Навчально-методичні публікації

 

 • Основи підприємництва, менеджменту та маркетингу в галузі зв’язку: Навч. посіб. / А.М. Богатирьов, Л.Д. Богатирьова, О.С. Редькін, Т.М. Тардаскіна; За ред. д.е.н., проф. О.С. Редькіна: Ч.1. Основи підприємництва. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С._Попова, 2007. – 212 с.

 • Основи підприємництва, менеджменту та маркетингу в галузі зв’язку: Навч. посіб. / А.М. Богатирьов, Л.Д. Богатирьова, О.С. Редькін,  Т.М. Тардаскіна; За ред. д.е.н., проф. О.С. Редькіна: Ч. 2. Основи менеджменту та маркетингу. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С._Попова, 2007. – 176 с.

 • Богатирьова Л.Д., Тардаскіна Т.М. Основи зовнішньоекономічної діяльності. Модуль 1. – Одеса: ОНАЗ, 2006 р. – 63с.

 • Богатирьова Л.Д., Тардаскіна Т.М. Основи зовнішньоекономічної діяльності. Модуль 2. – Одеса: ОНАЗ, 2006 р. – 83с.

 • Богатирьова Л.Д., Тардаскіна Т.М. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни Основи зовнішньоекономічної діяльності. Модуль 1, Модуль 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2008. – 62 с.

 • Борисевич Є.Г. Управління якістю інфокомунікаційних послуг: [навч. посіб.] / Борисевич Є.Г., Буряк В.Г., Станкевич І.В., Стрельчук Є.М. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010 – 272 с.

 • Борисевич Є.Г. Оцінка ефективності та продуктивності праці персоналу поштового зв’язку: [монографія] / Бобровнича Н.С., Борисевич Є.Г., Буряк В.Г., Станкевич І.В., Стрельчук Є.М. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009 – 112 с.

 • Борисевич Є.Г. Економетрія: [навч. посіб.] / Борисевич Є.Г., Бобровніча Н.С. – Одеса: ОНАЗ ім.. О.С. Попова, 2010 – 179 с.

 • Борисевич Є.Г. Менеджмент в телекомунікація: [навч. посіб]/ Борисевич Є.Г., Жуковська Л.Е., Горелкіна С.Б. – Одеса: ОНАЗ ім.. О.С. Попова, 2008. – 152 с.

 • Борисевич Є.Г. Основи маркетингу: [навч. посіб]/ Борисевич Є.Г., Буряк В.Г., Стрельчук Є.М. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2008 – 126 с.

 • Борисевич Є.Г. Внутрішній економічний механізм: [навч. посіб]/ Борисевич Є.Г., Бобровніча Н.С., Стрельчук Є.М. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2007 – 120 с.

 • Борисевич Є.Г. Теорія організацій. Модуль 1.2. «Основи архітектури організації»: [навч. посіб. для студентів всіх форм навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму 030601 «Менеджмент»] / Є.М. Стрельчук, Є.Г. Борисевич, Л.Е. Жуковська. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. – 264 с.

 • E. Borisevich. ECONOMIC FACTORS INVESTIGATION INFLUENCE  ON COMMUNICATION SERVICE DEMAND / E. Borisevich,   L. Gykovskaya,   E. Strelghyk -– Одеса: ОНАЗ ім.. О.С. Попова, 2011. – 32 с.

 • Жуковська Л.Е. Менеджмент організацій: [навч. посіб.] / Жуковська Л.Е., Сакун Г.О., Козак В.І., Аветисян К.П., Терешко Ю.В. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010. – 142 с.

 • Жуковська Л.Е. Планування і контроль: [навч.посіб. / Л.О. Бескровна, Л.Е. Жуковська, Т.А. Ісайко. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011.

