Склад кафедри

Завідувач кафедри

Орлов Василь Миколайович

foto Орлов [object object] СКЛАД КАФЕДРИ foto

Посада
зав. каф. ЕП та КУ
Дата та місце народження
15 серпня 1946 р, м. Одеса
Рік закінчення ВНЗ, назва ВНЗ, спеціальність
1969 ОЕІЗ ім. О.С. Попова, інженер електрозв’язку
Науковий ступінь, рік здобуття, спеціальність
доктор економічних наук, 2002 р., спеціальність 08.07.04 – Економіка транспорту і зв’язку
Вчене звання, рік присвоєння
професор, 2004 р.
Кількість опублікованих наукових робіт (монографії, статті, тези)
більш 300 наукових робіт
Кількість опублікованих методичних робіт (підручники, посібники)
більше 67 робіт
Кількість захищених аспірантів і докторантів
7 аспірантів, 1 докторант
Коло наукових інтересів
Проблеми економіки, вдосконалення механізму управління, у т.ч. сфери зв’язку та інформації
Наукові напрямки для керівництва бакалаврами, магістрами, аспірантами
Банківська справа, економіка і фінанси підприємства, менеджмент персоналу, якість, маркетинг, ефективність розвитку підприємств
Участь в роботі Спецрад із захисту дисертацій, роботі комісій, інформація про співробітника в енциклопедіях, наявність грамот міністерств і адміністрацій тощо
Голови спецради в ОНАЗ ім. О.С. Попова (Одеса)
У 2006 р Указом Міністра транспорту і зв’язку України №560 нагороджений нагрудним знаком «Почесний зв’язківець України»
У 2011 р нагороджений почесною грамотою Міністерства транспорту і зв’язку України «за сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток галузі зв’язку і з нагоди 20ї річниці незалежності України»
У 2015р. нагороджений почесною грамотою Одеської обласної ради за особистий внесок в розвиток «освітньої галузі, професійну и наукову підготовку студентської молоді, високий професіоналізм та з нагоді 95-річчя Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова »
Матеріали про Орлова В.М. опубліковані в:
– Бібліографічному віданні «Наукова еліта Одещини», частина I, – Одеса: ПУБІ «Європа-центр” 2005 р.-с. 206;
–          – Науковці України – еліта держави Том III. – К .: Видавництво ЛОГОС УКРАЇНА, 2014. – С. 362
Міжнародна діяльність, стажування
Участь в міжнародних науково-практичних конференціях
Інші відомості (спорт, музика, туризм тощо)
Великий теніс, фортепіано, гітара
 
