ВИХОВНА РОБОТА

Особливість навчального й виховного процесів, які проводяться кафедрою, полягає в тому, що їх центральною фігурою, основним об’єктом є студент. Ці концептуальні підходи збігаються із принципом Хартії й спрямовані на створення умов для універсалізації навчання й гармонічного розвитку культури майбутніх фахівців.

На кафедрі викладачі плідно працюють з молоддю, допомагаючи студентам не тільки з навчальним процесом, але й вирішують інші питання щодо розвитку й співробітництва викладачів і студентів.

защ1 [object object] Виховна робота    1

Орлов Василь Миколайович очолює наукову школу з вдосконалення механізму управління в галузі.

Голубєв Альберт Костянтинович плідно працює з молодими викладачами, допомагаючи їм у навчальному процесі, а також здійснює керівництво магістерськими роботами.

защ11 [object object] Виховна робота    11

w3ROoiUYjI8 [object object] Виховна робота w3ROoiUYjI8

защ111 [object object] Виховна робота    111

защ21 [object object] Виховна робота    21

защ [object object] Виховна робота

Жаданова Юлія Олексіївна керує студентським гуртком з різноманітними науково-методологічними напрямками.

Викладачі кафедри здійснюють кураторську роботу, організовують виробничу практику.

1L-m7xV_xWY [object object] Виховна робота 1L m7xV xWY

До основних напрямків  виховної роботи кафедри можна віднести:

 • залучення студентів до громадського життя академії (участь у проведенні дня відкритих дверей, конкурсів “Міс академія”, “Містер академія”, святкових вечорів тощо);

 • бесіди з актуальних проблемах сучасності, з історії культури і релігії, проведення екскурсій по підприємствах зв’язку і на спеціалізовані виставки інформаційних технологій;

 • взаємодія з центром соціальної і психологічної допомоги студентам, допомога в адаптації до проживання в гуртожитках студентів першого курсу;

 • організація роботи юридичної консультації, проведення заходів щодо профілактики правопорушень і правовому вихованню;

 • участь студентів в іграх команди КВК;

 • формування культурологічних цінностей, національної самосвідомості, соціально-політичної активності студентів.

foto вручениие [object object] Виховна робота foto