 • Жуковська Л.Е. Теорія організацій. Модуль 1.2. «Основи архітектури організації»: [навч. посіб. для студентів всіх форм навчання зі спец.галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму 030601 «Менеджмент»] / Є.М. Стрельчук, Є.Г. Борисевич, Л.Е. Жуковська. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. – 264 с.

 • Жуковська Л.Е. Особливості маркетингу послуг в сфері поштового зв’язку: [навч. посіб. ля студентів всіх форм навчання за напрямком вищої освіти «Мережі та системи поштового зв’язку»] / С.Б. Горелкіна, Борисевич Є.Г, Л.Е. Жуковська. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011.

 • Жуковська Л.Е. Основи логістики. Модуль 3.1 Логістичний підхід до управління матеріальними потоками. Функціональні області логістики: [навч. посіб.] / Н.К. Заборська, Л.Е. Жуковська. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. – 216 с.

 • Жуковська Л.Е. Менеджмент в телекомунікація: [навч. посіб]/ Борисевич Є.Г., Жуковська Л.Е., Горелкіна С.Б. – Одеса: ОНАЗ ім.. О.С. Попова, 2008. – 152 с.

 • Жуковська Л.Е. Управління персоналом. Модуль 1. «Основи управління персоналом організації» »] / С.Б. Горелкіна,  Л.Е. Жуковська. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010.

 • L. Gykovskaya. ECONOMIC FACTORS INVESTIGATION INFLUENCE  ON COMMUNICATION SERVICE DEMAND / E. Borisevich,   L. Gykovskaya,   E. Strelghyk -– Одеса: ОНАЗ ім.. О.С. Попова, 2011. – 32 с.

 • L. Gykovskaya. Management / E. Borisevich,   L. Gykovskaya,   E. Strelghyk -– Одеса: ОНАЗ ім.. О.С. Попова, 2011. – 138 с.

 • Ісайко Т.А. Планування і контроль: [навч.посіб. / Л.О. Бескровна, Л.Е. Жуковська, Т.А. Ісайко. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011.

 • Ісайко Т.А Регіональна економіка та розміщення продуктивних сил: [метод. посіб.; методичні вказівки до практичних занять] / Л.О. Бескровна, Ісайко Т.А., Пінчук Т.А. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009. – 24 с.

 • Калугіна Н.А. Менеджмент организаций: [учеб. пособ. ] / Н.А. Калугіна, К.П. Аветисян. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011.

 • Калугіна Н.А. Регіональна економіка та екологія. Модуль 2. Екологічні особливості регіонального розвитку: [навч. посіб. для студ. спец.7.050107, 7.050201]/ Л.О. Бескровна , Н.А. Калугіна, К.П. Аветисян. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. – 127 с.

 • Пінчук Т.А. Регіональна економіка та розміщення продуктивних сил: [метод. посіб.; методичні вказівки до практичних занять] / Л.О. Бескровна, Ісайко Т.А., Пінчук Т.А. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009. – 24 с.

 • Тардаскіна Т.М. Менеджмент інформаційної безпеки в галузі зв’язку: навч. посіб. /  Тардаскіна Т.М., Кононович В.Г. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010. – 268 с.

 • Основи підприємництва, менеджменту та маркетингу в галузі зв’язку: навч. посіб. / А.М. Богатирьов, Л.Д. Богатирьова, О.С. Редькін, Т.М. Тардаскіна; За ред. д.е.н., проф. О.С. Редькіна: Ч.1. Основи підприємництва. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2007. – 212 с.

 • Основи підприємництва, менеджменту та маркетингу в галузі зв’язку: навч. посіб. / А.М. Богатирьов, Л.Д. Богатирьова, О.С. Редькін, Т.М. Тардаскіна; За ред. д.е.н., проф. О.С. Редькіна: Ч. 2. Основи менеджменту та маркетингу. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2007. – 176 с.

 • Тардаскіна Т.М., Богатирьова Л.Д. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни Основи зовнішньоекономічної діяльності. Модуль 1, Модуль 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2008. – 62 с.

