістю продукції (послуг), зокрема послуг поштового зв’язку; здійснювати комплексну оцінку якості послуг поштового зв’язку; розробляти документацію системи управління якістю оператора поштового зв’язку відповідно до вимог стандартів ISO 9000 застосовувати статистичні інструменти управління якістю в операційній діяльності операторів поштового зв’язку в процесі забезпечення якості виконання технологічних операцій тощо. Провідний лектор – доц., к.е.н. Станкевич І.В.

Комплексні системи управління якістю послуг поштового зв’язку_НП_7.05090402

Комплексні системи управління якістю послуг поштового зв’язку_НП_8.05090402

Комунікативний менеджмент – нормативна дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 6.030601 «Менеджмент». Задачі дисципліни – наділити фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм спілкуючись з вітчизняними партнерами та представниками зарубіжних підприємств уміти ретельно дотримуватись правил етикету. Володіти наукою та мистецтвом спілкування, знати загальноприйняті правила та норми ділового спілкування, вміти проводити переговори та бесіди. Провідний лектор – доц., к.ф.н. Сакун Г.О.

Комунікативний Менеджмент_НП_6.030601

Логістика – нормативна дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 6.030601 «Менеджмент», вибіркова дисципліна за напрямом 6.030504 «Економіка підприємства». Задачі дисципліни – наділити фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм ставити та вирішувати задачі: пов’язані з організацією та контролем всіх видів діяльності по переміщенню і складуванню матеріальних ресурсів, такі, що забезпечують проходження матеріального та пов’язаного з ним інформаційного потоків від пункту закупівлі сировини до пункту кінцевого споживання; ставити та вирішувати задачі, пов’язані з раціоналізацією господарчої діяльності підприємств галузі, шляхом оптимізації матеріальних потоків; аналізувати логістичні системи, здійснювати декомпозицію системи, виділяючи її підсистеми; комплексно оцінювати ефективність функціонування логістичної системи тощо. Доц. Борисевич Є.Г.

Логістика_НП_6.030504

Логістика_НП_6.030601

Маркетинг – нормативна дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 6.030601 «Менеджмент» (нормативна дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 6.030504 «Економіка підприємства»). Задачі дисципліни – наділити фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм використовувати функції маркетингу в повсякденному маркетингу звичайної людини й підприємця; визначати маркетингову поведінку в кожному їх елементі; прогнозувати об’єми продаж підприємства у співвідношенні з нею; спрогнозувати об’єми продаж; визначати її структуру; визначати їх напрями для кожного виду товару та послуг; визначати її для кожного виду товару чи послуги на ринку; використовувати їх в маркетингових планах на підприємстві; використовувати стратегії виведення товару на ринок. Провідні лектори – доц., к.ф.н. Сакун Г.О.

Маркетинг_НП_6.030504

Маркетинг_НП_6.030601

Маркетинг послуг поштового зв’язку – вибіркова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом «Мережі та системи поштового зв’язку». Задачі дисципліни – наділити фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм застосовувати елементи маркетингу для формування маркетингової стратегії підприємства зв’язку; формувати сучасні системи поглядів по маркетингу телекомунікацій та поштового зв’язку; розробляти стратегію щодо просування послуг зв’язку на ринку з урахуванням задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства. Провідний лектор – доц. Борисевич Є.Г.

Маркетинг послуг поштового зв’язку_НП_ 6.050904

Маркетинг та менеджмент підприємств зв’язку.

Менеджмент – Задачі дисципліни – наділити фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм приймати управлінські рішення на підґрунті суджень, а також раціональним способом; виконувати управлінські функції; планувати цілі, організувати діяльність підлеглих;   використовувати основні методи мотивації персоналу для досягнення цілей, виконувати ефективний контроль; аналізувати зовнішнє та внутрішнє середовище організації для виробки цілей та стратегій; ефективно виконувати основні функції менеджера; впливати за допомогою методів мотивації на поведінку персоналу. Провідні лектори – доц., к.е.н. Аветисян К.П., доц., к.е.н. Тардаскіна Т.М.

