Гранатуров [object object] СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ ЕТ та УП

Гранатуров Володимир Михайлович – завідувач кафедри, д.е.н., професор

Народився 20 листопада 1939 р. Навчання: у 1965 р. закінчив Одеський електротехнічний інститут зв’язку, спеціальність телефонно-телеграфний зв’язок, у 1972 р. закінчив заочну аспірантуру у Всесоюзному заочному інституті зв’язку (м. Москва), за спеціальністю Економіка зв’язку. Напрям наукової діяльності: економічні проблеми метрологічного забезпечення галузі, економічний ризик, конкурентоспроможність операторів телекомунікацій. Опубліковано більш ніж 160 робіт, у тому числі 11 монографій та 5 підручників та учбових посібників. Засновник школи з наукового напряму „Економічні проблеми метрологічного забезпечення”. Захист дисертацій: 1973 р. кандидатська дисертація на тему «Экономические проблемы повышения качества обслуживания и эффективность использования средств фототелеграфной связи для передачи газетных полос на территории Украинской ССР» (спеціальність 08.00.05 – Економіка, організація управління та планування галузі зв’язку), м. Москва, Московський Ордену Трудового Червоного Знамені електротехнічний інститут зв’язку; 1994 р. докторська дисертація на тему «Організаційно-економічний механізм управління метрологічним забезпеченням галузі» (спеціальність 08.02.03 – Управління, планування та державне регулювання економіки), м. Одеса, Одеський державний економічний університет. Місця роботи та посади: викладач, ст. викладач, доцент каф. Економіка зв’язку Одеського електротехнічного інституту зв’язку; зав. каф. Управління та математичних методів в економіці Одеського інституту народного господарства; начальник наукового відділу Одеського науково-дослідного інституту зв’язку; Головний метролог Головної (центральної) організації метрологічної служби Міністерства СРСР; Головний метролог Міністерства зв’язку України; професор Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова. Почесний зв’язківець України, заслужений діяч науки та техніки України.


 

Калинчак О.В._2 [object object] СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ ЕТ та УП

Калінчак Ольга Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, заступник зав. кафедрою

Освіта і професійний шлях:

Після здобуття вищої освіти в Одеському інституті народного господарства у 1970 році булла направлена на роботу в Одеський електротехнічний інститут зв’язку ім. О.С. Попова на кафедру політекономії ст. лаборантом. Наукову діяльність почала під керівництвом проф. .В.Пусенкової, займалась дослідженням з методології перехідних форм у межах наукової школи яку очолював проф. А. К. Покритан. З 1977 року почала працювати викладачем, у 1982 році направлена  на кафедру політекономії Одеського інституту народного господарства  у цільову аспірантуру,  яку  закінчила  у 1985 році. Кандидатську дисертацію захистила у Москві в Інституті економіки АН СРСР у 1987 році.

У 1991 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної теорії.

З 2006 року – завідувач кафедри економічної теорії ОНАЗ ім. О.С. Попова.  Автор понад 50 наукових і методичних робіт, серед яких навчальні посібники з курсів «Основи бізнесу», «Історія економіки та економічної думки», «Мікроекономіка», «Основи економічної науки».

Виконавець НДР кафедри. Керівник дипломних робіт бакалавра, спеціаліста, магістра, а також наукових робіт студентів на міжнародні та академічні наукові
конференції. Є членом державної екзаменаційної комісії із захисту дипломних робіт. Ольга Володимирівна Калінчак нагороджена нагрудними знаками «Відмінник вищої школи СРСР», «Почесний зв’язківець України», «За заслуги», має почесні грамоти.

Наукові інтереси: проблеми державного регулювання економіки України і інноваційного розвитку країни.

Навчальні дисципліни у 2018-2019 н.р.: «ЕТ:економічна теорія,мікроекономіка та макроекономіка», «Мікроекономіка», «Мікро- та макроекономіка».