Професори кафедри
 
Прізвище, ім’я, по-батькові
Захарченко Лоліта Анатоліївна
foto Захарченко [object object] СКЛАД КАФЕДРИ foto
Посада
професор
Дата та місце народження
01 квітня 1965 г., м. Одеса
Рік закінчення ВНЗ, назва ВНЗ, спеціальність
1997, УДАЗ ім. О.С. Попова, економіка і управління в зв’язку
Науковий ступінь, рік здобуття, спеціальність
кандидат економічних наук, 2002 р.,  спеціальність 08.07.04 – Економіка транспорту і зв’язку
Вчене звання, рік присвоєння
професор, 2014 р.
Кількість опублікованих наукових робіт (монографії, статті, тези)
більш 150 наукових робіт
Кількість опублікованих методичних робіт (підручники, посібники)
більш 25 публікацій
Кількість захищених аспірантів і докторантів
3 аспіранта
Коло наукових інтересів
Формування ефективних господарських рішень та інвестиційних стратегій підприємств з урахуванням фінансових ризиків, пошук вирішення проблем вдосконалення організаційно-економічного механізму корпоративного управління в сфері зв’язку та інформатизації
Наукові напрямки для керівництва бакалаврами, магістрами, аспірантами
Управління витратами, інформаційний контролінг, економічна діагностика підприємства, фінансові послуги на основі інформаційних технологій, стратегія розвитку та потенціал підприємства
Участь в роботі Спецрад із захисту дисертацій, роботі комісій, інформація про співробітника в енциклопедіях, наявність грамот міністерств і адміністрацій тощо
Член спецради в ОНАЗ ім. О.С. Попова (Одеса)
Почесною грамотою Міністерства транспорту та зв’язку України (2009), Медаллю ОНАЗ ім. О.С. Попова «ALMA» (2010), Почесною грамотою Кабінету міністрів України за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність (2010), Почесною грамотою Одеської облдержадміністрації (2015).
Матеріали про Захарченко Л.А опубліковані в:
– Бібліографічному виданні «Наукова еліта Одещини»;
–          – Золоті сторінки ОНАЗ ім. О.С. Попова.
Міжнародна діяльність, стажування
Участь в міжнародних науково-практичних конференціях.
Участь в міжнародних семінарах: сертифікати Бюро розвитку електрозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку «Regional Workshop on Aligning Human Resources» (2006), «Тарифна політика та міжмережева взаємодія операторів телекомунікацій» (2008, 2009, 2010,), «Ціни і тарифоутворення в електрозв’язку / ІКТ »(2012), Регіональний форум з питань організаційного та технічного розвитку електрозв’язку / ІКТ в країнах СНД (2015),« Сучасний корпоративний менеджмент »(2010); сертифікат Агентства США з міжнародного розвитку USAID TIBA «Розвиток ринку для малого і середнього підприємництва (МСП)» (2008).
Інші відомості (спорт, музика, туризм тощо)
Плавання, вокал, бальні танці
 
Прізвище, ім’я, по-батькові
Князєва Олена Альбертівна
foto Князева [object object] СКЛАД КАФЕДРИ foto
Посада
професор
Дата та місце народження
10 квітня 1972 р., м.Одеса
Рік закінчення ВНЗ, назва ВНЗ, спеціальність
1994 УДАЗ ім. О.С. Попова, економіка і управління в зв’язку
Науковий ступінь, рік здобуття, спеціальність
доктор економічних наук, 2009 р., спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами
Вчене звання, рік присвоєння
професор, 2011 р.
Кількість опублікованих наукових робіт (монографії, статті, тези)
більш 200 наукових робіт
Кількість опублікованих методичних робіт (підручники, посібники)
більше 30 робіт
Кількість захищених аспірантів і докторантів
3 аспіранта
Коло наукових інтересів
Сталий розвиток підприємств, у т.ч. сфери зв’язку та інформатизації
Наукові напрямки для керівництва бакалаврами, магістрами, аспірантами
Банківська справа, економіка підприємства, менеджмент персоналу, якість, маркетинг, інноваційні проекти
Участь в роботі Спецрад із захисту дисертацій, роботі комісій, інформація про співробітника в енциклопедіях, наявність грамот міністерств і адміністрацій тощо
Заступник голови спецради в ОНАЗ ім. О.С. Попова (Одеса)
Член спецради в ДУТ (Київ)
У 2010 р. нагороджена почесною грамотою Міністерства транспорту та зв’язку України «За внесок у розвиток галузі зв’язку».
Матеріали про Князеву О.А. опубліковані в:
– Бібліографічному віданні «Наукова еліта Одещини», 2006 р .;
– Енциклопедії «Хто є хто в Одеському регіоні», 2008 р .;
–          – Енциклопедії Сучасної України (видання НАН України), т. 13, 2014 р.
Міжнародна діяльність, стажування
Участь в міжнародних науково-практичних конференціях
Інші відомості (спорт, музика, туризм тощо)
Музична освіта по класу фортепіано
 