Менеджмент_НП_6.030101

Менеджмент_НП_6.030302

Менеджмент_НП_6.030504

Менеджмент_НП_6.030601

Менеджмент_НП_7.05090102

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності – нормативна дисципліна  підготовки магістрів 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». Метою викладання навчальної дисципліни  є формування у студентів управлінського мислення, системи теоретичних знань і набуття практичних навичок з управління зовнішньоекономічною діяльністю (ЗЕД). Основні завдання дисципліни – наділити фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок, який би забезпечив  їм  можливість вироблення ефективних управлінських рішень у сфері ЗЕД підприємства та управління транснаціональними компаніями; виконувати дії щодо мотивування персоналу, контролю, діагностики та регулювання ЗЕД; отримання ними навичок з організації ЗЕД на підприємствах, розробки  та реалізації стратегічних і тактичних планів у сфері ЗЕД;  здійснення оцінювання та управління як окремими ризиками ЗЕД, так й антикризового управління  ЗЕД підприємства в цілому; формування системи інформаційного забезпечення ЗЕД.  . Провідний лектор – доц., к.е.н. Бакова І.В

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності _НП_8.03060104

Менеджмент організацій – нормативна дисципліна підготовки спеціалістів (магістрів) за спеціальністю 7.03060101 (8.03060101) «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності). Задачі дисципліни – наділити фахівців комплексом професійних компетенцій щодо створення цілісної системи успішного управління організацією. Провідний лектор – доц., к.е.н. Аветисян К.П.

Менеджмент організацій_НП_7.03060101

Менеджмент організацій_НП_8.03060101

Методика викладання управлінських дисциплін – вибіркова дисципліна підготовки магістрів за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності). Задачі дисципліни – наділити фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм розробляти технологічні карти навчальних дисциплін, згідно з діючими планами; визначати та розробляти головні цілі вивчення дисциплін з менеджменту; розробляти плани ділових ігор з економічних дисциплін; розробляти лекції відповідно до навчального плану, проводити лекційні заняття, виступати перед аудиторією; розробляти ключові питання до навчальних дисциплін для контролю знань студентів; розробляти тести для контролю знань студентів. Провідний лектор – доц., к.ф.н. Бондаренко О.М.

Методика викладання управлінських дисциплін_НП_8.03060101

Методика викладання управлінських дисциплін_НП_8.03060104

Міжнародний маркетинг.

Міжнародний менеджмент – вибіркова дисципліна підготовки спеціалістів (магістрів) за спеціальністю 7.03050401 (8.03050401) «Економіка підприємства». Задачі дисципліни – наділити фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм визначати особливості діяльності міжнародної компанії та перспективні напрями її розвитку; визначати переваги та недоліки форм корпоративної інтеграції в міжнародному бізнесі; визначати базові вимоги до успішної діяльності для міжнародної компанії; будувати базову стратегію управління міжнародною компанією; визначати вимоги до управління людськими ресурсами в міжнародній компанії; визначати особливості етики та ділового етикету здійснення міжнародного бізнесу в конкретних умовах; визначати бар’єри при веденні міжнародного бізнесу та вміти їх усунути. Провідний лектор – доц., к.е.н. Бакова І.В.

Міжнародний менеджмент_НП_8.03060101

Міжнародний менеджмент_НП_8.03060104

Операційний менеджмент – нормативна дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 6.030601 «Менеджмент». Задачі дисципліни – наділити фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм використовувати статистичні дані (інформацію) для кількісної та якісної оцінки послуг зв’язку; використовувати економіко-математичні моделі в тактичному та стратегічному плануванні операційної діяльності організації; використовувати та керувати персоналом для досягнення тактичних та стратегічних цілей підприємств зв’язку. Провідний лектор – доц., к.ф.н. Бондаренко О.М.

Операційний менеджмент_НП_6.030601

Організація операційних процесів в галузі радіозв’язку – вибіркова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 6.030601 «Менеджмент». Задачі дисципліни – наділити фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм оцінювати роль радіозасобів в оформленні ЄНСЗ України; аналізувати організаційну структуру підприємств, які входять в Концерн радіозв’язку, радіомовлення та телебачення; порівнювати напрямки інвестиційної політики підприємств радіозв’язку та радіо-, телемовлення; контролювати організацію та діяльність передавальної мережі звукового та телевізійного мовлення, як елементів ЄНСЗ України; аналізувати операційні процеси на підприємствах радіозв’язку; організовувати заходи для досягнення економічної ефективності роботи підприємства. Провідний лектор – доц., к.е.н. Аветисян К.П.