DSC_9292 [object object] СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ ЕТ та УП DSC 9292

Кузнєцова Марина Аркадіївна

кандидат економічних наук, доцент, відповідальна за систему управління якістю та методичну роботу кафедри

Освіта і професійний шлях:

У 1985 році почала працювати на кафедрі політичної економії Одеського електротехнічного інституту зв’язку ім. О.С. Попова. У 1991 році закінчила Одеський інститут народного господарства за спеціальністю «Планування промисловості». У 2001 році закінчила аспірантуру Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова. Захист кандидатської дисертації відбувся в Одеському інституті народного господарства 8.04.2005 року. У 2005 році присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «Економічна теорія». У квітні 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної теорії. Автор 56 наукових і методичних робіт, серед яких є навчальні посібники. Виконавець НДР кафедри. Неодноразово приймала участь у засіданні спеціалізованої вченої ради в ОНЕУ у якості опонента. Керівник дипломних робіт бакалавра, спеціаліста, магістра, а також наукових робіт студентів на міжнародні та академічні наукові конференції. Є членом державної екзаменаційної комісії із захисту дипломних робіт. Відповідальна за систему управління якістю та методичну роботу кафедри.

Наукові інтереси: перехідні форми відносин, еволюція ціни на сучасному етапі.

Навчальні дисципліни у 2017-2018 н.р.: «Основи економічної науки», «Етика й естетика. Етика бізнесу», «Фінанси. Гроші та кредит», «Фінанси», «Глобальна економіка», «Етика та бізнес».


Копия IMG_2356-ET [object object] СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ ЕТ та УП            IMG 2356 ET

Вдовиченко Анатолій Миколайович

кандидат економічних наук, доцент

Освіта і професійний шлях:

У 1966 році закінчив ОНУ ім. І.І.Мечникова за спеціальністю «Історик, викладач історії та суспільствознавства». У 1979 році закінчив аспірантуру Одеського інституту народного господарства при кафедрі політекономії. Досвід наукової та педагогічної діяльності 48 років у вищих навчальних закладах. За успіхи у суспільній, науковій та педагогічній діяльності нагороджений почесними грамотами та подяками. Автор понад 50 наукових та методичних праць, серед яких 2 монографії. На кафедрі економічної теорії ОНАЗ ім. О.С. Попова працює з 2008 року. Виконавець НДР кафедри. Керівник дипломних робіт бакалавра, спеціаліста, магістра.

Наукові інтереси: економіко-філософські проблеми, еволюція господарського механізму.

Навчальні дисципліни у 2017-2018 н.р.: «Історія економіки та економічної думки», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародна економіка», «Міжнародні корпорації», «Міжнародні корпорації телекомунікацій».


КИА [object object] СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ ЕТ та УП

Кораблінова Ірина Анатоліївна

кандидат економічних наук, доцент

Освіта і професійний шлях:

У 2000 році поступила на інженерно-економічний факультет Української державної академії зв’язку ім. О. С. Попова. У 2002 році під керівництвом завідуючої кафедри економічної теорії, д.е.н., проф. Пусенкової І.В. почала наукові дослідження з проблеми методології аналізу становлення інформаційного суспільства. Під час навчання у магістратурі проходила педагогічну практику на кафедрі економічної теорії та розпочала трудову діяльність на посаді старшого лаборанта у грудні 2004 року. У червні 2005 року отримала диплом магістра економіки за спеціальністю «економіка підприємства». З вересня 2005 року почала викладати на кафедрі економічної теорії. З жовтня 2005 року поступила на очне відділення аспірантури ОНАЗ ім.О.С. Попова, яку закінчила у 2008 році. У квітні 2011 року під науковим керівництвом д.е.н., проф. Звєрякова М. І. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Управління конкурентоспроможністю операторів телекомунікацій у сучасних умовах» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). У листопаді 2011 року присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук. З вересня 2012 року – доцент кафедри економічної теорії. У грудні 2014 року присвоєно вчене звання доцента. У 2016 – 2018 роки навчалась в очній докторантурі ОНАЗ ім. О.С. Попова за спеціальністю 051 «Економіка» (05 Соціальні та поведінкові науки) при науковому консультуванні д.е.н., проф. кафедри управління проектами та системного аналізу Гранатурова В. М. Результати дослідження докторської дисертації опубліковано в авторській монографії «Компетенції компаній у цифрову епоху: content&context». З жовтня 2018 року – доцент кафедри економічної теорії та управління проектами. Є автором понад 70 наукових та методичних праць, серед яких 4 монографії, 2 авторських свідоцтва, 4 навчальних посібника та ін. У різні роки була керівником ініціативних НДР кафедри, організатором студентських наукових гуртків, керівником дипломних робіт бакалавра, спеціаліста, магістра та ін. Є членом державної екзаменаційної комісії із захисту дипломних робіт. Нагороджена грамотами Одеської обласної державної адміністрації та ОНАЗ ім. О. С. Попова за внесок у розвиток вітчизняної науки і освіти (2010, 2014, 2015 рр.).