Доценти
Прізвище, ім’я, по-батькові
Голубєв Альберт Костянтинович
foto Голубев [object object] СКЛАД КАФЕДРИ foto
Посада
доцент
Дата та місце народження
07 червень 1935 р., Іванівська обл. Шуйський район  с. Дунілово
Рік закінчення ВНЗ, назва ВНЗ, спеціальність
1958 р., Військова інженерна радіотехнічна академія, м Харків, радіотехніка
Науковий ступінь, рік здобуття, спеціальність
Кандидат технічних наук, спеціальність – технічна кібернетика
Вчене звання, рік присвоєння
професор, 2002 р.
Кількість опублікованих наукових робіт (монографії, статті, тези)
більш 140 наукових робіт (3 монографії)
Кількість опублікованих методичних робіт (підручники, посібники)
більше 30 публікацій (6 підручників, понад 20 навчальних посібників)
Кількість захищених аспірантів і докторантів
2 аспіранта і 1 здобувач
Коло наукових інтересів
Економіка та управління галуззю інфокомунікацій; економіка та управління підприємствами інфокомунікацій; маркетинг
Наукові напрямки для керівництва бакалаврами, магістрами, аспірантами
Ринок послуг зв’язку, інформаційно-комунікаційних послуг. Економічна діяльність підприємств.
Інноваційна діяльність підприємств.
Управління підприємством (менеджмент).
Ефективність діяльності підприємства.
Участь в роботі Спецрад із захисту дисертацій, роботі комісій, інформація про співробітника в енциклопедіях, наявність грамот міністерств і адміністрацій тощо
Лауреат першої премії Державного комітету з народної освіти за 1991 рік.
Дипломант конкурсу (перше місце) Державного комітету з народної освіти «Нові технології навчання», м Ленінград, 1990 рік.
Нагороджений орденом СРСР, багатьма медалями СРСР і України.
Міжнародна діяльність, стажування
Участь в міжнародних науково-практичних конференціях.
Стажування в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2012 рік.
Інші відомості (спорт, музика, туризм тощо)
Учасник бойових дій
 
Прізвище, ім’я, по-батькові
Отливанська Галина Артурівна
foto Отливанская [object object] СКЛАД КАФЕДРИ foto
Посада
доцент
Дата та місце народження
25 серпня 1975 р., м. Одеса
Рік закінчення ВНЗ, назва ВНЗ, спеціальність
1997 р., Українська державна академія зв’язку ім. О.С. Попова
Науковий ступінь, рік здобуття, спеціальність
к.е.н., 2003 р.
08.06.01.– економіка, організація і управління підприємствами
Вчене звання, рік присвоєння
Доцент кафедри економіки підприємства та корпоративного управління, 2005 р.
Кількість опублікованих наукових робіт (монографії, статті, тези)
Більш ніж 50 наукових праць
Кількість опублікованих методичних робіт (підручники, посібники)
Більш ніж 10 навчально-методичних праць, у тому числі 5 навчальних посібників.
Кількість захищених аспірантів і докторантів
один
Коло наукових інтересів
Наукові інтереси: інвестиційна діяльність підприємств, фінансовий менеджмент, бюджетування
Наукові напрямки для керівництва бакалаврами, магістрами, аспірантами
Сучасні методи і моделі фінансового планування та бюджетування на підприємстві; інвестиційна діяльність, фінансовий менеджмент, оновлення виробничих фондів, фінансово-економічний аналіз тощо
Участь в роботі Спецрад із захисту дисертацій, роботі комісій, інформація про співробітника в енциклопедіях, наявність грамот міністерств і адміністрацій тощо
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К. 41.816.03
2015 р. Почесна грамота  від Одеської міської ради.
 