Організація операційних процесів в галузі радіозв’язку_НП_6.030601

Організація операційних процесів в галузі зв’язку: телекомунікації  – вибіркова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 6.030601 «Менеджмент». Задачі дисципліни – наділити фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм розраховувати кількість систем передачі та кількість проміжних станцій; розраховувати витрати на матеріали та трудомісткість технічного обслуговування; розраховувати споживчу потужність, вартість обладнання, річні витрати за статтями витрат; розраховувати показники економічної ефективності інвестицій (IRR, термін окупності капітальних вкладень); розрізняти операторів телекомунікацій від провайдерів, абонентів від корисувачів; характеризувати телекомунікаційні, інформаційні та інтелектуальні мережі; характеризувати первинні та вторинні мережі; характеризувати архітектуру мереж. Провідний лектор – доц., к.е.н. Аветисян К.П.

Організація операційних процесів в галузі зв’язку: телекомунікації_НП_6.030601

Основи маркетингу – вибіркова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом «Соціологія». Задачі дисципліни – наділити фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм застосовувати елементи маркетингу для формування маркетингової стратегії підприємства; застосовувати елементи маркетингу для просування товару на ринку з урахуванням задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства. Провідний лектор – доц., к.ф.н. Бондаренко О.М.

Основи маркетингу_НП_6.030101

Основи менеджменту, маркетингу та підприємництва.

Основи менеджменту, маркетингу та підприємництва_НП_6.050202

Планування і контроль на підприємстві – нормативна дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 6.030504 «Економіка підприємства».  Задачі дисципліни – наділити фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм передбачати мету організації, результати її діяльності й ресурси, необхідні для досягнення цих цілей підприємств; обґрунтовувати плани діяльності підприємства; обчислювати основні показники планів підприємств; готувати узагальнюючи матеріали, обґрунтовувати вибір планових рішень підприємств; визначати основні поняття економічного планування і контролю; визначати основні принципи, типи планування для підприємств; аналізовувати вплив середовища організації на зміст та ефективність планів підприємств. Провідні лектори – доц., к.ф.н. Бондаренко О.М., доц. Бескровна Л.О.

Планування і контроль_НП_6.030504

Публічне адміністрування – нормативна дисципліна підготовки спеціалістів (магістрів) за спеціальністю 7.03060101 (8.03060101) «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності). Задачі дисципліни – наділити фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм підготувати нормативну документацію (накази, розпорядження тощо), пропозиції, рекомендації (проекти) для суб’єкта публічного адміністрування щодо визначення стратегічних цілей, завдань та етапів управлінських рішень на основі результатів системного аналізу суспільно-політичного та соціально-економічного стану розвитку сфери управління (об’єкта управління), застосовуючи методики визначення  певних показників; визначати технологію управління суб’єктом публічної сфери, що є раціональною за ознаками досягнення мети діяльності та ресурсами, що використовуються, з урахуванням особливостей цього суб’єкта; виробити процедури та основний зміст кожного етапу вироблення та впровадження управлінського рішення з визначенням термінів, виконавців і вартості; уживати заходи із упровадження сучасних форм і методів діяльності суб’єкта публічної сфери, його структурного підрозділу, оптимізації його функціональної та організаційної структури, виходячи зі змісту сучасних управлінських технологій; застосовувати методи та критерії оцінювання результативності та ефективності публічного адміністрування в умовах соціально-економічних змін. Провідний лектор – доц., к.е.н. Аветисян К.П.