Наукові інтереси: методологія аналізу трансформації системи економічних відносин, діяльність компаній у сфері інформаційних та комунікаційних технологій у сучасних умовах.

Навчальні дисципліни у 2018 – 2019 н.р.: «Міжнародні корпорації», «Міжнародні корпорації телекомунікацій», «Міжнародна економіка», «Економіка та бізнес» (для студентів ННІ Інфокомунікацій та програмної інженерії).


КЕА [object object] СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ ЕТ та УП

Караченцева Катерина Анатоліївна

викладач, відповідальна за роботу з іноземними студентами, куратор

Освіта і професійний шлях:

У 2004 році отримала диплом бакалавра у Міжрегіональній Академії управління персоналом. У 2005 році закінчила Одеський національний політехнічний університет за спеціальністю «Економіка підприємства». З 2005 року – викладач кафедри економічної теорії ОНАЗ ім.О.С.Попова. Після закінчення аспірантури працює над завершенням дисертаційного дослідження, оформленням результатів у фахових виданнях України. Викладає дисципліни на англійській мові. Куратор навчальної групи, приймає активну участь у виховній роботі студентів ННІ економіки та менеджменту.

Наукові інтереси: економічна теорія, інновації, фінанси, біржі.

Навчальні дисципліни у 2017-2018 н.р.: «Етика та бізнес» (на англ. мові для технічної еліти).


Небога [object object] СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ ЕТ та УП

Небога Тетяна Василівна

викладач, відповідальна за виховну роботу кафедри, куратор групи

Освіта і професійний шлях:

У 1995 році закінчила Одеський державний економічний університет за спеціальністю «Фінанси і кредит». З 2006 року працює викладачем на кафедрі економічної теорії ОНАЗ ім. О.С. Попова. У 2012 році закінчила аспірантуру ОНАЗ ім. А.С. Попова за спеціальністю «Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». На даний час працює над завершенням кандидатської дисертації. Автор 44 наукових і методичних праць, серед яких 1 монографія, 2 учбових посібника і 2 методичних вказівок для практичних занять. Має сертифікати за участь у міжнародних наукових конференціях. Виконавець НДР кафедри. Відповідальна за профорієнтаційну та виховну роботу кафедри.

У 2018 році пройшла стажування за темою «Сучасні методи викладання та інноваційні технології у вищій освіті: Європейський досвід та провідні тенденції» в європейських університетах Словаччини в м. Кошице та м. Братислава.

Куратор навчальної групи, приймає активну участь у виховній роботі студентів ННІ економіки та менеджменту.

Наукові інтереси: інноваційний розвиток, ринок інфокомунікацій, світове господарство.

Навчальні дисципліни у 20187-2019 н.р.: «Основи економічної науки», « Етика й естетика. Етика бізнесу», «Історія економіки та економічної думки», «Міжнародна економіка»; «Міжнародні економічні відносини»; «Фінанси. Гроші та кредит».


фото Л.В. [object object] СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ ЕТ та УП

Десова Людмила Володимирівна

провідний фахівець, методист кафедри

Працює в ОНАЗ ім. О.С.Попова з 1979 р., відразу після закінчення ОДУ ім.

 І.І. Мечнікова. Займала посади старшого лаборанту, завідуючого кабінетом кафедри політекономії, завідувача лабораторії кафедри економічної теорії . На даний час – провідний фахівець кафедри «Економічної теорії та управління проектами».

Брала участь в усіх процесах навчально-методичної, наукової, організаційної та виховної роботи. Важливу роль грала постійно діюча навчально-методична лабораторія кафедри економічної теорії, якою 37 років керувала Десова Людмила Володимирівна. На даний час організовує роботу з переходу  електронного документообігу та подальшого його ведення  на кафедрі «Економічної теорії та управління проектами».