 • Костенко Р.В. Використання тестового самоконтролю знань в процесі підготовки до практичних занять з дисципліни «Організація діяльності валютної біржі та форексні операції»: Методичні рекомендації / Р. В. Костенко ; Європейський університет – Одеса: Видавництво «Букаєв Вадим Вікторович», 2008. – 44 с.

 • Костенко Р.В. Міжнародна валютна біржа FOREX : навчальний посібник / Р.В. Костенко – Одеса: Астропринт, 2010. – 168 с.

 • Костенко Р.В. Підготовка майбутніх економістів у вищих навчальних закладах до роботи на валютному ринку на основі комп’ютерних технологій : монографія / Р.В. Костенко – Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2014. – 408 с.

 • Костенко Р.В. Професійна підготовка майбутніх економістів до здійснення технічного аналізу валютного ринку : методичні рекомендації / Р.В. Костенко – Одеса: Астропринт, 2010. – 52 с.

 • Костенко Р.В. Професійна підготовка майбутніх економістів до здійснення фундаментального аналізу валютного ринку : методичні рекомендації  / Р.В. Костенко – Одеса: Астропринт, 2010. – 24 с.

 • Костенко Р.В. Професійна підготовка майбутніх економістів до роботи на валютному ринку на основі програмного продукту MetaTrader 4: Методичний посібник / Р.В. Костенко. – Одеса: Астропринт, 2010. – 104 с.

 • Тардаскіна Т.М. Електронна комерція: Навчальний посібник / Тардаскіна Т.М., Стрельчук Є.М., Терешко Ю.В. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. – 244 с.

 • Сакун Г.О. Менеджмент організацій: [навч. посіб.] / Жуковська Л.Е., Сакун Г.О., Козак В.І., Аветисян К.П., Терешко Ю.В. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010. – 142 с.

 • Сакун Г.О. Регіональна економіка та екологія. Модуль 1. Регіональна економіка: [навч. посіб.] / Л.О. Бескровна, Г.О. Сакун, К.П. Аветисян. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. – 212 с.

 • Станкевич І.В. Операційний менеджмент в галузі зв’язку: [навч. посіб.] / Горелкіна С.В., Станкевич І.В., Стрельчук Є.М. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2011 – 308 с.

 • Станкевич І.В., Романенко Т.А. Навчально-методичні рекомендації до виконання практичних робіт «Управління якістю»: [для студентів усіх форм навчання за напрямом 0306 «Менеджмент» Ч.1.]  – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012. – 60 с.

 • Бескровна Л.О., Жуковська Л.Є., Ісайко Т.А. Планування і контроль на підприємстві: навч. посібник. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2012 – 116 с.

 • Бондаренко О.М., Козак В.І. Управління персоналом: [навчальний посібник до виконання практичних робіт (модуль ІІ)] – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012. – 80 с.

 • Заборская Н.К., Бескровная Л.А.,   Жуковская Л.Э. Организация потоковых процессов в экономике:  навч. посібник. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2013 – 120 с.

 • Заборская Н.К., Жуковская Л.Э., Бакова И.В. Методические указания к пратическим занятиям по курсу “Логистика”– Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013. – 60 с.

 • Богатырева Л.Д., Тардаскина Т.Н., Стрельчук Е.Н. Менеджмент: [учеб. пособ.] – Одесса: ОНАС им. А.С. Попова, 2013. – 168 с.

 • Л.А. Стрий, М.А. Мамедов, О.М. Рустамов, А.К. Голубев. Маркетинг предприятий. Основные тенденции современного развития: монографія – Баку: Издательство «М.П. №9», 2013. – 352 с.

 • Богатирьова Л.Д., Тардаскіна Т.М., Стрельчук Є.М. Менеджмент: навч. пос. –  Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2013. –  168 с.