Публічне адміністрування_НП_7.03060101

Публічне адміністрування_НП_8.03060101

Самоменеджмент – нормативна дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 6.030601 «Менеджмент». Задачі дисципліни – наділити фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм визначити принципи сучасних концепцій самоменеджменту; свій тип особистості та вибрати найбільш сприятливу йому професію; використовувати методику процесу влаштування на роботу; визначати сильні та слабкі сторони свого типу особистості; послідовно розкривати зміст логічних завдань методики саморозвитку менеджера; визначати адаптивну поведінку менеджера та його механізмів; визначати ознаки, природу та наслідки стресу; оцінити рівень власних здібностей до самоуправління. Провідні лектори – доц., к.ф.н. Бондаренко О.М., доц., к.ф.н. Сакун Г.О.

Самоменеджмент_НП_6.030601

Соціальна відповідальність.

Соціальна відповідальність_НП_8.03060401

Стратегічне управління – нормативна дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 6.030601 «Менеджмент». Задачі дисципліни – наділити фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм визначати загальні риси підприємств; характеризувати причини відмінності підприємств і методи їх урахування при формуванні систем управління; ідентифікувати фактори, що визначають стратегічний рівень підприємства; аналізувати «поле сил» на підприємстві;    розробляти заходи щодо уникнення опору в організації;  формувати себе як менеджера-стратега; визначати якості, яких необхідно досягти при формуванні себе як менеджера-стратега.. Провідний лектор – доц. Богатирьова Л.Д.

Стратегічне управління_НП_6.030601

Стратегічний  менеджмент підприємств зв`язку – вибіркова дисципліна підготовки спеціалістів (магістрів) за спеціальністю 7.03060101 (8.03060101) «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності). Задачі дисципліни – наділити фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм формулювати фінансові стратегії підприємства в їх зв’язку з продуктовими та ресурсними стратегіями як частину «стратегічно-набору»; розробляти бюджети різних типів; оформляти фінансові документи для стратегічних планів і програм; обґрунтовувати необхідність і тип економічних взаємовідносин між підрозділами підприємства; аналізувати «поле сил» на підприємстві; розробляти заходи щодо уникнення опору в організації; формувати себе як менеджера-стратега; визначати якості, яких необхідно досягти при формуванні себе як менеджера-стратега.  Провідний лектор – доц. Богатирьова Л.Д.

Стратегічний менеджмент ПЗ_НП_8.03060101

Стратегічний менеджмент ПЗ_НП_8.03060104

Стратегія підприємств – нормативна дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 6.030504 «Економіка підприємства». Задачі дисципліни – наділити фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм використовувати методи побудови  технологічного процесу СУ; будувати місії, цілі, стратегії та «стратегічний набір»;  формувати стратегічні плани різного рівня в організаціях; будувати ефективно діюче організаційне, фінансово-економічне, соціально-психологічне та інформаційно-аналітичне забезпечення СУ. Провідний лектор – доц. Богатирьова Л.Д.

Стратегія підприємств_НП_6.030504

Теорія організацій – нормативна дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 6.030601 «Менеджмент». Задачі дисципліни – наділити фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм працювати з монографічними, довідково-енціклопедичними, статистичними, електронними джерелами з соціально-економічної проблематики та менеджменту; володіти методикою розрахунків основних показників та використаня методологічних інструментів з метою пізнання мінливих явищ та процесів, які впливають на стан організації; використовувати методологічні та методичні прийоми вивчення ефективності діяльності й проектування організацій; досліджувати й характеризувати різні види організацій, визначаючи їх переваги й недоліки; здійснювати порівняльний аналіз і формування різних типів організаційних структур; визначати чинники формування іміджу й культури організації; розробляти заходи з трансформації, як організації у цілому, так і її складових з урахуванням впливу факторів зовнішнього середовища. Провідний лектор – старший викладач Жуковська Л.Е.

Теорія організації_НП_6.030601

Управління змінами – нормативна дисципліна підготовки спеціалістів (магістрів) за спеціальністю 7.03060101 (8.03060101) «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності). Задачі дисципліни – наділити фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм розуміти необхідність проведення змін в сучасних організаціях; управляти індивідуальними, груповими, організаційними та структурними змінами; аналізувати внутрішні ресурси управлінця змінами, розробляти рекомендації зі зниження опору змінам; використовувати методи організаційних змін та робити висновки із досліджень управління змінами. Провідний лектор – доц., к.е.н. Бакова І.В.