Бобровнича [object object] СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ ЕТ та УП

Бобровнича Наталя Серафімівна – к.е.н., доцент

Народилась 31 серпня 1957 р. в місті Одеса. В 1979 році закінчила Одеський електротехнічний інститут ім. О.С.Попова за фахом інженер електрозв’язку. Після закінчення інституту працювала інженером, ст. інженером, викладачем, ст. викладачем, доцентом кафедри УПЗ (нині менеджменту та маркетингу). У 1990 році закінчила аспірантуру Одеського відділення Інституту Економіки АН УРСР, захистила дисертацію на тему: «Атестація робочих місць як фактор підвищення ефективності промислового виробництва» та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук. З січня 2007 року доцент Бобровнича Н.С. очолює кафедру управління проектами та системного аналізу. Доцент Бобровнича Н.С. є провідний спеціаліст з питань економіки та менеджменту. Викладає та постійно удосконалює провідні дисципліни: «Економетрія», «Організація операційних процесів в галузі зв’язку: поштовий зв’язок», «Менеджмент підприємств зв’язку». Публікує наукові статті, бере участь у науково-практичних семінарах та конференціях. Бобровнича Н.С. є автором майже 60 наукових робіт з проблем економіки та менеджменту в галузі зв’язку, у тому числі 6 навчальних посібників.


Буріменко [object object] СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ ЕТ та УП

Буріменко Юрій Іванович – д.т.н, професор

Народився 25 вересня 1938 року. Закінчив у 1961р. Харківський авіаційний інститут; у 1970р. аспірантуру Одеського державного університету ім. І.І. Мечнікова, кафедра обчислювальної математики. Напрям наукової діяльності – системний аналіз, управління проектами. Загальна кількість публікацій більш ніж 110, з них книг: вища математика для менеджерів та економістів, теорія ймовірностей та математична статистика, основи теорії систем та системного аналізу, математичне програмування, статистичні методи, управління проектами. Всі з грифом МОН. Докторську дисертацію захистив у 1993 році в Інституті кібернетики ім. Глушкова АН України на тему: «Методи дослідження систем керованих динамічних об’єктів змінної структури» На протязі 32 років, з 1963 по 1995рр. працював на механіко-математичному факультеті ОДУ ім. І.І. Мечнікова. Починаючи з посади інженера обчислювального центру до посади професора кафедри. Потім працював на посаді завідувача кафедри вищої та прикладної математики в Одеському національному морському університеті. Був засновником та деканом факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації Одеської державної академії будівництва та архітектури (1995-2000 рр.) З березня 2008 року працює на кафедрі Управління проектами та системного аналізу на посаді професора.

Автор больш 150 опубликованных работ в научных специализированных, международных, национальных и отраслевых изданиях. Соавтор более 40 учебно-методических изданий.


DSC_9290 [object object] СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ ЕТ та УП DSC 9290

Щуровська Алла Юріївна

к.е.н, доцент, вчений секретар кафедри

Народилася 20 січня 1973 р. в с.м.т. Саврань Одеської обл. У 1995 році закінчила Українську державну академію зв’язку ім. О.С.Попова з відзнакою за спеціальністю «Економіка і управління в зв’язку». Кандидат економічних наук за фахом 08.07.04 «Економіка транспорту та зв’язку», доцент. Тема дисертації: «Методи та моделі формування тарифів на послуги поштового зв’язку». Доцент кафедри Управління проектами та системного аналізу Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова. Автор понад 60 науково-методичних праць серед яких є начальні посібники зі статистики та моделювання в галузі зв’язку.

Приймає активну участь в НДР кафедри. Керує дипломними роботами  бакалаврів та магістрів, а також науковими роботами студентів в міжнародних та закордонних конференціях.

Наукові інтереси: методичні аспекти обґрунтування ефективності проектів,моделювання економічних процесів сфери зв’язку.

Навчальні дисципліни: 2018 – 2019 рр.: «Статистика», «Оптимізаційні  методи та моделі», «Проектний аналіз».


Лєбєдєва [object object] СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ ЕТ та УП

Лєбєдєва Інна Юріївна(к.е.н.) – доцент

Народилася в 1976 році в місті Одесі.

