ІХ Міжнародна науково-методична конференція

ІХ Міжнародна науково-методична конференція

У відповідності із Планом наукових заходів Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова 4-5 жовтня 2018 р. відбулася ІХ Міжнародна науково-методична конференція «Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей закладів вищої освіти у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов».

Метою конференції була презентація використовуваних методик в процесі викладання іноземних мов у нефілологічних ЗВО й оцінка досягнутих результатів; визначення ефективної стратегії і методики лінгвістичної підготовки студентів нефілологічних спеціальностей згідно з сучасними вимогами, що висуваються до молодих спеціалістів; створення інтернаціональних консорціумів з написання словників, підручників, навчальних посібників; підвищення кваліфікації викладачів та обмін досвідом.

Під час роботи конференції було розглянуто наступні питання:

–  мовна політика у нефілологічних ЗВО в контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських Рекомендацій  з вивчення, викладання та оцінювання мов ;

–  процеси вивчення та викладання іноземних мов студентам нефілологічних спеціальностей;

–  оцінювання рівня володіння іноземними мовами студентів нефілологічних спеціальностей;

–  особливості мовної підготовки іноземних студентів нефілологічних спеціальностей;

–  професійно орієнтований переклад як прикладний аспект лінгвістичної підготовки студентів нефілологічних спеціальностей;

–  розробка та впровадження у навчальний процес дистанційних курсів іноземних мов як допоміжного засобу в організації лінгвістичної підготовки студентів нефілологічних спеціальностей.

Доповіді учасників конференції будуть видані у вигляді збірки  у друкованому та електронному форматі.

DSC_9254 [object object] ІХ Міжнародна науково-методична конференція DSC 9254 DSC_9253 [object object] ІХ Міжнародна науково-методична конференція DSC 9253 DSC_9252 [object object] ІХ Міжнародна науково-методична конференція DSC 9252
DSC_9251 [object object] ІХ Міжнародна науково-методична конференція DSC 9251 DSC_9249 [object object] ІХ Міжнародна науково-методична конференція DSC 9249 DSC_9248 [object object] ІХ Міжнародна науково-методична конференція DSC 9248