 
Прізвище, ім’я, по-батькові
Бірбіренко (Новицька) Світлана Сергіївна
foto Бирбиренко (Новицкая) [object object] СКЛАД КАФЕДРИ foto
Посада
доцент
Дата та місце народження
6 квітня 1983 р., Одеська обл., Білгород-Дністровський район, с. Старокозаче
Рік закінчення ВНЗ, назва ВНЗ, спеціальність
2006, ОНАЗ ім. О.С. Попова, економіка підприємства
Науковий ступінь, рік здобуття, спеціальність
кандидат економічних наук, 2009 р., спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами
Вчене звання, рік присвоєння
доцент, 2011 р.
Кількість опублікованих наукових робіт (монографії, статті, тези)
більш 100 наукових робіт
Кількість опублікованих методичних робіт (підручники, посібники)
більше 10 публікацій
Коло наукових інтересів
Економічна стійкість підприємства зв’язку, економічно безпечний розвиток підприємств, у т.ч. сфери зв’язку та інформатизації
Наукові напрямки для керівництва бакалаврами, магістрами, аспірантами
Економіка підприємства, менеджмент персоналу, впровадження інноваційних проектів, розробка стратегії розвитку підприємства, економічна стійкість, економічна безпека підприємства, фінансова санація підприємства
Міжнародна діяльність, стажування
Участь в міжнародних науково-практичних конференціях
Інші відомості (спорт, музика, туризм тощо)
Музична освіта по класу гітари
 
Прізвище, ім’я, по-батькові)
Терешко Юлія Володимирівна
foto Терешко [object object] СКЛАД КАФЕДРИ foto
Посада
доцент кафедри ЕП та КУ
Дата та місце народження
05 жовтня 1974 р., м. Одеса
Рік закінчення ВНЗ, назва ВНЗ, спеціальність
1999 р. Українська державна академія зв’язку ім.
О.С. Попова, Інститут Економіки та Менеджменту, спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація «економіст» – диплом СК №11044198
Науковий ступінь, рік здобуття, спеціальність
2008 р. захистила кандидатську дисертацію по спеціальності 08.00.04 –  економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Методи оцінки ефективності впровадження інформаційних систем управління підприємством поштового зв’язку».
Вчене звання, рік присвоєння
2011 р. – рішенням ВАК України присвоєно звання доцента . Атестат 12 ДЦ № 025898 від 01.07.2011р.
Кількість опублікованих наукових робіт (монографії, статті, тези)
більш 60 наукових праць
Кількість опублікованих методичних робіт (підручники, посібники)
більш 15 навчально – методичних робіт
Коло наукових інтересів
Впровадження ІТ-технологій у діяльність підприємств сфери  зв’язку та інших галузей економіки. Оцінка економічної ефективності новітніх інформаційних систем управління на підприємствах. Розвиток страхової справи в Україні. Підвищення ефективності діяльності банківських установ. Удосконалення соціально-трудових відносин та підвищення продуктивності праці.
Наукові напрямки для керівництва бакалаврами, магістрами, аспірантами
Впровадження ІТ-технологій у діяльність підприємств сфери  зв’язку та інших галузей економіки. Оцінка економічної ефективності новітніх інформаційних систем управління на підприємствах. Розвиток страхової справи в Україні. Підвищення ефективності діяльності банківських установ. Удосконалення соціально-трудових відносин та підвищення продуктивності праці.
Інші відомості (спорт, музика, туризм тощо)
спорт, туризм
 
Прізвище, ім’я, по-батькові
Петрашевська Ангеліна Дмитрівна
foto Петрашевская [object object] СКЛАД КАФЕДРИ foto
Посада
доцент
Дата та місце народження
20 березня 1954 р., м. Одеса
Рік закінчення ВНЗ, назва ВНЗ, спеціальність
1977 ОЕІЗ (Одеський електротехнічний інститут зв’язку) ім.О.С.Попова багатоканальний електрозв’язок
Науковий ступінь, рік здобуття, спеціальність
кандидат економічних наук, 2006 р., спеціальність 08.07.04 – Економіка транспорту і зв’язку
Вчене звання, рік присвоєння
доцент, 2007 р.
Кількість опублікованих наукових робіт (монографії, статті, тези)
більше 150 наукових робіт
Кількість опублікованих методичних робіт (підручники, посібники)
більше 45 публікацій
Коло наукових інтересів
Інноваційна, інвестиційна, фінансова діяльність підприємств, у т.ч. сфери зв’язку та інформатизації
Наукові напрямки для керівництва бакалаврами, магістрами, аспірантами
Банківська справа, економіка підприємства, менеджмент персоналу, якість, маркетинг, інноваційні проекти, фінанси
Участь в роботі Спецрад із захисту дисертацій, роботі комісій, інформація про співробітника в енциклопедіях, наявність грамот міністерств і адміністрацій тощо
Матеріали про Петрашевську А.Д. опубліковані в:
– Бібліографічному виданні «Золоті сторінки випускників, Т.1 2005 р.
Міжнародна діяльність, стажування
Участь в міжнародних науково-практичних конференціях
Інші відомості (спорт, музика, туризм тощо)
Подорожі, риболовля, садівництво
 