З 1983 року по 1993 рік навчалася в середній експериментальній школі. Середню школу закінчила із золотою медаллю. З 1993 року по 1998 рік навчалася в Українській державній академії зв’язку ім. О. С. Попова у місті Одесі на інженерно-економічному факультеті, закінчила з відзнакою. Після закінчення працювала в науково-дослідному відділі УДАЗ ім. О. С. Попова на посаді економіста. У 1998 році вступила до аспірантури УДАЗ на спеціальність «Економіка підприємств і організація виробництва». У 2001 році закінчила аспірантуру. З 2001 року по 2003 рік працювала викладачем на кафедрі «Управління підприємствами зв’язку». З 2003 року працює на кафедрі «Управління проектами та системного аналізу». У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Складові інформаційного забезпечення планування спожи в персоналі на підпріємствах зв’язку». З 2006 року працює на посаді доцента. У 2007 році вступила до докторантури. Закінчила навчання в 2010 році. Має більш 90 наукових публікацій, бере участь у міжнародних, галузевих і регіональних конференціях. Має більш 90 опубликованных работ в научных специализированных, международных, национальных и отраслевых изданиях У процесі роботи освоїла наступні дисципліни: «Основи менеджменту», «Менеджмент персоналу», «Основи теорії систем», «Дослідження операцій», «Інвестиційна діяльність», «Моделі і методи прогнозування», «Інформаційні системи і технології», «Прогнозування персоналу в галузі зв’язку »,« Проектний аналіз »,« Планування та аналіз проектів» зв’язку »,« Управління проектами »,« Системний аналіз і управління ».


Галан [object object] СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ ЕТ та УП

Галан Людмила Володимирівна –к.е.н, доцент

Народилася 9 січня 1981р. в с.м.т. Піщанка, Вінницька обл. У 1999р. вступила до ОНАЗ ім. О.С. Попова у 2004р закінчила навчання отримавши два диплома про вищу освіту за напрямками: інженер телекомунікацій та магістр з економіки. Після закінчення ОНАЗ ім. О.С. Попова працювала викладачем кафедри Управління проектами та системного аналізу, у 2005р вступила до аспірантури Одеського національного політехнічного університету. У 2010р захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування тарифів на послуги мобільного зв’язку нового покоління», та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Працює на посаді доцента кафедри Управління проектами та системного аналізу ОНАЗ ім. О.С Попова. З 2011р. заступник директора з наукової роботи ННІ ЕМ ОНАЗ ім. О.С. Попова. Має близько 45 наукових публікацій. Наукові напрямки діяльності – мобільний зв’язок, поштовий зв’язок, інвестиційна діяльність.


1АВИ.JPG [object object] СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ ЕТ та УП 1

Аугустиняк Віктор Йосипович – провідний фахівець

Народився 30 серпня 1938 року в Казахстані, місті Караганді.
У 1956 році закінчив Одеський електротехнікум зв’язку.
У 1966 році закінчив Ташкентський електротехнічний інститут зв’язку.
Свого часу працював на підприємствах зв’язку в Туркменістані, в Казахстані (м. Караганда), на Одеській міжміського телефонного станції на посаді інженера, начальника цеху, начальника вузлового пункту управління.
З 1972 року працює в ОНАЗ ім. О.С. Попова.
У 1975 році року закінчив аспірантуру Одеського електротехнічного інституту зв’язку.
 У 1999 році захищав дисертацію на тему «Оптимізація мереж телекомунікацій та аналіз систем управління ними».
Опубліковано більше 30 наукових статей і доповідей на симпозіумах, семінарах, науково-технічних радах різного рівня. На посаді завідувача лабораторією кафедри Аугустиняк Віктор Йосипович працює з вересня місяця 2003 року. У 2008, 2016 роках проходив планове стажування в ЦІТТО ОФ ВАТ «Укртелеком». У 2010 році брав участь у міжнародному семінарі МСЕ по тарифній політиці, де зробив доповідь на тему «Вплив інтерконекту телекомунікаційних мереж на тарифну політику операторів»

Роботу на кафедрі Аугустиняк В.Й. поєднував з роботою в дирекції Інституту економіки та менеджменту (2003 – 2017 р.), де був відповідальним за виробничо-практичну підготовку студентів всіх курсів.

НАВІГАЦІЯ

Кафедра економічної теорії та управління проектами

e-mail: ecteor@bk.ru   kafedra.ekteor@onat.edu.ua

телефон: (048) 705-03-57

адреса: м. Одеса, Кузнечна вулиця, 1.

Головний корпус, ауд 231-б