Помилка бази даних WordPress: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Помилка бази даних WordPress: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SELECT DISTINCT s.id, s.name, s.context, st.status, s.gettext_context, st.value AS tra, s.value AS orig FROM wp_icl_string_pages sp INNER JOIN wp_icl_string_urls su ON su.id = sp.url_id INNER JOIN wp_icl_strings s ON s.id = sp.string_id LEFT JOIN wp_icl_string_translations st ON s.id=st.string_id AND st.language=su.language AND s.language!=su.language WHERE (su.language='uk' and su.url='event/([^/]+)(?:/([0-9]+))?/?$') or (su.language='uk' and su.url IS NULL)

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('u_event_tags', 'u_event_cat') AND tr.object_id IN (25099) ORDER BY t.name ASC

ЗАСІДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ К 41.816.03 | ОНАЗ ім. О.С. Попова

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (25099) ORDER BY t.name ASC

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (25099) ORDER BY t.name ASC

ЗАСІДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ К 41.816.03

Обьявление внизу к.т.н. (03)_0001 [object object] ЗАСІДАННЯ  СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ  К 41.816.03
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Шаміна Миколи Вікторовича за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації «Науково-прикладні основи розвитку інтелектуального потенціалу працівників підприємства зв’язку» Науковий керівник – Князєва Олена Альбертівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки підприємства

Start

End

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('u_event_cat') AND tr.object_id IN (25099) ORDER BY t.name ASC

Обьявление внизу к.т.н. (03)_0001 (1) [object object] ЗАСІДАННЯ  СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ  К 41.816.03

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Шаміна Миколи Вікторовича

за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Тема дисертації «Науково-прикладні основи розвитку інтелектуального потенціалу працівників підприємства зв’язку»

Науковий керівник Князєва Олена Альбертівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки підприємства та корпоративного управління Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова

Офіційний опонент Легомінова Світлана Володимирівна, доктор економічних наук, доцент, завідуюча кафедрою управління інформаційною та кібернетичною безпекою Державного університету телекомунікацій

Офіційний опонент Борщ Вікторія Ігорівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і інновацій Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

З дисертацією можна ознайомитися

в кімнаті наукових працівників ОНАЗ ім. О.С. Попова.

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('u_event_tags') AND tr.object_id IN (25099) ORDER BY t.name ASC

MORE DETAIL