Х Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»

Х Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»

09 квітня 2021 року відбулись засідання 1-ої секції Х Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства».

 

Секція 1 «Сучасні тенденції та особливості розвитку економіки у світі та Україні: теорія, методологія, практика». Голова секції – д.е.н., проф. зав. каф ЕТ та УП Гранатуров В.М.

Модератор секції – к.е.н.,  доц.  каф. ЕТ та УП  ДУІТЗК Ораблінова І.А.

 

Серед представлених доповідей необхідно відзначити роботу Сімаченко О.І., студентки 4 курсу спеціальності «Економіка», факультету Б та СК ДУІТЗ. Науковий керівник – к.е.н, доц. каф. ЕТ та УП  Кузнєцова М. А. Доповідь на тему: «Роль кредиту в забезпеченні безперервності відтворювального процесу».