 
Прізвище, ім’я, по-батькові
Толкачова Галина Вікторівна
foto Толкачева [object object] СКЛАД КАФЕДРИ foto
Посада
доцент
Дата та місце народження
04 червня 1979 року Одеська область Саратський район с. Надежда
Рік закінчення ВНЗ, назва ВНЗ, спеціальність
2000 р. УГАС ім. О.С. Попова
Економіка підприємства
Науковий ступінь, рік здобуття, спеціальність
к.е.н.,2004 р., економіка підприємства
Вчене звання, рік присвоєння
доцент, 23 грудня 2008 р.
Кількість опублікованих наукових робіт (монографії, статті, тези)
більш 70
Кількість опублікованих методичних робіт (підручники, посібники)
більш 10
Коло наукових інтересів
економіки підприємства галузі зв’язку, пошук розв’язування проблем організаційно-економічних засад корпоративного управління.
Наукові напрямки для керівництва бакалаврами, магістрами, аспірантами
Економіка підприємства  галузі зв’язку, корпоративне управління, фінансовий менеджмент
 
Прізвище, ім’я, по-батькові
Грицуленко Світлана Іванівна
foto Грицуленко [object object] СКЛАД КАФЕДРИ foto
Посада
доцент кафедри
Дата та місце народження
07 січня 1963 р., м. Арциз
Рік закінчення ВНЗ, назва ВНЗ, спеціальність
Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, в 2004 році за фахом економіка підприємства
Науковий ступінь, рік здобуття, спеціальність
Кандидат економічних наук в 2008 році за фахом 08.00.04 – економіка й керування підприємствами (по видах економічної діяльності)
Вчене звання, рік присвоєння
Доцент кафедри економіки підприємства й корпоративного управління з 2011 р.
Кількість опублікованих наукових робіт (монографії, статті, тези)
48 наукових праць, у т.ч.: 2 монографії, 12 статей у спеціальних наукових українських і міжнародних виданнях, 34 публікації в матеріалах і тезах українських і міжнародних наукових конференцій
Кількість опублікованих методичних робіт (підручники, посібники)
7 методичних робіт, у т.ч.: 2 конспекти лекцій, 3 навчальних посібника, 2 учбово-методичних посібника для практичних занять
Коло наукових інтересів
Нематеріальні ресурси в інноваційній моделі розвитку господарської системи
Наукові напрямки для керівництва бакалаврами, магістрами, аспірантами
Інноваційний розвиток господарюючих суб’єктів (у т.ч. підприємств зв’язку) на основі формування, реалізації й використання ресурсів інтелектуального потенціалу з диференціацією по наступних напрямках: інтелектуальна творча діяльність; наукова й науково-технічна діяльність; інноваційна діяльність; патентно-ліцензійна діяльність; винахідницька й раціоналізаторська діяльність; інфокомунікаційне забезпечення інноваційних процесів.
Участь в роботі Спецрад із захисту дисертацій, роботі комісій, інформація про співробітника в енциклопедіях, наявність грамот міністерств і адміністрацій тощо
Член спеціалізованої вченої ради в ОНАЗ ім. О.С. Попова по захисту кандидатських дисертацій.
Відзначена грамотами адміністрації ОНАЗ ім. О.С. Попова за активну участь у суспільній і науковій діяльності
Міжнародна діяльність, стажування
Публікація наукових статей у міжнародних наукових виданнях; участь у міжнародних наукових, науково-практичних конференціях; підготовка студентів до участі в міжнародних науково-практичних конференціях; видання учбово-методичної літератури для іноземних студентів; підготовка магістрів для інших країн
Інші відомості (спорт, музика, туризм тощо)
Наукова та художня література
 
