У зв’язку з мобілізацією вищої освіти відносно входження України в «Болонський процес», особлива увага на кафедрі приділяється наукової роботі з випускниками – магістрами. Для них розроблені спеціальні навчальні курси, створені умови для продовження післядипломного навчання в аспірантурі з метою одержання наукового ступеню кандидата економічних наук (доктора філософії з економіки (PhD)).

Однією з найбільш важливих інновацій кафедри ЕП і КУ є розробка і майбутнє створення експериментальної інформаційної бази наукової діяльності професорсько-викладацького складу. Наявність і функціонування такої бази даних дозволяє швидко та ефективно визначити групи співробітників, необхідних для виконання тієї або іншої наукової програми. Така інформаційна база впроваджена як єдина робоча система в рамках Інституту економіки і менеджменту, а в перспективі й у рамках всієї академії.

В рамках визначених пріоритетів, кафедрою і надалі буде проводитися подальше удосконалення і розвиток як наукової, так і навчальної роботи, підвищення наукової і педагогічної кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри відповідно до сучасних вимог вищої освіти України.