 • Заборская Н.К., Бескровная Л.А., Жуковская Л.Э. Управление потоковыми процессами в экономике: уч. пос. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2013. –  70 с.

 • Станкевич І.В., Борисевич Є.Г., Захарченко Л.А., Орлов В.М., Стрельчук Є.М., Толкачова Г.В. Методичні рекомендації до виконання та захисту випускних дипломних робіт студентів [освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр галузей знань 0305 «Економіка і підприємництво», 0306 «Менеджмент і адміністрування»] – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2013. –  44 с.

 • Сакун А.А., Аветисян К.П., Калугина Н.А., Пінчук Т.А. Збірка завдань до практичних робіт з курсу “Маркетинг” – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2013. –  55 с.

 • Сакун А.А., Аветисян К.П., Калугина Н.А., Пінчук Т.А. Збірка ситуаційних завдань до практичних робіт з курсу “Маркетинг” – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2013. –  70 с.

 • Сакун А.А., Аветисян К.П., Калугина Н.А. Збірка ділових ігор до практичних робіт з курсу “Менеджмент” –  Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2013. –  47 с.

 • Сакун А.А., Стрельчук Є.М., Пінчук Т.А. Методичні рекомендації для виконання КР з дисципліни “Маркетинг” – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2013. –  55 с.

 • Бондаренко О.М., Козак В.І. Методичні вказівки до виконання практичних робіт за курсом «Управління персоналом» [Модуль 1] – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2013. –  47 с.

 • Бондаренко О.М., Петрова Н.В. Методика викладання управлінських дисциплін: навч. пос. для вик. практ. зан. –  Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2013. –  80 с.

 • Станкевич І.В., Воробієнко П.П., Стрельчук Є.М., Глухова О.І. Управління якістю: Підручник. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014 – 376 с. (підручник з грифом МОН України Лист № 1/11 – 10998 від 15.07.2014 р.)

 • Сакун Г.О., Стрельчук Є.М.,  Аветисян К.П., Калугіна Н.А. Організація підприємницької діяльності в галузі зв’язку: навч. посібник – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – 130 с.

 • Стрий Л.А., Захарченко Л.А. , Голубев. А.К. Экономика и управление на предприятии: основные тенденции и проблемы развития: монография / А.К. Голубев, Л.А. Стрий, Л.А. Захарченко // Под научн. ред. профессора, д.т.н. П.П. Воробиенко. – Saarbrucken: LAP Lambert Academic Publishing, 2015. – 292 с. ISBN 978-659-58728-3.

 • Стрий Л.А., Голубев А.К., Захарченко Л.А. Экономика и управление на предприятии: основные тенденции и проблемы развития: монография / Под научн. ред. профессора, д.т.н. П.П. Воробиенко. – Saarbrucken: LAP Lambert Academic Publishing, 2015. – 292 с. ISBN 978-659-58728-3.

 • Стрий Л.А., Мамедов М.А., Рустамов О.М.. Маркетинг предприятий инфокоммуникаций: современные виды маркетинговой деятельности: монография / Под научн. ред. профессора, д.э.н. В.Н. Орлова – Saarbrucken: LAP Lambert Academic Publishing, 2015. – 244 с. ISBN 978-3-659-69500-1.

 • Сакун Г.О., Калугіна Н.А., Аветісян К.П. Планування і контроль на підприємстві: методичні вказівки до виконання практичних робіт / Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2015. –  26 с.

 • Станкевич І.В., Романенко Т.А., Борисевич Є.Г., Тігарєва В.А. Управління інноваціями: методичні вказівки до виконання практичних робіт / Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2015. –  36 с.

 • Тардаскина Т.Н., Козак В.И. Организация производства в сфере телекоммуникаций: методические указания по выполнению практических занятий / Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2015. –  26 с.

 • Тардаскіна Т.М., Пінчук Т.А. Учебное пособие для иностранных студентов «Внешнеэкономическая деятельность»/ Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2015. –  96 с.