Управління змінами_НП_7.03060101

Управління змінами_НП_8.03060101

Управління інноваціями – нормативна дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 6.030601 «Менеджмент». Задачі дисципліни – наділити фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм користуватись методами „мозкової атаки”, «запитальника», інвентаризації „слабких” місць тощо, будувати сітковий графік, розраховувати його параметри та оптимізувати план реалізації інноваційного проекту; формувати проектну групу та обґрунтовувати вибір джерел фінансування. Провідний лектор – доц., к.е.н. Станкевич І.В.

Управління інноваціями_НП_6.030601

Управління інформаційною безпекою – вибіркова дисципліна бакалаврської підготовки за спеціальністю «Інформаційна безпека». Задачі дисципліни – наділити фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм характеризувати сучасну національну та міжнародну нормативну базу у сфері інформаційної безпеки; визначати основні загрози та засоби їх впливу на об’єкти інформаційної безпеки та застосовувати основні методи захисту конфіденційної інформації на підприємстві, приймати рішення про додержання чи наявність факту порушення конфіденційності інформації обмеженого доступу, фіксувати інформацію з додержання чи факту порушення конфіденційності інформації у відповідних документах та будувати архітектуру телекомунікаційних мереж відповідно до вимог інформаційної безпеки; розробити план заходів для запобігання розголошення чи витоку відомостей, документації обмеженого доступу-під час виконання робіт з системами технічного захисту інформації; розраховувати оцінку витрат на створення і впровадження системи забезпечення інформаційної безпеки будь-якого підприємства та розробляти організаційну структуру служби інформаційної безпеки підприємства, використовуючи обчислювальну техніку, уміти на підставі плану та інструкцій з додержання основних характеристик інформаційної безпеки забезпечити цілісність, конфіденційність та доступність до інформаційних ресурсів; складати виписки із нормативної та службової документації для передавання їх відповідальним особам, що задіяні у проведенні службових розслідувань за приписом керівництва та із дотриманням діючих норм та правил брати участь у проведенні службових розслідувань. Провідний лектор – доц., к.е.н. Бакова І.В.

Управління інформаційною безпекою_НП_6.170102

Управління персоналом – нормативна дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 6.030601 «Менеджмент». Задачі дисципліни – наділити фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм користуватися Єдиною державною системою діловодства; користуватися анкетами та тестами для підбору та оцінки персоналу. Вміти приймати рішення для ліквідування конфліктів; вміти оцінювати працівників організації. Провідний лектор – доц., к.ф.н. Бондаренко О.М.

Управління персоналом_НП_6.030601

Управління якістю – вибіркова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 6.030601 «Менеджмент». Задачі дисципліни – наділити фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм пояснювати поняття категорії якості; аналізувати основні терміни та категорії в сфері управління якістю; визначати значення управління якістю на рівні держави, підприємства, якості життя тощо; порівнювати існуючі підходи до управління якістю продукції (послуг); використовувати знання світового досвіду управління якістю для прийняття рішень, спрямованих на підвищення якості та продуктивності діяльності національних операторів зв’язку; розробляти документацію системи управління якістю організації відповідно до вимог стандартів ISO 9000 при побудові системи та підготовці підприємства до сертифікації. Провідний лектор – доц. кафедри менеджменту та маркетингу, к.е.н. Станкевич І.В.

Управління якістю_НП_6.030601

Управління якістю ІІ – нормативна дисципліна підготовки спеціалістів (магістрів) за спеціальністю 7.03060101 (8.03060101) «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності). Задачі дисципліни – наділити фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм користуватись методами та інструментами контролю та управління якістю; основними принципи проведення сертифікації систем якості підприємств та аудиторських перевірок й моделі оцінювання рівня якості; способами оцінки рівня якості послуг зв’язку та правового забезпечення управління якістю. Провідний лектор – доц. кафедри менеджменту та маркетингу, к.е.н. Станкевич І.В.

Управління якістю_НП_7.03050401

Управління якістю_НП_7.03060101

Управління якістю_НП_8.03050401

Управління якістю_НП_8.03060101

Управління якістю_НП_8.03060104