ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ у 2019-2020 н.р.

 

Дисципліни, які закладають теоретичний

фундамент підготовки фахівців

у галузі економіки та менеджменту:

 

Основи економічної науки

Економічна теорія

Історія економіки та економічної думки

Мікроекономіка

Макроекономіка

Етика та естетика. Етика бізнесу

Регіональна економіка

Державне та регіональне управління

Гроші і кредит

Фінанси

Фінанси, гроші та кредит

Міжнародна економіка

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні корпорації

Міжнародні корпорації телекомунікацій

Глобальна економіка

Економіка та бізнес

 

Дисципліни, які формують методичну базу

практико-орієнтованого навчання майбутніх

економістів та менеджерів:

 

Економетрія

Статистика

Оптимізаційні методи та моделі

Інвестування

Конкурентоспроможність підприємства

Управління конкурентоспроможністю підприємства

Підприємницький ризик

Ризикологія

Проектний аналіз

Управління послугами зв’язку

Інвестиційний менеджмент в галузі зв’язку

Державне регулювання у галузі зв’язку

Управління проектами

Інформаційні системи і технології на підприємстві

Інформаційні системи і технології в управлінні організацією

Креативні технології управління проектами та програмами

Математичне моделювання й прогнозування у соціологічних дослідженнях