IХ Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»

IХ Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»

15 травня 2020 р., в режимі on-line, відбулася IХ Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства», яку організував Навчально-науковий інститут бізнесу та соціальних комунікацій Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова (ОНАЗ ім. О. С. Попова) спільно з Одеським регiональним iнститутом державного управлiння Нацiональної академiї  державного управлiння при Президентовi України (м. Одеса, Україна), Азейбарджанським технічним університетом (м. Баку, Азербайджан), Інститутом філософії, Національною академією Білорусії (м. Мінськ, Республіка Білорусь), Білоруським державним технологічним університетом (м. Мінськ, Республіка Білорусь), Іnstytut Prawa Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Pedagodiczny im. KEN w Rrakowie (м. Краків, Польща).

Конференція працювала за такими секціями:

  1. Сучасні тенденції та особливості розвитку економіки у світі та Україні: теорія, методологія, практика;

  1. Організаційно-управлінська та маркетингова діяльність в умовах побудови інформаційного суспільства;

  1. Економіка підприємства: формування економічного потенціалу підприємства в умовах побудови інформаційного суспільства;

  1. Політичне та соціальне управління в інформаційному суспільстві;

  1. Інфокомунікації як сектор економічного розвитку;

  1. Удосконалення систем управління шляхом впровадження комп’ютерно-інтегрованих технологій.

Привітальне слово з приводу відкриття конференції висловили:

– лауреат Державної премії України, член-кореспондент АПН України, заслужений працівник освіти України, д.т.н., професор, ректор ОНАЗ ім. О.С. Попова Воробієнко П.П.;

– директор ННІ Б та СК ОНАЗ ім. О. С. Попова, к.е.н., проф. Захарченко Л.А.

У конференції взяли участь понад 100 осіб, представлено 56 доповідей (із них 5 за участю закордонних авторів). У конференції брали участь представники 3-х країн.

Організаційний комітет та адміністрація Навчально-наукового інституту бiзнесу та соціальних комунікацій щиро дякує всім учасникам та організаторам конференції за підготовку, участь і відеозвіти.