Прізвище, ім’я, по-батькові
Жаданова Юлія Олексіївна
foto Жаданова [object object] СКЛАД КАФЕДРИ foto
Посада
доцент
Дата та місце народження
24 травня 1978 м. Херсон
Рік закінчення ВНЗ, назва ВНЗ, спеціальність
2000 р. Українська Державна Академія зв’язку ім. О. С. Попова економіка підприємства
Науковий ступінь, рік здобуття, спеціальність
Кандидат економічних наук в 2009 році за фахом 08.00.04 – економіка й керування підприємствами (по видах економічної діяльності)
Вчене звання, рік присвоєння
Доцент, 2015 р.
Кількість опублікованих наукових робіт (монографії, статті, тези)
Більш 100
Кількість опублікованих методичних робіт (підручники, посібники)
Більш  10
Коло наукових інтересів
Банківська система, стратегія розвитку підприємства зв’язку
Наукові напрямки для керівництва бакалаврами, магістрами, аспірантами
Банківська система управління. Аналіз ефективності використання зворотних засобів
Інші відомості (спорт, музика, туризм тощо)
Хоровий спів
 
Викладачі
Прізвище, ім’я, по-батькові
Вуйцик Людмила Миколаївна
foto Вуйцик [object object] СКЛАД КАФЕДРИ foto
Посада
ст. викладач
Дата та місце народження
23 вересня 1950 р., м. Одеса
Рік закінчення ВНЗ, назва ВНЗ, спеціальність
1980 р. Одеський електротехнічний інститут зв’язку, інженер електрозв’язку ім.. О.С. Попова
Кількість опублікованих методичних робіт (підручники, посібники)
Більш 5
Коло наукових інтересів
Економіка підприємств, банківська справа
Наукові напрямки для керівництва бакалаврами, магістрами, аспірантами
Економіка підприємств, банківська справа
Інші відомості (спорт, музика, туризм тощо)
Розгадування кросвордів, головоломок, петрофілія
 
Прізвище, ім’я, по-батькові
Гапанович Ярослав Валерійович
foto Гапанович [object object] СКЛАД КАФЕДРИ foto
Посада
 ст. викладач
Дата та місце народження
08 квітня 1964 р. м.Сарни Рівненська обл.
Рік закінчення ВНЗ, назва ВНЗ, спеціальність
1986, Харківське ВВАУРЕ ім. Ленінського комсомолу України, інженер з експлуатації засобів радіозв’язку, з відзнакою; 2013, ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 8.150107 Публічне адміністрування (регіональний розвиток), з відзнакою
Науковий ступінь, рік здобуття, спеціальність
Кандидат наук з державного управління, 2015, спеціальність 25.00.02 – Механізми державного управління
Кількість опублікованих наукових робіт (монографії, статті, тези)
Близько 30 наукових робіт
Кількість опублікованих методичних робіт (підручники, посібники)
Є співавтором 1 навчального посібника, а також розробником програми та дистанційного курсу навчання «Е-learning». Автор «Методики оцінки якості послуг передачі даних та доступу до Інтернету»
Коло наукових інтересів
Регуляторні механізми розвитку сфери зв’язку та інформатизації і суб’єктів її ринків
Наукові напрямки для керівництва бакалаврами, магістрами, аспірантами
Економіка підприємства; нормативно-правове забезпечення операторської діяльності; менеджмент; якість надання телекомунікаційних послуг; маркетинг; інноваційні проекти
Участь в роботі Спецрад із захисту дисертацій, роботі комісій, інформація про співробітника в енциклопедіях, наявність грамот міністерств і адміністрацій тощо
У 2006 році нагороджений Міністром Оборони медаллю «За сумлінну службу 1 ступеня».
З 2007 по 2010рр., з 2010 по 2015рр. працював у Державній інспекції зв’язку України (ДІЗ) та в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.
У 2008-2010 рр. – отримав подяки Начальника ДІЗ, у
2010 році нагороджений Головою НКРЗ грамотою «За сумлінну працю».
Член президії громадської спілки «Інфокомунікаційна ліга України»
Міжнародна діяльність, стажування
2015-2016рр. – є експертом та учасником міжнародного Швейцарсько-українського проекту «Електронне врядування задля прозорості влади та громадянської участі» (регіони: Київська, Одеська області)
Інші відомості (спорт, музика, туризм тощо)
Спорт – теніс.  Музична освіта з класу фортепіано
Прізвище, ім’я, по-батькові
Ікім Ніна Іванівна
foto Иким [object object] СКЛАД КАФЕДРИ foto
Посада
викладач
Дата та місце народження
01 січня 1951 р., Кіровоградська область, с. Петроострів
Рік закінчення ВНЗ, назва ВНЗ, спеціальність
Одеський національний економічний університет 1991 року, економіст, Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 1998 р., Бухгалтерський облік і аудит
Кількість опублікованих наукових робіт (монографії, статті, тези)
більш 20
Кількість опублікованих методичних робіт (підручники, посібники)
більш 5
Коло наукових інтересів
Бухгалтерський облік та аудит
Інші відомості (спорт, музика, туризм тощо)
туризм
 
Прізвище, ім’я, по-батькові
Кузнєцова Ольга Вікторівна
foto Кузнецова [object object] СКЛАД КАФЕДРИ foto
Посада
викладач
Дата та місце народження
05 листопада 1980 р., м.Одеса
Рік закінчення ВНЗ, назва ВНЗ, спеціальність
2003р. – ОДАБА, сп. «Економіка підприємства», 2012р. – ОНАЗ ім.О.С.Попова, магістр «Економіка підприємства», 2015р. – ОНАЗ ім. О.С.Попова, аспірантура «Економіка підприємства»
Науковий ступінь, рік здобуття, спеціальність
к.е.н., 2016, 08.00.04
Кількість опублікованих наукових робіт (монографії, статті, тези)
26
Кількість опублікованих методичних робіт (підручники, посібники)
2
Коло наукових інтересів
Соціально-економічна ефективність
Наукові напрямки для керівництва бакалаврами, магістрами, аспірантами
Соціально-економічна ефективність Інтернет-послуг
Інші відомості (спорт, музика, туризм тощо)
Великий теніс
 
Прізвище, ім’я, по-батькові
Банкет Наталія Вікторівна
foto Банкет [object object] СКЛАД КАФЕДРИ foto
Посада
викладач
Дата та місце народження
03 грудня  1972 р., м. Одесса
Рік закінчення ВНЗ, назва ВНЗ, спеціальність
1995 року, УДАЗ ім. О.С. Попова, економіка і управління в зв’язку
Кількість опублікованих наукових робіт (монографії, статті, тези)
більше 20 наукових робіт
Кількість опублікованих методичних робіт (підручники, посібники)
4 публікації
Коло наукових інтересів
Розвиток підприємств, у т.ч. сфери зв’язку та інформатизації (мобільний зв’язок)
Наукові напрямки для керівництва бакалаврами, магістрами, аспірантами
Банківська справа, економіка підприємства, економічний і фінансовий аналіз, інноваційні проекти в сфері зв’язку та інформатизації (мобільний зв’язок).
Інші відомості (спорт, музика, туризм тощо)
Малювання, графіка, ліплення
 
Допоміжний персонал
Прізвище, ім’я, по-батькові
Бойцун Тетяна Анатоліївна
foto Бойцун [object object] СКЛАД КАФЕДРИ foto
Посада
інженер 1 категорії
Дата та місце народження
25 червня 1981 р., м. Одеса
Рік закінчення ВНЗ, назва ВНЗ, спеціальність
2004 р., ОНУ ім. І.І. Мечникова, Фізика та здобула кваліфікацію фізика,викладача.
Інші відомості (спорт, музика, туризм тощо)
Музика, рукоділля, плавання